החזר מס על חיפושי נפט - לא מה שחשבת


לפחות פעם בשנה, אני נתקל באתרים כלכליים ובמוספי העיתונים המודפים, במאמרים בנושא "החזר מס על חיפושי נפט וגז".
במאמרים הללו, אשר נכתבים לעיתים על ידי מומחי מיסוי בכירים, יש הטעייה לא מכוונת של הציבור.
כלומר, לא כל המידע מובא לידיעת הקוראים ולעיתים, הכותב אינו שולט בנושא אותו הוא מביא לידיעת הציבור.
כולם יודעים ש:
מס ההכנסה קבע שכל מי שמחזיק בתום יום המסחר האחרון של שנה כלשהי, יחידות השתתפות של שותפויות לחיפושי נפט(מניות, לא אופציות!), חייב במס על הרווחים של השותפויות בגין אותה שנה או זכאי לניכוי בגין ההפסדים של השותפויות באותה שנה.
פחות ידוע ש:
מי שמגיש למס הכנסה בקשה לניכוי הוצאות בגין יחידות השתתפות, מתחייב למעשה בפני המדינה, לשלם מס שולי ולא מס רווח הון (20%), אם וכאשר יתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים :
  1. השותפות רווחית (למשל לאחר מציאת נפט/גז) והמחזיק הינו מחזיק זכאי.
  2. המחזיק ימכור ברווח, יחידות השתתפות שברשותו.
ההכנסות מהתמלוגים ואו הרווח של המחזיק, במקרה כזה, חייבים במס שולי, כלומר הם מצורפים להכנסה הפירותית האקטיבית של המחזיק (פירותית אקטיבית היא למשל הכנסה ממשכורת).
מי שמחזיק יחידות השתתפות לטווח ארוך, כדאי לו מאד לחשוב פעמיים לפני הגשת בקשה להחזר כזה, מכיוון שהוא עלול לשלם סכום גבוה מאד במקרה של מכירה יחידות ברווח.
לעיתים, מספרים כותבי המאמרים ש: "...אפילו שכיר זכאי להטבה זאת..." ומתעלמים מהעובדה שלעיתים, זאת לא הטבה, אלא הכרה של מס ההכנסה בחלקו היחסי של המשקיע בהוצאות השותפות, לצרכי תשלום המס של המשקיע ובמקרה של רווח, "ההטבה" הזאת תמוסה במס שולי גבוה, בהתאם להכנסה של המשקיע.
מאמר זה עוסק במיסוי מכירה ברווח של יחידות השתתפות בחיפושי נפט.
ערכנו מחקר ופנינו לארבעה מומחי מס וכולם מסכימים על העובדה שרווח כזה ימוסה מס שולי, אבל דיעותיהם חלוקות לגבי השאר.
אז הנה קצת תיאוריה, דוגמא אחת וכמה מסקנות :
בחישוב הרווח במכירת יחידות השתתפות, יש להתחשב בעלות הרכישה לצורכי מס, "כאן" יש הבדל בין מניה "רגילה" ובין יחידת השתתפות.

עלות יחידות השתתפות לצורכי מס, הינה הסכום ששילמתם עבורן בעת הרכישה, פחות הסכומים שהותרו לכם בניכוי כמחזיקים זכאים בשנים קודמות כתוצאה מהפסדי השותפות ועוד הסכומים שנכללו בהכנסות השותפות ונזקפו "לזכותכם" בשנים קודמות.
חישוב זה, גם אם הוא מיטיב אתכם, לא יעשה על ידי הבנק, אלא רק לאחר שתגישו דוח שנתי 1301 ותצרפו אליו טופס החזר מס על חיפושי נפט (טופס 858) ממולא כראוי.
ועכשיו נגיע לעניין (2 נקודות למי שיודע מאיזה מערכון של הגשש, לקוח המשפט הנ"ל...).
הבעיה: מומחי המס חלוקים בדיעותיהם לגבי גובה המס שאותו תשלמו במכירת יחידות ברווח.
נתחיל עם הנוסח של פקודת מס הכנסה (נוסח "חדש"):
על אף הוראות סעיפים קטנים (א), (ב) ו-(ב1), במכירת יחידת השתתפות בשותפות נפט ..., חלק רווח ההון הריאלי בגובה ניכוי אזילה, בגובה ניכוי הוצאות חיפוש ופיתוח ..., שהותרו בתקנות לפי סעיפים 20, 31 ו-98, לפי הענין, יחויב במס כאמור בסעיף 121 - לגבי יחיד, ובשיעור הקבוע בסעיף 126(א) - לגבי חבר-בני-אדם.

