החזר מס על חיפושי נפט - לא מה שחשבת


לפחות פעם בשנה, אני נתקל באתרים כלכליים ובמוספי העיתונים המודפים, במאמרים בנושא "החזר מס על חיפושי נפט וגז".
במאמרים הללו, אשר נכתבים לעיתים על ידי מומחי מיסוי בכירים, יש הטעייה לא מכוונת של הציבור.
כלומר, לא כל המידע מובא לידיעת הקוראים ולעיתים, הכותב אינו שולט בנושא אותו הוא מביא לידיעת הציבור.
כולם יודעים ש:
מס ההכנסה קבע שכל מי שמחזיק בתום יום המסחר האחרון של שנה כלשהי, יחידות השתתפות של שותפויות לחיפושי נפט(מניות, לא אופציות!), חייב במס על הרווחים של השותפויות בגין אותה שנה או זכאי לניכוי בגין ההפסדים של השותפויות באותה שנה.
פחות ידוע ש:
מי שמגיש למס הכנסה בקשה לניכוי הוצאות בגין יחידות השתתפות, מתחייב למעשה בפני המדינה, לשלם מס שולי ולא מס רווח הון (20%), אם וכאשר יתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים :
  1. השותפות רווחית (למשל לאחר מציאת נפט/גז) והמחזיק הינו מחזיק זכאי.
  2. המחזיק ימכור ברווח, יחידות השתתפות שברשותו.
ההכנסות מהתמלוגים ואו הרווח של המחזיק, במקרה כזה, חייבים במס שולי, כלומר הם מצורפים להכנסה הפירותית האקטיבית של המחזיק (פירותית אקטיבית היא למשל הכנסה ממשכורת).
מי שמחזיק יחידות השתתפות לטווח ארוך, כדאי לו מאד לחשוב פעמיים לפני הגשת בקשה להחזר כזה, מכיוון שהוא עלול לשלם סכום גבוה מאד במקרה של מכירה יחידות ברווח.
לעיתים, מספרים כותבי המאמרים ש: "...אפילו שכיר זכאי להטבה זאת..." ומתעלמים מהעובדה שלעיתים, זאת לא הטבה, אלא הכרה של מס ההכנסה בחלקו היחסי של המשקיע בהוצאות השותפות, לצרכי תשלום המס של המשקיע ובמקרה של רווח, "ההטבה" הזאת תמוסה במס שולי גבוה, בהתאם להכנסה של המשקיע.
מאמר זה עוסק במיסוי מכירה ברווח של יחידות השתתפות בחיפושי נפט.
ערכנו מחקר ופנינו לארבעה מומחי מס וכולם מסכימים על העובדה שרווח כזה ימוסה מס שולי, אבל דיעותיהם חלוקות לגבי השאר.
אז הנה קצת תיאוריה, דוגמא אחת וכמה מסקנות :
בחישוב הרווח במכירת יחידות השתתפות, יש להתחשב בעלות הרכישה לצורכי מס, "כאן" יש הבדל בין מניה "רגילה" ובין יחידת השתתפות.

עלות יחידות השתתפות לצורכי מס, הינה הסכום ששילמתם עבורן בעת הרכישה, פחות הסכומים שהותרו לכם בניכוי כמחזיקים זכאים בשנים קודמות כתוצאה מהפסדי השותפות ועוד הסכומים שנכללו בהכנסות השותפות ונזקפו "לזכותכם" בשנים קודמות.
חישוב זה, גם אם הוא מיטיב אתכם, לא יעשה על ידי הבנק, אלא רק לאחר שתגישו דוח שנתי 1301 ותצרפו אליו טופס החזר מס על חיפושי נפט (טופס 858) ממולא כראוי.
ועכשיו נגיע לעניין (2 נקודות למי שיודע מאיזה מערכון של הגשש, לקוח המשפט הנ"ל...).
הבעיה: מומחי המס חלוקים בדיעותיהם לגבי גובה המס שאותו תשלמו במכירת יחידות ברווח.
נתחיל עם הנוסח של פקודת מס הכנסה (נוסח "חדש"):
על אף הוראות סעיפים קטנים (א), (ב) ו-(ב1), במכירת יחידת השתתפות בשותפות נפט ..., חלק רווח ההון הריאלי בגובה ניכוי אזילה, בגובה ניכוי הוצאות חיפוש ופיתוח ..., שהותרו בתקנות לפי סעיפים 20, 31 ו-98, לפי הענין, יחויב במס כאמור בסעיף 121 - לגבי יחיד, ובשיעור הקבוע בסעיף 126(א) - לגבי חבר-בני-אדם.

