החזר מס על חיפושי נפט - לא מה שחשבת


לפחות פעם בשנה, אני נתקל באתרים כלכליים ובמוספי העיתונים המודפים, במאמרים בנושא "החזר מס על חיפושי נפט וגז".
במאמרים הללו, אשר נכתבים לעיתים על ידי מומחי מיסוי בכירים, יש הטעייה לא מכוונת של הציבור.
כלומר, לא כל המידע מובא לידיעת הקוראים ולעיתים, הכותב אינו שולט בנושא אותו הוא מביא לידיעת הציבור.
כולם יודעים ש:
מס ההכנסה קבע שכל מי שמחזיק בתום יום המסחר האחרון של שנה כלשהי, יחידות השתתפות של שותפויות לחיפושי נפט(מניות, לא אופציות!), חייב במס על הרווחים של השותפויות בגין אותה שנה או זכאי לניכוי בגין ההפסדים של השותפויות באותה שנה.
פחות ידוע ש:
מי שמגיש למס הכנסה בקשה לניכוי הוצאות בגין יחידות השתתפות, מתחייב למעשה בפני המדינה, לשלם מס שולי ולא מס רווח הון (20%), אם וכאשר יתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים :
  1. השותפות רווחית (למשל לאחר מציאת נפט/גז) והמחזיק הינו מחזיק זכאי.
  2. המחזיק ימכור ברווח, יחידות השתתפות שברשותו.
ההכנסות מהתמלוגים ואו הרווח של המחזיק, במקרה כזה, חייבים במס שולי, כלומר הם מצורפים להכנסה הפירותית האקטיבית של המחזיק (פירותית אקטיבית היא למשל הכנסה ממשכורת).
מי שמחזיק יחידות השתתפות לטווח ארוך, כדאי לו מאד לחשוב פעמיים לפני הגשת בקשה להחזר כזה, מכיוון שהוא עלול לשלם סכום גבוה מאד במקרה של מכירה יחידות ברווח.
לעיתים, מספרים כותבי המאמרים ש: "...אפילו שכיר זכאי להטבה זאת..." ומתעלמים מהעובדה שלעיתים, זאת לא הטבה, אלא הכרה של מס ההכנסה בחלקו היחסי של המשקיע בהוצאות השותפות, לצרכי תשלום המס של המשקיע ובמקרה של רווח, "ההטבה" הזאת תמוסה במס שולי גבוה, בהתאם להכנסה של המשקיע.
מאמר זה עוסק במיסוי מכירה ברווח של יחידות השתתפות בחיפושי נפט.
ערכנו מחקר ופנינו לארבעה מומחי מס וכולם מסכימים על העובדה שרווח כזה ימוסה מס שולי, אבל דיעותיהם חלוקות לגבי השאר.
אז הנה קצת תיאוריה, דוגמא אחת וכמה מסקנות :
בחישוב הרווח במכירת יחידות השתתפות, יש להתחשב בעלות הרכישה לצורכי מס, "כאן" יש הבדל בין מניה "רגילה" ובין יחידת השתתפות.

עלות יחידות השתתפות לצורכי מס, הינה הסכום ששילמתם עבורן בעת הרכישה, פחות הסכומים שהותרו לכם בניכוי כמחזיקים זכאים בשנים קודמות כתוצאה מהפסדי השותפות ועוד הסכומים שנכללו בהכנסות השותפות ונזקפו "לזכותכם" בשנים קודמות.
חישוב זה, גם אם הוא מיטיב אתכם, לא יעשה על ידי הבנק, אלא רק לאחר שתגישו דוח שנתי 1301 ותצרפו אליו טופס החזר מס על חיפושי נפט (טופס 858) ממולא כראוי.
ועכשיו נגיע לעניין (2 נקודות למי שיודע מאיזה מערכון של הגשש, לקוח המשפט הנ"ל...).
הבעיה: מומחי המס חלוקים בדיעותיהם לגבי גובה המס שאותו תשלמו במכירת יחידות ברווח.
נתחיל עם הנוסח של פקודת מס הכנסה (נוסח "חדש"):
על אף הוראות סעיפים קטנים (א), (ב) ו-(ב1), במכירת יחידת השתתפות בשותפות נפט ..., חלק רווח ההון הריאלי בגובה ניכוי אזילה, בגובה ניכוי הוצאות חיפוש ופיתוח ..., שהותרו בתקנות לפי סעיפים 20, 31 ו-98, לפי הענין, יחויב במס כאמור בסעיף 121 - לגבי יחיד, ובשיעור הקבוע בסעיף 126(א) - לגבי חבר-בני-אדם.