ועוד נוסח לגבי תיקון 147 (תקף לאחר ינואר 2006,אבל לא כולם מסכימים עימו...) :
לגבי מכירת יחידת השתתפות בנפט או בסרטים בידי מחזיק זכאי (סעיף 91(ב2))- יש לפצל את רווח ההון כדלקמן: על חלק רווח ההון הריאלי בגובה הוצאות חיפוש ופיתוח וניכוי אזילה, שהותרו לנישום, יחולו שיעורי מס לפי סעיפים 121 ו-126 לפקודה. על יתרת רווח ההון הריאלי יחול שיעור מס של עד 20% או שיעור אחר, אם היחידה נרכשה לפני המועד הקובע(ינואר 2006). אם היחידות נרכשו לפני ינואר 2006, יוטל מס שולי על יתרת הרווח ואם היחידות נרכשו לאחר מכן, יוטל מס של 20% על יתרת הרווח.
ותרגום לאלה מכם שאינם דוברים מס-הכנסית : מס שולי יוטל על הרווח ואולי רק על חלק ממנו ועל השאר יוטל מס רווחי הון 20% ואולי לא.
וברצינות, הנה שתי הדעות של המומחים :
  1. על כל הרווח יוטל מס שולי מלא בהתאם להכנסתו של המשקיע.
  2. על החלק בגובה הניכוי שהותר בעבר למשקיע, יוטל מס שולי ועל השאר מס "רגיל" של 20%.
שימו לב: הויכוח בין שתי האסכולות הוא האם מס הכנסה יקח מכם הרבה כסף או המון כסף...
השילוב של שני הנוסחים מיטיב עם המשקיעים ושלושה מתוך ארבעת מומחי המיסוי שפניתי אליהם, מסכימים עם הנוסח המשלב, אך המומחה הרביעי, שבעברו היה גם מפקח במס הכנסה, טוען שמשלמים מס שולי מלא על כל הרווח וכשסיפרתי לו על עמדתם של שלושת המומחים האחרים, אמר(ציטוט מדויק) :
"לדעתי העמדה שלי, היא העמדה המשקפת את תפישת רשות המיסים. ברור שכאשר יעמוד מקרה קונקרטי ניתן יהיה לערוך את תכנון המס המיטבי."
חשוב לדעת: מי שאינו חייב להגיש את הבקשה להחזר עבור חיפושי נפט, מומלץ שישקול את כדאיות ההגשה, כל שנה מחדש בהתאם להוצאות וההכנסות השנתיות.
כדאי מאד להיעזר ביועץ מס שבאמת בקיא בנושא, אחרת אתם עלולים לשלם מחיר יקר, תרתי משמע.

נבחן את הנושא בעזרת דוגמא:
אברהם,יצחק ויעקב הם שלושה שכירים המרוויחים(כ"א) 15,000 שקלים בחודש(ברוטו) בשנת 2009 ( - מדרגת המס שלהם היא 30%).
בשנת 2009 קנה כל אחד מהם, יחידות השתתפות בשותפות חיפושי נפט ב-40,000 שקל.
בשנת 2010 הועלתה משכורתם החודשית ל- 19,000 (- מדרגת המס 33%).
במהלך שנת 2010 הגישו אברהם ויצחק (כל אחד בנפרד...) בקשה להחזר מס עבור שנת 2009 בגין חיפושי נפט(טופס 858) וקיבלו ניכוי מס של 20,000 שקלים שמשמעותם - החזר מס של 6,000 שקלים לכל אחד מהם.
יעקב החליט לא להגיש בקשה להחזר מס.
בשנת 2010, בעקבות שמועות על מציאת נפט (שלא נמצא בסופו של דבר...), קפצו שערי היחידות ושלושתם מכרו את היחידות בשער הגבוה ב-600% משער הקנייה, כלומר רווח ההון הוא 240,000 שקל לכל אחד מהם ( 40,000 כפול 6 ).
למעשה, הרווח לצרכי מס של אברהם ויצחק, הוא גבוה יותר מ-240,000.