ועוד נוסח לגבי תיקון 147 (תקף לאחר ינואר 2006,אבל לא כולם מסכימים עימו...) :
לגבי מכירת יחידת השתתפות בנפט או בסרטים בידי מחזיק זכאי (סעיף 91(ב2))- יש לפצל את רווח ההון כדלקמן: על חלק רווח ההון הריאלי בגובה הוצאות חיפוש ופיתוח וניכוי אזילה, שהותרו לנישום, יחולו שיעורי מס לפי סעיפים 121 ו-126 לפקודה. על יתרת רווח ההון הריאלי יחול שיעור מס של עד 20% או שיעור אחר, אם היחידה נרכשה לפני המועד הקובע(ינואר 2006). אם היחידות נרכשו לפני ינואר 2006, יוטל מס שולי על יתרת הרווח ואם היחידות נרכשו לאחר מכן, יוטל מס של 20% על יתרת הרווח.
ותרגום לאלה מכם שאינם דוברים מס-הכנסית : מס שולי יוטל על הרווח ואולי רק על חלק ממנו ועל השאר יוטל מס רווחי הון 20% ואולי לא.
וברצינות, הנה שתי הדעות של המומחים :
  1. על כל הרווח יוטל מס שולי מלא בהתאם להכנסתו של המשקיע.
  2. על החלק בגובה הניכוי שהותר בעבר למשקיע, יוטל מס שולי ועל השאר מס "רגיל" של 20%.
שימו לב: הויכוח בין שתי האסכולות הוא האם מס הכנסה יקח מכם הרבה כסף או המון כסף...
השילוב של שני הנוסחים מיטיב עם המשקיעים ושלושה מתוך ארבעת מומחי המיסוי שפניתי אליהם, מסכימים עם הנוסח המשלב, אך המומחה הרביעי, שבעברו היה גם מפקח במס הכנסה, טוען שמשלמים מס שולי מלא על כל הרווח וכשסיפרתי לו על עמדתם של שלושת המומחים האחרים, אמר(ציטוט מדויק) :
"לדעתי העמדה שלי, היא העמדה המשקפת את תפישת רשות המיסים. ברור שכאשר יעמוד מקרה קונקרטי ניתן יהיה לערוך את תכנון המס המיטבי."
חשוב לדעת: מי שאינו חייב להגיש את הבקשה להחזר עבור חיפושי נפט, מומלץ שישקול את כדאיות ההגשה, כל שנה מחדש בהתאם להוצאות וההכנסות השנתיות.
כדאי מאד להיעזר ביועץ מס שבאמת בקיא בנושא, אחרת אתם עלולים לשלם מחיר יקר, תרתי משמע.

נבחן את הנושא בעזרת דוגמא:
אברהם,יצחק ויעקב הם שלושה שכירים המרוויחים(כ"א) 15,000 שקלים בחודש(ברוטו) בשנת 2009 ( - מדרגת המס שלהם היא 30%).
בשנת 2009 קנה כל אחד מהם, יחידות השתתפות בשותפות חיפושי נפט ב-40,000 שקל.
בשנת 2010 הועלתה משכורתם החודשית ל- 19,000 (- מדרגת המס 33%).
במהלך שנת 2010 הגישו אברהם ויצחק (כל אחד בנפרד...) בקשה להחזר מס עבור שנת 2009 בגין חיפושי נפט(טופס 858) וקיבלו ניכוי מס של 20,000 שקלים שמשמעותם - החזר מס של 6,000 שקלים לכל אחד מהם.
יעקב החליט לא להגיש בקשה להחזר מס.
בשנת 2010, בעקבות שמועות על מציאת נפט (שלא נמצא בסופו של דבר...), קפצו שערי היחידות ושלושתם מכרו את היחידות בשער הגבוה ב-600% משער הקנייה, כלומר רווח ההון הוא 240,000 שקל לכל אחד מהם ( 40,000 כפול 6 ).
למעשה, הרווח לצרכי מס של אברהם ויצחק, הוא גבוה יותר מ-240,000.