ועוד נוסח לגבי תיקון 147 (תקף לאחר ינואר 2006,אבל לא כולם מסכימים עימו...) :
לגבי מכירת יחידת השתתפות בנפט או בסרטים בידי מחזיק זכאי (סעיף 91(ב2))- יש לפצל את רווח ההון כדלקמן: על חלק רווח ההון הריאלי בגובה הוצאות חיפוש ופיתוח וניכוי אזילה, שהותרו לנישום, יחולו שיעורי מס לפי סעיפים 121 ו-126 לפקודה. על יתרת רווח ההון הריאלי יחול שיעור מס של עד 20% או שיעור אחר, אם היחידה נרכשה לפני המועד הקובע(ינואר 2006). אם היחידות נרכשו לפני ינואר 2006, יוטל מס שולי על יתרת הרווח ואם היחידות נרכשו לאחר מכן, יוטל מס של 20% על יתרת הרווח.
ותרגום לאלה מכם שאינם דוברים מס-הכנסית : מס שולי יוטל על הרווח ואולי רק על חלק ממנו ועל השאר יוטל מס רווחי הון 20% ואולי לא.
וברצינות, הנה שתי הדעות של המומחים :
  1. על כל הרווח יוטל מס שולי מלא בהתאם להכנסתו של המשקיע.
  2. על החלק בגובה הניכוי שהותר בעבר למשקיע, יוטל מס שולי ועל השאר מס "רגיל" של 20%.
שימו לב: הויכוח בין שתי האסכולות הוא האם מס הכנסה יקח מכם הרבה כסף או המון כסף...
השילוב של שני הנוסחים מיטיב עם המשקיעים ושלושה מתוך ארבעת מומחי המיסוי שפניתי אליהם, מסכימים עם הנוסח המשלב, אך המומחה הרביעי, שבעברו היה גם מפקח במס הכנסה, טוען שמשלמים מס שולי מלא על כל הרווח וכשסיפרתי לו על עמדתם של שלושת המומחים האחרים, אמר(ציטוט מדויק) :
"לדעתי העמדה שלי, היא העמדה המשקפת את תפישת רשות המיסים. ברור שכאשר יעמוד מקרה קונקרטי ניתן יהיה לערוך את תכנון המס המיטבי."
חשוב לדעת: מי שאינו חייב להגיש את הבקשה להחזר עבור חיפושי נפט, מומלץ שישקול את כדאיות ההגשה, כל שנה מחדש בהתאם להוצאות וההכנסות השנתיות.
כדאי מאד להיעזר ביועץ מס שבאמת בקיא בנושא, אחרת אתם עלולים לשלם מחיר יקר, תרתי משמע.

נבחן את הנושא בעזרת דוגמא:
אברהם,יצחק ויעקב הם שלושה שכירים המרוויחים(כ"א) 15,000 שקלים בחודש(ברוטו) בשנת 2009 ( - מדרגת המס שלהם היא 30%).
בשנת 2009 קנה כל אחד מהם, יחידות השתתפות בשותפות חיפושי נפט ב-40,000 שקל.
בשנת 2010 הועלתה משכורתם החודשית ל- 19,000 (- מדרגת המס 33%).
במהלך שנת 2010 הגישו אברהם ויצחק (כל אחד בנפרד...) בקשה להחזר מס עבור שנת 2009 בגין חיפושי נפט(טופס 858) וקיבלו ניכוי מס של 20,000 שקלים שמשמעותם - החזר מס של 6,000 שקלים לכל אחד מהם.
יעקב החליט לא להגיש בקשה להחזר מס.
בשנת 2010, בעקבות שמועות על מציאת נפט (שלא נמצא בסופו של דבר...), קפצו שערי היחידות ושלושתם מכרו את היחידות בשער הגבוה ב-600% משער הקנייה, כלומר רווח ההון הוא 240,000 שקל לכל אחד מהם ( 40,000 כפול 6 ).
למעשה, הרווח לצרכי מס של אברהם ויצחק, הוא גבוה יותר מ-240,000.


ועוד אחת "בקטנה": בעקבות דיווח ממס הכנסה, "התעורר" המחשב של הביטוח הלאומי בשנת 2011 ודרש מאברהם ויצחק, תוספת תשלום עבור הגדלת ההכנסה שלהם בשנת 2010.