ועוד אחת "בקטנה": בעקבות דיווח ממס הכנסה, "התעורר" המחשב של הביטוח הלאומי בשנת 2011 ודרש מאברהם ויצחק, תוספת תשלום עבור הגדלת ההכנסה שלהם בשנת 2010.
יעקב כמובן לא נדרש להוסיף לביטוח הלאומי אפילו שקל אחד...
כפי שניתן להבין מהטבלה, אברהם ויצחק תלויים בטיעונים של יועץ המס שלהם ובפקיד השומה שעליו הם "יפלו" ואילו יעקב, שלא הגיש בקשה להחזר, ישלם פחות מס משניהם.
חשוב לדעת: אם בעבר הגשתם בקשה להחזר מס על חיפושי נפט (טופס 858), אתם חייבים להגיש בשנים העוקבות ולדווח למס ההכנסה על הרווח שלכם.
יש משקיעים שאינם יודעים זאת, או "שוכחים", אבל מס הכנסה לא שוכח...
אני בטוח שיש ביניכם לפחות אחד שאומר :"איזה שטויות, אני מגיש כבר שנים וגם כשהיה לי רווח, שילמתי רק 20% (דרך הבנק) ואין שום בעיה..., תמיד קיבלתי החזר... "
הדבר,כמובן,ידוע לנו, אבל יש סיכוי שפקידי השומה "יתעוררו" פתאום ויפלו עליכם או שמחשב מס הכנסה יגריל את השם שלכם ואז מלאכת חיפוש הטפסים,המסמכים,האישורים ואיתורם, תהיה מאד לא נעימה, שלא לדבר על כך שמס הכנסה יכול לטעון שאי ההגשה שלכם הייתה מכוונת, כלומר שידעתם שצריך, ולמרות זאת, התחמקתם ולא הגשתם.
מה תעשו אז ? -אנחנו ממליצים לשמור על החוק.
יש לזכור גם שאי ידיעת החוק, אינה פוטרת...
אם אתם שכירים, שימו לב עוד יותר,אם כדאי ... זה נראה מאד קורץ, אבל זהירות, זהירות, זהירות!!!
סיכום: אם וכאשר תגיעו לדיון כזה מול מס הכנסה (כן מס שולי, לא מס שולי, רווח הון וכולי),
זכרו שיש על מה לדבר, זה לא שחור ולבן. יועצי המס טוענים שהחוק אינו חד משמעי.

בהצלחה.

אגב, קראתם כבר את הבלוג של מאיה?