ועוד אחת "בקטנה": בעקבות דיווח ממס הכנסה, "התעורר" המחשב של הביטוח הלאומי בשנת 2011 ודרש מאברהם ויצחק, תוספת תשלום עבור הגדלת ההכנסה שלהם בשנת 2010.
יעקב כמובן לא נדרש להוסיף לביטוח הלאומי אפילו שקל אחד...
כפי שניתן להבין מהטבלה, אברהם ויצחק תלויים בטיעונים של יועץ המס שלהם ובפקיד השומה שעליו הם "יפלו" ואילו יעקב, שלא הגיש בקשה להחזר, ישלם פחות מס משניהם.
חשוב לדעת: אם בעבר הגשתם בקשה להחזר מס על חיפושי נפט (טופס 858), אתם חייבים להגיש בשנים העוקבות ולדווח למס ההכנסה על הרווח שלכם.
יש משקיעים שאינם יודעים זאת, או "שוכחים", אבל מס הכנסה לא שוכח...
אני בטוח שיש ביניכם לפחות אחד שאומר :"איזה שטויות, אני מגיש כבר שנים וגם כשהיה לי רווח, שילמתי רק 20% (דרך הבנק) ואין שום בעיה..., תמיד קיבלתי החזר... "
הדבר,כמובן,ידוע לנו, אבל יש סיכוי שפקידי השומה "יתעוררו" פתאום ויפלו עליכם או שמחשב מס הכנסה יגריל את השם שלכם ואז מלאכת חיפוש הטפסים,המסמכים,האישורים ואיתורם, תהיה מאד לא נעימה, שלא לדבר על כך שמס הכנסה יכול לטעון שאי ההגשה שלכם הייתה מכוונת, כלומר שידעתם שצריך, ולמרות זאת, התחמקתם ולא הגשתם.
מה תעשו אז ? -אנחנו ממליצים לשמור על החוק.
יש לזכור גם שאי ידיעת החוק, אינה פוטרת...
אם אתם שכירים, שימו לב עוד יותר,אם כדאי ... זה נראה מאד קורץ, אבל זהירות, זהירות, זהירות!!!
סיכום: אם וכאשר תגיעו לדיון כזה מול מס הכנסה (כן מס שולי, לא מס שולי, רווח הון וכולי),
זכרו שיש על מה לדבר, זה לא שחור ולבן. יועצי המס טוענים שהחוק אינו חד משמעי.

בהצלחה.

אגב, קראתם כבר את הבלוג של מאיה?

