החזר מס

איך למלא בקשה להחזר מס - מצגת וידאו חלק ראשון


אנחנו לא מומחי מס ולא רואי חשבון. אבל נשמח לעזור לכם בכל שאלה.

איך ממלאים בקשה להחזר מס?
על כך במצגת הבאה (חלק ראשון) :

ניתן לקבל מידע נוסף בפורום 1322

איך למלא בקשה להחזר מס - מצגת וידאו חלק שני

איך לקבל החזר מס על חיפושי נפט


הבהרה: אנחנו לא מומחי מיסים, אלא רק חולקים מניסיוננו ומנסים להקל עליכם.
אנא בידקו את הכתוב הכאן ואם יש שגיאות, נשמח אם תצרו עמנו קשר ונתקן.
השימוש במידע המובא כאן, הוא על אחריותכם בלבד !!!

מס ההכנסה קבע שכל מי שמחזיק ב-31 בדצמבר בכל שנה, יחידות (מניות, לא אופציות!) של שותפויות לחיפושי נפט, חייב במס על הרווחים של השותפויות בגין אותה שנה או זכאי לניכוי בגין ההפסדים של השותפויות באותה שנה.

שימו לב :

כיצד מתרגמים הפסד או רווח הון ממטבע זר לשקל

שלום רב,
נניח שיש לי חשבון אצל ברוקר בחול והיה לי הפסד בשווי של 5000$
אין בטפסים המקונים של מס הכנסה כל התייחסות לשאלת המטבע (דולר, יורו, יואן...) ולשאלת השער.
אם יש לי חשבון גם בבנק מזרחי. ובו יש לי הפסד בשווי 5000 ש"ח.
אז כיצד מס הכנסה ידע לקזז לי ולהעביר לי את סכום ההפסדהנכון?
האם ירשום לי העברה של 10000 ש"ח?
או בהנחה (תאורתית) ששער הדולר שקל הוא 4 ש"ח לדולר. ירשום לי 25000 ש"ח (כפי שצריך להיות)
אודה לתשובתכם במהרה כיוון שזה רלוונטי לדוח השנתי שלי לשנת 2012
בברכה
עופר

קיזוז הפסדים מני"ע

שלום רב,
רציתי את עזרתכם בשאלה הבאה:
נניח שנוצר לי הפסד הון מני"ע בשנת 2008 ולאחר קיזוז כדין בשנת 2008 נותרה לי יתרת הפסד להעברה לשנת 2009 בסך 100 ש"ח.
בשנת 2009 יש לי רווחי הון מני"ע (100) וכן הכנסות מריבית ודיבידנד מני"ע (50). בנוסף, יש לי הפסדים שוטפים מני"ע בסך 50 ש"ח.
כפי שאני מבין, את יתרת ההפסד המועבר משנה קודמת ניתן לקזז רק כנגד רווח ההון שנוצר השנה ולא כנגד הרבית והדיבידנד. מנגד, את ההפסד השוטף מני"ע כן ניתן לקזז כנגד הכנסות מריבית ודיבידנד, אך רק לאחר קיזוז כנגד כל רווחי ההון מני"ע.

הכרה בהוצאות מימון בחישוב רווח מניירות ערך

על פי סעיף 101 א(ב) לפקודה, ישנו מסלול של תשלום מס, הקובע, כי אם יחיד תבע ניכוי הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בחישוב הרווח ממכירת ניירות ערך, אזי יחוייב רווח ההון במס בשיעור של 30%.
שאלתי היא טכנית - כיצד הדבר נרשם בפועל בדו"ח למס הכנסה (אין שורה רלבנטית לרישום הוצאות בטופס 1322 והרווח מועבר מטופס 867 של הבנק בשיעורי מס אחרים).