עוד סירטונים

קטגוריה: הנפקה
נושא תאריך
מניית OPTT מזנקת ב 210% וחוזרת למטה כמעט כל הדרך. PBTS הנפקה טרייה מזנקת 39% ועוד... 06/04/2020
&quot הנפקה מעולם הפנטזיות&quot רווח $2 400 - שלמה קופר 06/04/2020
טקס הנפקה הנפקת בול משותף ל ישראל וארה"ב ב ירושלים במעמד דיוויד פרידמן שגריר ארה"ב ב ישראל 06/04/2020
קטגוריה: וול סטריט
נושא תאריך
לוחמי וול סטריט עונה 1 פרק 2 "לסגור עסקה" 06/04/2020
וול סטריט לא עוצרת כל הדרך למטה ריאיון לאולפן ynet עם הכלכלן אמיר כהנוביץ 06/04/2020
The Wolf of Wall Street Official Trailer #1 (2013) - Martin Scorsese Leonardo DiCaprio Movie HD 06/04/2020
שיטת הלימוד של וול סטריט 06/04/2020
WALL STREET - Trailer ( 1987 ) 06/04/2020
The Wolf of Wall Street Official Trailer #2 (2013) - Leonardo DiCaprio Movie HD 06/04/2020
לוחמי וול סטריט עונה 1 פרק 3 "מעוני לעושר" 06/04/2020
שיטת וול סטריט ב- 45 שניות 06/04/2020
קטגוריה: הנחת צנרת דלק
נושא תאריך
השחלת צינור "48 בתוך צינור "60 06/04/2020
נגב גז טבעי 06/04/2020
קידוחים אופקיים מקבילים עבור קוי דלק - סלמאן והבה ובניו בע&quot מ 06/04/2020
הקפאת צינורות בקטרים גדולים של עד "40 06/04/2020
קטגוריה: הנחת צנרת תקשורת
נושא תאריך
Plassim 28 3 2017 06/04/2020
NATAM- נען תשתיות ואחזקת מים-נתא&quot ם 06/04/2020
קטגוריה: הנחת ריצוף
נושא תאריך
ריצוף אבנים משתלבות בגינה 052-3168883 גרינטופ 06/04/2020
קטגוריה: הנחת שקעים
נושא תאריך
מדריך: איך להתאפר נכון עם צלליות- כמה חוקים בסיסיים לאיפור עיניים! 06/04/2020
קטגוריה: הנחת תשתיות מים
נושא תאריך
גיל אריש תשתיות מים וביוב בע&quot מ - בריכת תל-קציר 06/04/2020
הנחת תשתית מים מתקדמת במתחם C ראש העין- רם הנדסה ומשה סדוי 06/04/2020
סרטון יום עיון מספר 1 תשתיות מים וביוב 06/04/2020
קבוצת נקסטקום (Nextcom group) חפירת תשתיות להנחת צינורות מים בפרוייקט אנגולה 06/04/2020
קטגוריה: הנמכות תקרה
נושא תאריך
הנמכת תקרה מגבס (למזגן מיני מרכזי ותאורה נסתרת) 06/04/2020
הנמכות תקרה בגבס -קרן אור עיצוב פנים - פיקוח וניהול פרויקטים בבניה 054-7274073 06/04/2020
קטגוריה: הסקה מרכזית
נושא תאריך
טיפ מס&#39 1 חלק שני - רדיאטורים 06/04/2020
קטגוריה: הצללות
נושא תאריך
הצללות והארות למתחילות - ברונזר סומק ושימר 06/04/2020
הצללות באיפור - המדריך המושלם לאיפור הצללות 06/04/2020
ניתוח פלסטי בשנייה! הצללות והארות! :) 06/04/2020
שיעור 6 - הצללות (חלק א׳) 06/04/2020
הצללות באיפור - המדריך למתאפרת - שלי גפני לסופר-פארם (פרק 13) 06/04/2020
קטגוריה: הקמת גינות
נושא תאריך
עיצוב גינות באזור השרון -איך להקים גינה מדליקה מהר ובזול 06/04/2020
קטגוריה: הקמת פרגולות
נושא תאריך
הקמת פרגולה בטיחותית - קורה מרכזית 06/04/2020
הקמת פרגולה בחנייה אשר תשמור על רכבכם גם בחורף 06/04/2020
פרויקט הקמת פרגולה + חידוש דק מסביב לבריכה 06/04/2020
קטגוריה: הרחבות מבנים
נושא תאריך
שטבן בעמ - רמת גן - b144 06/04/2020
הר הבית מתקופת בית שני 24.9.19 - מרצה ד&quot ר אבי סולומון 06/04/2020
דרך חייםI מחשבים מסלול מחדש - מבנים מגבילים הגורמים נזק סביבתי.. 06/04/2020
קבלן שיפוצים בתל אביב-שיפוץ בית אחרי שריפה 06/04/2020
סקירה על נעלי חי"ר + דרכי קשירה + איך לרכך אותן? 06/04/2020
קטגוריה: הרחבת בית
נושא תאריך
ליאת בני פלד - הרחבת בית פרטי בשריגים 06/04/2020
ליאת קליין - הרחבת בית מגורים קיבוצי בבניה קלה 06/04/2020
קהילת השמשוני - חנוכת הרחבת בית הכנסת 06/04/2020
הרב אברהם גאופטמן הרחבת בית המדרש ישיבת מרכז הרב י"ב טבת תשע"ט 06/04/2020
הרחבת בית קיים בישוב להבים 06/04/2020
הרחבת בית הכנסת בישוב הקהילתי - עדי 06/04/2020
קטגוריה: הרחבת בניה
נושא תאריך