עוד סירטונים

קטגוריה: גיא רולניק
נושא תאריך
פגישה עם רוני קובן עונה 3 גיא רולניק - פרק 4 21/06/2021
פרק 1 מגש הכסף - השליחות של גיא רולניק 21/06/2021
גיקונומי פרק #169 גיא רולניק נלחם בריכוזיות 21/06/2021
גיא רולניק נגד מארק צוקרברג // מתוך הפודקאסט השבועי 21/06/2021
דמוקרטיה מדומיינת: עיתונות בעידן המונופולים הדיגיטליים גיא רולניק 21/06/2021
דוח רולניק פרק 1 אז מי בעצם מחזיק השליטה בבנק הפועלים? 21/06/2021
קטגוריה: אייהרב
נושא תאריך
אייהרב: הול טיפוח מטורף! מתאים במיוחד לעור אקנתי/ שמן/ מתבגר iHerb 21/06/2021
הול קניות מאייהרב - IHERB! 21/06/2021
הול אייהרב ענק מוצרי חובה 2018 - קוסמטיקה קוריאנית חטיפים וטיפוח 21/06/2021
הול אייהרב ! ליזה פירסוב 21/06/2021
המדריך המלא לאתר אייהרב - מעל 50 מוצרים והמלצות!!! LifeByVicka 21/06/2021
המציאות שלי באייהרב! איפור טיפוח ואביזרים משונים 21/06/2021
הול אייהרב ענקי מהסייל המטורף 21/06/2021
הול אייהרב - איפור וטיפוח iHerb 2018 21/06/2021
קפה פטריות?! אייהרב מומלצים וגם קצת פחות 2018 (מלא רכישות חוזרות) LifeByVicka 21/06/2021
קטגוריה: בתי יוקרה
נושא תאריך
וילה מפוארת למכירה בפרדס חנה כרכור בתי יוקרה בפרדס חנה מתווכים בכרכור 21/06/2021
אדריכלות בתי יוקרה מלכה אדריכלים 21/06/2021
שירלי דן - הבתים היפים בישראל עם דניאל חסון - פרק 10 21/06/2021
נחלה מפוארת קו ראשון לים וילה למכירה במושב בשרון תיווך בתי יוקרה במושבים בשרון 21/06/2021
מבט- דירות יוקרה 21/06/2021
קטגוריה: בתי עץ
נושא תאריך
שלבים בבניית בית עץ אבידן בתי עץ בע"מ 21/06/2021
קטגוריה: גבס
נושא תאריך
טיח גבס - יתרונות והדגמה של יישום ידני ופשוט! שיפוצים פלוס 21/06/2021
איך לעשות שפכטל על חיבור של לוחות גבס צביעה של לוחות גבס 21/06/2021
קטגוריה: גבס משולב עץ
נושא תאריך
קמינים חשמליים - אל-חום 1800-24-8888(קמיני גז/קמיני עצים/קמיני אטנול/עבודות גבס/תנורי פלט) 21/06/2021
בניית ספריית גבס מעוצבת - טופ שיפוצים 21/06/2021
אח חשמלי - אל-חום 1800-24-8888(קמיני גז/קמיני עצים/קמיני אטנול/עבודות גבס/תנורי פלט) 21/06/2021
נישות עץ דמוי גבס - אלונים 21/06/2021
פרגולה לוי פרופיל עץ 21/06/2021
קטגוריה: גג
נושא תאריך
הג&#39 ירפות - גג 21/06/2021
גומי גג עשו זאת בעצמכם! 21/06/2021
על גג העולם! (בערך) 21/06/2021
ג&#39 ירפות - גג 21/06/2021
קופיקו מתבצר על גג עיריית פתח תקווה - מה הוא רוצה??? 21/06/2021
קטגוריה: גגונים
נושא תאריך
גגונים 2018 בכל-נגרר 21/06/2021
גגונים לכל מטרה 054-3032225 התקנת גגון ענק לחברת פייסבוק יקרה שלי במחיר מוזל עופר בראמי. 21/06/2021
גגונים מקצועיים לכל סוגי הרכבים 03 -6820697 21/06/2021
גגון לכניסה לבית 21/06/2021
חן אופן גגונים לרכב - THULE טולה 21/06/2021
הוראות הרכבה גגון כניסה פלרם- קליסטו 21/06/2021
גגונים לרכב היצרן לצרכן מדרכות צד מוטות אורך הכל בgagon.co.il 21/06/2021
קטגוריה: גגות
נושא תאריך
דוקותיים איגור מטפס על גגות 21/06/2021
איטום גגות בזפת חמה 21/06/2021
מפגשי גגות רעפים - פתרון תרגיל (1) 21/06/2021
קטגוריה: גגות איסכורית
נושא תאריך
גגות א ייצור פאנלים מבודדים- פנלים קלקר צמר סלעים איסכורית 21/06/2021
פנלים מבודדים לקירות עם פוליאוריתן מוקצף. חיפוי קונסטרוקציה 21/06/2021
איטום גג איסכורית מבודדת ביריעות ביטומניות 052-955-70-12 21/06/2021
גגות פנלים מבודדים- קונסטרוקציות פלדה וחיפו פנל מבודד 21/06/2021
קטגוריה: גגות קלים
נושא תאריך
(4) ת"י 1556 (גגות קלים): נקודות עיקריות מציג מנכ"ל מייטק 21/06/2021
תיקון איטום גגות קלים עם מוצרי האיטום המתקדמים והקלים ליישום של וינקלר 21/06/2021
קטגוריה: גגות רעפים
נושא תאריך