יעקב כמובן לא נדרש להוסיף לביטוח הלאומי אפילו שקל אחד...
כפי שניתן להבין מהטבלה, אברהם ויצחק תלויים בטיעונים של יועץ המס שלהם ובפקיד השומה שעליו הם "יפלו" ואילו יעקב, שלא הגיש בקשה להחזר, ישלם פחות מס משניהם.
חשוב לדעת: אם בעבר הגשתם בקשה להחזר מס על חיפושי נפט (טופס 858), אתם חייבים להגיש בשנים העוקבות ולדווח למס ההכנסה על הרווח שלכם.
יש משקיעים שאינם יודעים זאת, או "שוכחים", אבל מס הכנסה לא שוכח...
אני בטוח שיש ביניכם לפחות אחד שאומר :"איזה שטויות, אני מגיש כבר שנים וגם כשהיה לי רווח, שילמתי רק 20% (דרך הבנק) ואין שום בעיה..., תמיד קיבלתי החזר... "
הדבר,כמובן,ידוע לנו, אבל יש סיכוי שפקידי השומה "יתעוררו" פתאום ויפלו עליכם או שמחשב מס הכנסה יגריל את השם שלכם ואז מלאכת חיפוש הטפסים,המסמכים,האישורים ואיתורם, תהיה מאד לא נעימה, שלא לדבר על כך שמס הכנסה יכול לטעון שאי ההגשה שלכם הייתה מכוונת, כלומר שידעתם שצריך, ולמרות זאת, התחמקתם ולא הגשתם.
מה תעשו אז ? -אנחנו ממליצים לשמור על החוק.
יש לזכור גם שאי ידיעת החוק, אינה פוטרת...
אם אתם שכירים, שימו לב עוד יותר,אם כדאי ... זה נראה מאד קורץ, אבל זהירות, זהירות, זהירות!!!
סיכום: אם וכאשר תגיעו לדיון כזה מול מס הכנסה (כן מס שולי, לא מס שולי, רווח הון וכולי),
זכרו שיש על מה לדבר, זה לא שחור ולבן. יועצי המס טוענים שהחוק אינו חד משמעי.

בהצלחה.

אגב, קראתם כבר את הבלוג של מאיה?

עוד סירטונים

קטגוריה: מבחן דרכים
נושא תאריך
סקודה קאמיק - מבחן דרכים (השקה) 09/09/2019
קטגוריה: קריירה
נושא תאריך
החתמנו את פאולו מלדיני!! (קריירה עם מילאן) 09/09/2019
קטגוריה: לדים
נושא תאריך
לדים מטורפים למסך עם שליטה דרך הסמארפון או השלט Setup LED 09/09/2019
קטגוריה: מערכת מים רכים
נושא תאריך
איך להכין ג'ל בסיס טבעי מ 2 רכיבים בלבד 09/09/2019
קטגוריה: פיתוח צנרת
נושא תאריך
פרויקט Downsview 09/09/2019
קטגוריה: שיש
נושא תאריך
איך להבהיר את העור מ 2 רכיבים שיש לך במטבח 09/09/2019
אומרים שיש לי איימבוט 09/09/2019
קטגוריה: חיפוי פסיפס
נושא תאריך
חיפוי קיר מטבח באריחי מוזאיקה פסיפס עשה זאת בעצמך 09/09/2019
קטגוריה: מטפלות לקשישים
נושא תאריך
יד ריבה יעוץ משפטי לקשישים בתשלום סמלי 09/09/2019
קטגוריה: יונדאי
נושא תאריך
יונדאי אקסנט - חוות דעת - iCar 09/09/2019
קטגוריה: חתונה
נושא תאריך
קליפ חתונה מטורף !!! אוראל ואסף בימוי וכוריאוגרפיה לידור דוד 09/09/2019
קטגוריה: פוקס
נושא תאריך
ז'יאנדו פוקס ברוך הבא למכבי חיפה HD 09/09/2019
קטגוריה: רדיו
נושא תאריך
טייכר וזרחוביץ׳ - רדיו תל אביב - סמיון פינת הצרכנות 09/09/2019
קטגוריה: תנורים
נושא תאריך
AEG - מבצע תנורים לשנה החדשה 09/09/2019
קטגוריה: טרמיטים
נושא תאריך
הדברת טרמיטים בדירה פרטית - אגרנט ארנון מעל 30 שנות נסיון 09/09/2019
קטגוריה: סמסונג גלקסי 2
נושא תאריך
Samsung Galaxy Watch Active 2: prvn dojmy z IFA 2019 09/09/2019
קטגוריה: מיקרוסופט