תוספת חדר בנייה קלה - צל דיזיין בנייה קלה 1-700-700-902 06/04/2020
שיפוץ בית פרטי- ידיד בניה 0522407585 06/04/2020
תוספת בניה - תוספות בניה בקריות ובחיפה אלד יזמות ובניה - חייג/י 04-8229404 06/04/2020
בניה קלה בגליל ובגולן - אלי יפת - שיפוצים מעצבי חיים 06/04/2020
תוספת קומה לבית בנופך (2018) 06/04/2020
הרחבה בקיבוץ הסוללים- טל פיקוח בניה 06/04/2020
קטגוריה: הרחבת בתים
נושא תאריך
טקס הנחת אבן פינה- סלעית שלב ב&#39 יזהר פלדמן נציג רוכשי הרחבת סלעית שלב א&#39 06/04/2020
אלונים בתי עץ בע&quot מ מציגה- הרחבת בתים קיימים. 06/04/2020
שירן לידור עיצוב פנים והום סטיילינג - הרחבת דירה ברמת גן 06/04/2020
הרחבת בתים - קיבוץ כפר-הנשיא 06/04/2020
הרחבת ההתנחלות בחברון - פרס למתנחלים! 06/04/2020
קטגוריה: הרחבת מבנים
נושא תאריך
הרחבה מבנה במודיעין. 06/04/2020
הרחבת כלא אלה 06/04/2020
קטגוריה: הריסה
נושא תאריך
אלמוג גארדן חיפה - סרטון הריסה 06/04/2020
תרזמו עם זה כדור הריסה Just Roll With It 06/04/2020
פרק 158- אריסה ביתית משגעת 06/04/2020
צה"ל מג"ב מיפוי לקראת הריסה בית מחבל חליל גובראן רצח פיגוע דקירה צומת הגוש גוש עציון ארי פולד כפר י 06/04/2020
קטגוריה: הריסות
נושא תאריך
הריסות צונאמי אינדונזיה 06/04/2020
שיפוץ דירה - סיבוב בדירה והתחלת הריסות 06/04/2020
מבט - הריסות בתים בקלנסווה 06/04/2020
רחפן מעל הריסות הבית לאחר שיגור הטיל 06/04/2020
"לאן נלך?": תושבי צור באהר מתמודדים עם הריסת בתיהם 06/04/2020
הריסת בניינים אילת 12 וההגנה 40 גבעתיים - צילום חכם -רמי חכם 06/04/2020
קטגוריה: הרכבות
נושא תאריך
משחקים-משחק הרכבות 06/04/2020
חוה אלברשטיין - מה עושות הרכבות 06/04/2020
ההחלטות שהובילו להשבתת תנועת הרכבות הגדולה 06/04/2020
משחק הרכבות 3עונה1 06/04/2020
חובב הרכבות שמעון פוטרמן 06/04/2020
שלמה ארצי - על פי תנועת הרכבות 06/04/2020
קטגוריה: הרכבת פרקטים
נושא תאריך
איך להרכיב פרקטים ? סרטון הרכבת פרקט למינציה - יורם פרקט 06/04/2020
הוראות התקנת פרקט למינציה 06/04/2020
איך מתקינים פרקט למינציה שלב אחר שלב? 06/04/2020
הרכבת פרקט למינציה הרכבת פרקטים למינציה - יורם פרקט 06/04/2020
הרכבת פרקטים על מדרגות - יורם פרקט מכירה והתקנה 050-991198 06/04/2020
הרכבת פרקטים למינציה - יורם פרקט 050-9911998 06/04/2020
קטגוריה: השכרת בובקט
נושא תאריך
השכרת בובקט קטן 98 ס"מ rt100 kubota שופל קטן גרינטופ 06/04/2020
קטגוריה: השכרת מחפרון
נושא תאריך
השכרת מחפרון בשערי תקווה - 0537102033 - חודשי / יומי / לפי שעה 06/04/2020
השכרת מחפרון בפתח תקווה - 0537102033 - חודשי / יומי / לפי שעה 06/04/2020
קטגוריה: השכרת מכבשים
נושא תאריך
השכרת מכבשים 052-3168883 גרינטופ השכרת בומג 120 06/04/2020
השכרת מהדק קרקע 052-3168883 גרינטופ השכרת מכבשים והשכרת גבקה 06/04/2020
בומג להשכרה 052-3168883 גרינטופ השכרת מכבשים להידוק 06/04/2020
השכרת מכבשים בומג 75 בומג 120 גרינטופ 052-3168883 06/04/2020
השכרת מכבשים בחולון 052-3168883 גרינטופ 06/04/2020
הידוק שתית - השכרת מכבשים 052-3168883 גרינטופ 06/04/2020
קטגוריה: השכרת פיגומים
נושא תאריך
השכרת פיגומים עם גלגלים 06/04/2020
השכרת ומכירת פיגומים ניידים מאלומיניום 06/04/2020
השכרת פיגומים - אלוטרקס 06/04/2020
השכרת פיגום אלומיניום נייד בתל אביב 06/04/2020
פיגומים להשכרה - 1700-700-208 - הצעה בקליק 06/04/2020
השכרת פיגומים לכל מטרה 06/04/2020
הסבר על פיגום אלומיניום נייד - לפרטים ומחירים 035177847 06/04/2020
השכרת פיגום בהרצליה פיתוח 06/04/2020
קטגוריה: השקייה ממוחשבת
נושא תאריך
מחברים פיצול בברז למחשב השקיה 06/04/2020
תיקון מחשב השקייה ומערכת מים 06/04/2020
קטגוריה: התקנות דודי שמש
נושא תאריך
אביאור דודי שמש וחשמל http://www.avior-dudim.co.il 06/04/2020