גגות רעפים נשאת ותד - חיפה - b144 21/06/2021
קטגוריה: גדרות
נושא תאריך
גדר לבנה גדר לגינה - סרטון הצגת מוצרים - גדרות טל 21/06/2021
גדרות - טריילר מתורגם Fences 21/06/2021
קשיו מארח את אליסה - גדרות // (CASHEW ft. Alissa - &quot Gderot&quot (prod. AryeVainer 21/06/2021
גדרות עץ - צוות גדרון 21/06/2021
Fences Teaser Trailer (2016) - Paramount Pictures 21/06/2021
קטגוריה: גדרות עץ
נושא תאריך
גדרות עץ גדר עץ ריהוט גן נוי-נוי (אורנית יגוני)חולון 21/06/2021
בונה דקים בונה פרגולות בונה גדרות עץ ועוד 21/06/2021
בניית גדר - גדרות עץ 21/06/2021
בניית גדרות עץ לחצר - צוות גדרון 21/06/2021
קטגוריה: גזיבו מעץ
נושא תאריך
גזיבו- פרגולות חיפוי מיוחדות למערכות עיסוי ביתיות 21/06/2021
גזיבו מעץ רב שכבתי ודק במבוק 21/06/2021
מוצרים משלימים לריהוט הגינה - נדנדות גזיבו ושמשיות שיפוצים פלוס 21/06/2021
עבודות עץ-פרגולות- דקים-גגות.050-5582266 21/06/2021
Decks&Shadows בונים גזיבו 31.5.15 21/06/2021
קטגוריה: גיאו טכניקה
נושא תאריך
שי בשידור ערוץ 10 - מדע הגיאוביולוגיה עוזר לאיתור מנהרות בצפון 21/06/2021
לחימה בחרב - קשימה שין ריו 21/06/2021
גיאוטכניקה 21/06/2021
קטגוריה: גיברית
נושא תאריך
‏צנרת ביוב גיברית ‏בטליה 21/06/2021
קטגוריה: גידור
נושא תאריך
קרן גידור סרטון חובה למשקיעים בשוק ההון 21/06/2021
סרטון הדרכה - התקנת מערכת SafePet גידור חשמלי וירטואלי לכלב 21/06/2021
ליקו-גדר פתרונות גידור זמני לאירועים ואתרי בנייה 21/06/2021
GRIZZLY קרן גידור - אל תתנו לכסף שלכם לישון 21/06/2021
קטגוריה: גיזום
נושא תאריך
גיזום ענבים 21/06/2021
גיזום עצי פרי - נועה ממשתלת ולך בסרטון הדרכה לגיזום עצים 21/06/2021
גיזום הלימון 21/06/2021
גיזום עצים - חלק 1 21/06/2021
גיזום עצים - מחירים 21/06/2021
גיזום עצי תאנה - דצמבר 2017 21/06/2021
קטגוריה: גילוי אש
נושא תאריך
GOLDEX מערכות גילוי וכיבוי אש. גלאי קרן גילוי אש 21/06/2021
מערכות גילוי אש ועשן יותקנו באוטובוסים בעקבות ריבוי מקרי השריפה כאן 11 לשעבר רשות השידור 21/06/2021
מ.ת.א.ל - מערכות גילוי אש 21/06/2021
מערכת גילוי אש פתוחה #עלהאש_פרק_1 21/06/2021
רכזת גילוי אש - MA 1000 21/06/2021
קטגוריה: גילוי נזילות
נושא תאריך
איתור נזילת מים בעזרת גז 21/06/2021
גילוי נזילה באמצעות מצלמה תרמית תרמיטק 21/06/2021
קטגוריה: גיליוטינות
נושא תאריך
הפליאדים של אלסיון 34 חלק שלישי: גיליוטינות של פימה שיבוטים כפילים של ידוענים אחנתון-אובמה 21/06/2021
בישול נשמות - חלק 10 (העלאה מחדש) 21/06/2021
קסם קלף גיליוטינה בביצוע התלמידים של קליוסטרו 21/06/2021
EPSON WF-5110 מדפסת סובלימציה Speedphoto-sale/ sps4u.net 21/06/2021
הפליאדים של אלסיון 69 : שקיעת האימפריה האנגלו-אמריקאית ציונית האימפריה הרומית ירושלים נתניהו 21/06/2021
קטגוריה: גינון
נושא תאריך
מיני קורס גינון טבעי חינמי: איך לעלות את פוריות האדמה (חלק 1 מתוך 3) 21/06/2021
עבודות גינון - מוט טלסקופי עם משור לגיזום בגובה 21/06/2021
מרכז גינון - משתלות יגור - ערוץ בית+משפחה 21/06/2021
מיני קורס גינון טבעי: שילוב נכון של צמחייה בגינה (חלק 2 מתוך 3) 21/06/2021
שיעור גינון והתנסות לחובבנים רציניים ב 2.8.2019 21/06/2021
קטגוריה: גלאי נפח
נושא תאריך
גלאים - גלאי נפח גלאי מגנט או גלאי וילון? 21/06/2021
סרטון על גלאי נפח חיצוני VIP של חברת מקסימום- להב שיווק מתח נמוך 21/06/2021
להב שיווק- אזעקה לבית - גלאי נפח פנימי אנטימסק 21/06/2021
אזעקה לבית- גלאי נפח חיצוני- אאוטלוק- מאת להב שיווק.mpg 21/06/2021
אזעקה לבית- גלאי נפח חיצוני של מקסימום- אאוטסמארט .mp4 21/06/2021
אזעקה לבית- גלאי נפח פנימי- להב שיווק.mpg 21/06/2021