נושא תאריך
Take a tour of Microsoft's new flagship Fifth Avenue store 09/09/2019
קטגוריה: קופון
נושא תאריך
מה מכיל קרם פנים וגם קופון בראשון ממני באהבה 09/09/2019
קטגוריה: ערוץ 1
נושא תאריך
ראיון ביומן שישי ערוץ 1 על סרט חדש עים אבי ביטר אודשים שרן כליף עושה לשחקנים 09/09/2019
קטגוריה: קניות
נושא תאריך
שופינג ! חלק ב' של קניות שעשיתי לאחרונה.... 09/09/2019
קטגוריה: כלל
נושא תאריך
כלל מטראז׳ - נוסעים מעט משלמים מעט כלל ביטוח ופיננסים 09/09/2019
קמפיין כלל מטראז׳ כלל ביטוח ופיננסים 09/09/2019
קטגוריה: ישראל
נושא תאריך
סהר קליזו וליאל אלי יוצאים מהארון! וכמה עלתה החתונה של אלעד וליהי?! ישראל בידור #8 09/09/2019
קטגוריה: סמארטפון
נושא תאריך
איזה סמארטפון הוא הטוב ביותר? 09/09/2019
קטגוריה: פורום מודיעין
נושא תאריך
השקה פורום אלפרדו נצחון בסבירות נמוכה חלק ב' 09/09/2019
קטגוריה: יס
נושא תאריך
כבודו 2 הצצה לפרק 8 09/09/2019
קטגוריה: מודל
נושא תאריך
הרב יצחק פנגר מודל כף היד 09/09/2019
קטגוריה: מקס ברנר
נושא תאריך
rest - מקס ברנר: חגיגה על טהרת השוקולד 09/09/2019
קטגוריה: עיריית רחובות
נושא תאריך
#דיגום_רכב חפק עירוני עיריית רחובות. 09/09/2019
קטגוריה: ליברפול
נושא תאריך
עבר והווה של ליברפול - עם גרארד ואן דייק וסוארס! 09/09/2019
קטגוריה: פרשת כי תצא
נושא תאריך
זוהר בקטנה פרשת כי תצא ליום א' מפי רבי יעקב יוסף כהן 09/09/2019
קטגוריה: מסי
נושא תאריך
מסי רונאלדו וניימאר! מי יהיה הכי גבוה השנה? חושפים את הטופ 100 רייטיניגים בפיפא 20!! 09/09/2019
לייב פיפא 20 - טופ 100 השחקנים הטובים במשחק נחשפו! (מסי מעל רונאלדו?) 09/09/2019
קטגוריה: סמי הכבאי‎
נושא תאריך
סמי הכבאי - הרפתקאת המאובנים הגדולה של אדם - 0915 09/09/2019
קטגוריה: טבעוני
נושא תאריך
טרבדוס עוגיות משגעות מהמטבח התורכי עם אגוזים בסירופ מבצק מהיר פרווה טבעוני מטבח בקלי קלות-ליהי קרויץ 09/09/2019
קטגוריה: עגבת
נושא תאריך
שולי בן פריסטייל - עגבת 09/09/2019
קטגוריה: פיפא
נושא תאריך
נתתי למחשב לבחור לי את הדראפט פיפא 19 09/09/2019
קטגוריה: סליחות
נושא תאריך
מרגש בטירוף! סליחות ברוב עם עם הרב שניר גואטה ברמלה! 09/09/2019
קטגוריה: פתאל
נושא תאריך
חגיגות פתאל על הזמן - כל החופשות החל מ- 99 ₪ לזוג ללילה 09/09/2019
קטגוריה: משרד החינוך
נושא תאריך
התכנית הלאומית באנגלית- משרד החינוך 09/09/2019
קטגוריה: מה זה סליים
נושא תאריך
מוסיפה יותר מידי צמר גפן בסליים. אתגר הסליים הורסת סליים לגמרי! איך להכין סליים עם צמר גפן 09/09/2019
קטגוריה: חלמיש
נושא תאריך
יונתן רזאל - צייר Yonatan Razel - Painter 09/09/2019
קטגוריה: טייוואן
נושא תאריך
Puppy shaped Strawberry Crepe in Taiwan 09/09/2019
קטגוריה: קנאביס
נושא תאריך
לפני ואחרי: כך שמן קנאביס מסייע ללוקה בשיתוק מוחין 09/09/2019
קטגוריה: כיכר דיזנגוף
נושא תאריך
משאית הובלה של מזרקה מזרקת של יעקב אגם פסל כיכר דיזנגוף תל אביב לאחר שיפוץ מים ואש 09/09/2019
