החזר מס על חיפושי נפט - לא מה שחשבת


לפחות פעם בשנה, אני נתקל באתרים כלכליים ובמוספי העיתונים המודפים, במאמרים בנושא "החזר מס על חיפושי נפט וגז".
במאמרים הללו, אשר נכתבים לעיתים על ידי מומחי מיסוי בכירים, יש הטעייה לא מכוונת של הציבור.
כלומר, לא כל המידע מובא לידיעת הקוראים ולעיתים, הכותב אינו שולט בנושא אותו הוא מביא לידיעת הציבור.
כולם יודעים ש:
מס ההכנסה קבע שכל מי שמחזיק בתום יום המסחר האחרון של שנה כלשהי, יחידות השתתפות של שותפויות לחיפושי נפט(מניות, לא אופציות!), חייב במס על הרווחים של השותפויות בגין אותה שנה או זכאי לניכוי בגין ההפסדים של השותפויות באותה שנה.
פחות ידוע ש:
מי שמגיש למס הכנסה בקשה לניכוי הוצאות בגין יחידות השתתפות, מתחייב למעשה בפני המדינה, לשלם מס שולי ולא מס רווח הון (20%), אם וכאשר יתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים :
  1. השותפות רווחית (למשל לאחר מציאת נפט/גז) והמחזיק הינו מחזיק זכאי.
  2. המחזיק ימכור ברווח, יחידות השתתפות שברשותו.
ההכנסות מהתמלוגים ואו הרווח של המחזיק, במקרה כזה, חייבים במס שולי, כלומר הם מצורפים להכנסה הפירותית האקטיבית של המחזיק (פירותית אקטיבית היא למשל הכנסה ממשכורת).
מי שמחזיק יחידות השתתפות לטווח ארוך, כדאי לו מאד לחשוב פעמיים לפני הגשת בקשה להחזר כזה, מכיוון שהוא עלול לשלם סכום גבוה מאד במקרה של מכירה יחידות ברווח.
לעיתים, מספרים כותבי המאמרים ש: "...אפילו שכיר זכאי להטבה זאת..." ומתעלמים מהעובדה שלעיתים, זאת לא הטבה, אלא הכרה של מס ההכנסה בחלקו היחסי של המשקיע בהוצאות השותפות, לצרכי תשלום המס של המשקיע ובמקרה של רווח, "ההטבה" הזאת תמוסה במס שולי גבוה, בהתאם להכנסה של המשקיע.
מאמר זה עוסק במיסוי מכירה ברווח של יחידות השתתפות בחיפושי נפט.
ערכנו מחקר ופנינו לארבעה מומחי מס וכולם מסכימים על העובדה שרווח כזה ימוסה מס שולי, אבל דיעותיהם חלוקות לגבי השאר.
אז הנה קצת תיאוריה, דוגמא אחת וכמה מסקנות :
בחישוב הרווח במכירת יחידות השתתפות, יש להתחשב בעלות הרכישה לצורכי מס, "כאן" יש הבדל בין מניה "רגילה" ובין יחידת השתתפות.

עלות יחידות השתתפות לצורכי מס, הינה הסכום ששילמתם עבורן בעת הרכישה, פחות הסכומים שהותרו לכם בניכוי כמחזיקים זכאים בשנים קודמות כתוצאה מהפסדי השותפות ועוד הסכומים שנכללו בהכנסות השותפות ונזקפו "לזכותכם" בשנים קודמות.
חישוב זה, גם אם הוא מיטיב אתכם, לא יעשה על ידי הבנק, אלא רק לאחר שתגישו דוח שנתי 1301 ותצרפו אליו טופס החזר מס על חיפושי נפט (טופס 858) ממולא כראוי.
ועכשיו נגיע לעניין (2 נקודות למי שיודע מאיזה מערכון של הגשש, לקוח המשפט הנ"ל...).
הבעיה: מומחי המס חלוקים בדיעותיהם לגבי גובה המס שאותו תשלמו במכירת יחידות ברווח.
נתחיל עם הנוסח של פקודת מס הכנסה (נוסח "חדש"):
על אף הוראות סעיפים קטנים (א), (ב) ו-(ב1), במכירת יחידת השתתפות בשותפות נפט ..., חלק רווח ההון הריאלי בגובה ניכוי אזילה, בגובה ניכוי הוצאות חיפוש ופיתוח ..., שהותרו בתקנות לפי סעיפים 20, 31 ו-98, לפי הענין, יחויב במס כאמור בסעיף 121 - לגבי יחיד, ובשיעור הקבוע בסעיף 126(א) - לגבי חבר-בני-אדם.

