שלושה עשר אלף משפחות או שלוש עשרה אלף משפחות ?

אגב, קראתם כבר את הבלוג של מאיה?

מה נכון : שלושה עשר אלף משפחות או שלוש עשרה אלף משפחות ?

שיתוף נושא: 

הצורה הנכונה היא : שלושה עשר אלף משפחות

הסבר :

שלוש מאות בנים , שלוש מאות בנות
שלושת אלפים שקלים , שלושת אלפים תרנגולות
שלושה עשר אלף אנשים , שלושה עשר אלף משפחות

המספר סופר את האלפים/מאות ולא את המשפחות.
* מכיוון שמאות היא צורה רבים של נקבה ( מאה אחת ) , המספר שלפני המילה 'מאות' יהיה תמיד בנקבה גם אם סופרים זכרים. כלומר שלוש מאות, ארבע מאות ולא שלושה מאות ולא ארבעה מאות...

* מכיוון שאלפים היא צורה רבים של זכר ( אלף אחד ) , המספר שלפני 'אלפים' תמיד בזכר גם אם סופרים נקבות. כלומר שלושה עשר אלף, ארבעה עשר אלף ולא שלוש עשרה אלף.

אני מוכן לעבוד קשה מאד כדי לעשות לעצמי חיים קלים