קטגוריה: קלנועית
נושא תאריך
השבת קלנועית 08 02 18 09/09/2019
קטגוריה: ענבל ציון
נושא תאריך
הדר בן ציון בהופעה יום ד בפסטיבל תימני ים תיכוני יולי 2019 09/09/2019
קטגוריה: Новости России
נושא תאריך
ПУТИН СЫПИТ СОЛЬ НА РАНЫ СВОИМ ГРАЖДАНАМ! СРОЧНЫЕ НОВОСТИ РОССИИ! 09/09/2019
Обмен с Киевом: большинство прилетевших в Москву - украинцы - Россия 24 09/09/2019
35 на 35: самолеты с участниками обмена сели в Москве и Киеве - Россия 24 09/09/2019
Вести в субботу с Сергеем Брилевым от 07.09.2019 09/09/2019
ПУТИН ОБЪЯВИЛ ГРОМКУЮ НОВОСТЬ! 09.09.2019 Юрий ПРОНЬКО / НОВОСТИ РОССИИ И ПУТИНА 09/09/2019
ПОЛЬСКИЕ СМИ! 09.09.19 ПРИБАЛТИКУ РА30PUT 0ТKA3 ОТ ЭНЕРГОСЕТИ РОССИИ - срочные новости 09/09/2019
Вести недели с Дмитрием Киселевым(HD) от 08.09.19 09/09/2019
קטגוריה: כאן
נושא תאריך
חוזה פליסיאנו כאן שם ובכל מקום כאן 88 09/09/2019
"מקווה שיפסיקו בצבא עם השטויות": החייל שנפצע מאבן שוחרר מביה"ח 09/09/2019
&quot אנחנו הראשונים&quot : האנשים שהצביעו לכנסת ה-22 לפניכם 09/09/2019
קטגוריה: יולי אדלשטיין
נושא תאריך
יולי אדלשטיין: מי שמפחד מפיקוח הוא הזייפן 09/09/2019
קטגוריה: Новости Мира
נושא תאריך
ШОК! Путин предложил США сделку от которой невозможно отказаться новости мира 09/09/2019
СРОЧНО! Лукашенко приготовил жесткий ответ Путину новости мира 09/09/2019
Новости мира сегодня Землетрясение в Китае !!! 09/09/2019
קטגוריה: Новости
נושא תאריך
Выпуск новостей в 18:00 от 06.09.2019 09/09/2019
СРOЧНО! Первая РEАКЦИЯ Тpaмпа на "MИPOBУЮ" Рoссии и Укpаины! Последние новости 09/09/2019
Выпуск новостей в 12:00 от 07.09.2019 09/09/2019
Обмен между Россией и Украиной! Реакция Запад хронология Последние новости 09/09/2019
קטגוריה: מידה
נושא תאריך
מת ממתכנני רצח בני הזוג הנקין: &quot זאת נחמה מידה של צדק&quot - ריאיון לאולפן עם טעמ יעקובסון-הנקין אחותו 09/09/2019
קטגוריה: תמיר ויצמן
נושא תאריך
הסאב הבא - פרק 14 הגמר! 09/09/2019
קטגוריה: טוב
נושא תאריך
מי מכיר אחד את השני הכי טוב? חבר vs חברה צה״ל 09/09/2019
קטגוריה: Спорт
נושא תאריך
Факты ICTV. Спорт (09.09.2019) 09/09/2019
קטגוריה: קלנסווה
נושא תאריך
ביתר כפר סבא נגד הפועל קלנסווה 2 1 6 9 2019 09/09/2019
קטגוריה: Погода
נושא תאריך
Погода на неделю 9 - 15 сентября 2019 года. 09/09/2019
&quot Погода 24&quot : в единый день голосования погода преподнесла немало сюрпризов - Россия 24 09/09/2019
PUBG СТРИМ-ТЕСТ НА RTX 2070 И i7 9700K ОПТИМИЗАЦИЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ ПОГОДА 09/09/2019
Кирилловке сегодня. Погода отпугивает последних отдыхающих!!! 09/09/2019
קטגוריה: נינגה ישראל
נושא תאריך
נינג&#39 ה ישראל 2018 - לביא ספיידרמן מלבסקי 09/09/2019