ריכוז הוצאות שותפויות לשנת 2010


כדי לדעת מהו שיעור הניכוי המותר למחזיק זכאי, חייבות שותפויות הנפט לפרסם "תעודת זכאות" מאושרת על-ידי פקיד השומה (לעיתים קרובות התעודה נקראת : הוצאות שותפות לצרכי מס).
כל שותפות חייבת לפרט בתעודה את ההוצאות, ההפסדים והרווחים על השנה המדוברת.
בתעודה נקבעים סכומי ההכנסה או ההפסדים המועברים לכל מחזיקי יחידות ההשתתפות.
התעודה מפורסמת באתר מאיה במהלך השנה העוקבת. למשל בשנת 2010 פורסמו תעודות עבור שנת 2009.
כדי להקל על חייכם, ריכזנו עבורכם את כל הנתונים שאותם יש להעביר לטופס 858 מכל התעודות של שנת 2009.
תהנו.

איך למלא בקשה להחזר מס - מצגת וידאו חלק שני


אנחנו לא מומחי מס ולא רואי חשבון. אבל נשמח לעזור לכם בכל שאלה.

איך ממלאים בקשה להחזר מס?
על כך במצגת הבאה (חלק שני) :

ניתן לקבל מידע נוסף בפורום 1322

איך למלא בקשה להחזר מס - מצגת וידאו חלק ראשון

ריכוז הוצאות שותפויות לשנת 2007


כדי לדעת מהו שיעור הניכוי המותר למחזיק זכאי, חייבות שותפויות הנפט לפרסם "תעודת זכאות" מאושרת על-ידי פקיד השומה (לעיתים קרובות התעודה נקראת : הוצאות שותפות לצרכי מס).
כל שותפות חייבת לפרט בתעודה את ההוצאות, ההפסדים והרווחים על השנה המדוברת.
בתעודה נקבעים סכומי ההכנסה או ההפסדים המועברים לכל מחזיקי יחידות ההשתתפות.
התעודה מפורסמת באתר מאיה במהלך השנה העוקבת. למשל בשנת 2010 פורסמו תעודות עבור שנת 2009.
כדי להקל על חייכם, ריכזנו עבורכם את כל הנתונים שאותם יש להעביר לטופס 858 מכל התעודות של שנת 2007.
תהנו.

ריכוז הוצאות שותפויות לשנת 2008


כדי לדעת מהו שיעור הניכוי המותר למחזיק זכאי, חייבות שותפויות הנפט לפרסם "תעודת זכאות" מאושרת על-ידי פקיד השומה (לעיתים קרובות התעודה נקראת : הוצאות שותפות לצרכי מס).
כל שותפות חייבת לפרט בתעודה את ההוצאות, ההפסדים והרווחים על השנה המדוברת.
בתעודה נקבעים סכומי ההכנסה או ההפסדים המועברים לכל מחזיקי יחידות ההשתתפות.
התעודה מפורסמת באתר מאיה במהלך השנה העוקבת. למשל בשנת 2010 פורסמו תעודות עבור שנת 2009.
כדי להקל על חייכם, ריכזנו עבורכם את כל הנתונים שאותם יש להעביר לטופס 858 מכל התעודות של שנת 2008.
תהנו.

ריכוז הוצאות שותפויות לשנת 2009


כדי לדעת מהו שיעור הניכוי המותר למחזיק זכאי, חייבות שותפויות הנפט לפרסם "תעודת זכאות" מאושרת על-ידי פקיד השומה (לעיתים קרובות התעודה נקראת : הוצאות שותפות לצרכי מס).
כל שותפות חייבת לפרט בתעודה את ההוצאות, ההפסדים והרווחים על השנה המדוברת.
בתעודה נקבעים סכומי ההכנסה או ההפסדים המועברים לכל מחזיקי יחידות ההשתתפות.
התעודה מפורסמת באתר מאיה במהלך השנה העוקבת. למשל בשנת 2010 פורסמו תעודות עבור שנת 2009.
כדי להקל על חייכם, ריכזנו עבורכם את כל הנתונים שאותם יש להעביר לטופס 858 מכל התעודות של שנת 2009.
תהנו.

עמודים

אגב, קראתם כבר את הבלוג של מאיה?