קטגוריה: תלמידים
נושא תאריך
השרת של בית הספר *נתפס* מעשן עם תלמידים.. (סיפור מטורף) 09/09/2019
קטגוריה: מידע אישי
נושא תאריך
פרסמו מידע אישי עלי באמצע לייב?! (מספר טלפון שם משפחה ועוד..) 09/09/2019
קטגוריה: סטפן לגר
נושא תאריך
Stephane Legar - MAPIOT סטפן לגר - מפיות (Coming soon 15/09/19) 09/09/2019
קטגוריה: רעננה
נושא תאריך
אמיר אלה - שחקן הפועל תל אביב - קליפ ביצועים נגד הפועל רעננה נערים ב עונת 19-20 09/09/2019
קטגוריה: חיות הפלא: הפשעים של גרינדלוולד
נושא תאריך
חיות הפלא - הפשעים של גרינדלוולד - בקרוב בסלקום tv 09/09/2019
קטגוריה: נתניהו
נושא תאריך
נתניהו בפתח ישיבת הממשלה מתייחס לחוק המצלמות 09/09/2019
קטגוריה: רמי יוגב
נושא תאריך
הסירטון השני של יוגב עם רמי חבר שלו 09/09/2019
קטגוריה: מכבי.....נגד..... אשדוד
נושא תאריך
אליה גטהון - שחקן מ.ס. אשדוד - קליפ ביצועים נגד מכבי פתח תקווה נערים ב עונת 19-20 09/09/2019
קטגוריה: מוטי פשכצקי
נושא תאריך
המלצות Winner מוטי פשכצקי 9.9 09/09/2019
קטגוריה: יצחק אברג'יל
נושא תאריך
הרב אליעזר שיק מנהיג ברסלב ז''ל מספיד את הרב עובדיה ז''ל ומנבא על הסתלקותו הקרבהmp4 09/09/2019
קטגוריה: רישום לכיתה א
נושא תאריך
ישיבת ההסדר עפולה הרב יצחק בן פזי - יום עיון לזכרו של הרב קוק - תשע&quot ו 09/09/2019
קטגוריה: נסראללה
נושא תאריך
חסן נסראללה מאיים על ישראל 09/09/2019
קטגוריה: מאיר כהן
נושא תאריך
הרב מאיר כהן שליטא פרשת וישב 09/09/2019
&quot נתניהו רומס את הדמוקרטיה&quot - הריאיון המלא באולפן עם ח&quot כ מאיר כהן 09/09/2019
קטגוריה: עוצמה יהודית
נושא תאריך
העימות המלא: נציגי כחול לבן הליכוד ימינה ואיתמר בן גביר בשיח פוליטי כנס סרוגים 2019 09/09/2019
קטגוריה: כהנא
נושא תאריך
מיכל עזר וליאורה כהנא דיאטניות קליניות מומחיות להפרעות אכילה 09/09/2019
קטגוריה: Анастасия
נושא תאריך
Гадание онлайн. Что он чувствует? Таро. Анастасия Шучалина 09/09/2019
Анастасия Спиридонова. День города Москвы 2019 09/09/2019
Гадание онлайн. Как он будет действовать. Таро. Анастасия Шучалина 09/09/2019
קטגוריה: שס
נושא תאריך
בזכותיה דמרן עננו - מיטב הזמרים והפייטנים מתאחדים לשירת הסליחות 09/09/2019
קטגוריה: Дебаты
נושא תאריך
Дебаты кандидатов 42 округа (Борис Кагарлицкий Кирилл Никитин) 09/09/2019
קטגוריה: מוצאי שבת
נושא תאריך
מחרוזת מוצאי שבת 09/09/2019
קטגוריה: מלחמות ישראל
נושא תאריך
מלחמות ישראל - מלחמה בשם השם לימוד בספר דברים הרב אורי שרקי 09/09/2019
קטגוריה: מכבי פתח תקווה
נושא תאריך
רן מאיר - שחקן מכבי פתח תקווה - קליפ ביצועים נגד מ.ס. אשדוד נערים ב עונת 19-20 09/09/2019
קטגוריה: ריבלין
נושא תאריך
הנשיא ריבלין: מחזק את היועמ"ש ויו"ר ועדת הבחירות 09/09/2019
קטגוריה: מה אתם הייתם עושים
נושא תאריך
מוכרת צוחקת על אישה בעלת מוגבלות: מה אתם הייתם עושים? 09/09/2019