ועוד נוסח לגבי תיקון 147 (תקף לאחר ינואר 2006,אבל לא כולם מסכימים עימו...) :
לגבי מכירת יחידת השתתפות בנפט או בסרטים בידי מחזיק זכאי (סעיף 91(ב2))- יש לפצל את רווח ההון כדלקמן: על חלק רווח ההון הריאלי בגובה הוצאות חיפוש ופיתוח וניכוי אזילה, שהותרו לנישום, יחולו שיעורי מס לפי סעיפים 121 ו-126 לפקודה. על יתרת רווח ההון הריאלי יחול שיעור מס של עד 20% או שיעור אחר, אם היחידה נרכשה לפני המועד הקובע(ינואר 2006). אם היחידות נרכשו לפני ינואר 2006, יוטל מס שולי על יתרת הרווח ואם היחידות נרכשו לאחר מכן, יוטל מס של 20% על יתרת הרווח.
ותרגום לאלה מכם שאינם דוברים מס-הכנסית : מס שולי יוטל על הרווח ואולי רק על חלק ממנו ועל השאר יוטל מס רווחי הון 20% ואולי לא.
וברצינות, הנה שתי הדעות של המומחים :
  1. על כל הרווח יוטל מס שולי מלא בהתאם להכנסתו של המשקיע.
  2. על החלק בגובה הניכוי שהותר בעבר למשקיע, יוטל מס שולי ועל השאר מס "רגיל" של 20%.
שימו לב: הויכוח בין שתי האסכולות הוא האם מס הכנסה יקח מכם הרבה כסף או המון כסף...
השילוב של שני הנוסחים מיטיב עם המשקיעים ושלושה מתוך ארבעת מומחי המיסוי שפניתי אליהם, מסכימים עם הנוסח המשלב, אך המומחה הרביעי, שבעברו היה גם מפקח במס הכנסה, טוען שמשלמים מס שולי מלא על כל הרווח וכשסיפרתי לו על עמדתם של שלושת המומחים האחרים, אמר(ציטוט מדויק) :
"לדעתי העמדה שלי, היא העמדה המשקפת את תפישת רשות המיסים. ברור שכאשר יעמוד מקרה קונקרטי ניתן יהיה לערוך את תכנון המס המיטבי."
חשוב לדעת: מי שאינו חייב להגיש את הבקשה להחזר עבור חיפושי נפט, מומלץ שישקול את כדאיות ההגשה, כל שנה מחדש בהתאם להוצאות וההכנסות השנתיות.
כדאי מאד להיעזר ביועץ מס שבאמת בקיא בנושא, אחרת אתם עלולים לשלם מחיר יקר, תרתי משמע.

נבחן את הנושא בעזרת דוגמא:
אברהם,יצחק ויעקב הם שלושה שכירים המרוויחים(כ"א) 15,000 שקלים בחודש(ברוטו) בשנת 2009 ( - מדרגת המס שלהם היא 30%).
בשנת 2009 קנה כל אחד מהם, יחידות השתתפות בשותפות חיפושי נפט ב-40,000 שקל.
בשנת 2010 הועלתה משכורתם החודשית ל- 19,000 (- מדרגת המס 33%).
במהלך שנת 2010 הגישו אברהם ויצחק (כל אחד בנפרד...) בקשה להחזר מס עבור שנת 2009 בגין חיפושי נפט(טופס 858) וקיבלו ניכוי מס של 20,000 שקלים שמשמעותם - החזר מס של 6,000 שקלים לכל אחד מהם.
יעקב החליט לא להגיש בקשה להחזר מס.
בשנת 2010, בעקבות שמועות על מציאת נפט (שלא נמצא בסופו של דבר...), קפצו שערי היחידות ושלושתם מכרו את היחידות בשער הגבוה ב-600% משער הקנייה, כלומר רווח ההון הוא 240,000 שקל לכל אחד מהם ( 40,000 כפול 6 ).
למעשה, הרווח לצרכי מס של אברהם ויצחק, הוא גבוה יותר מ-240,000.


ועוד אחת "בקטנה": בעקבות דיווח ממס הכנסה, "התעורר" המחשב של הביטוח הלאומי בשנת 2011 ודרש מאברהם ויצחק, תוספת תשלום עבור הגדלת ההכנסה שלהם בשנת 2010.
יעקב כמובן לא נדרש להוסיף לביטוח הלאומי אפילו שקל אחד...
כפי שניתן להבין מהטבלה, אברהם ויצחק תלויים בטיעונים של יועץ המס שלהם ובפקיד השומה שעליו הם "יפלו" ואילו יעקב, שלא הגיש בקשה להחזר, ישלם פחות מס משניהם.
חשוב לדעת: אם בעבר הגשתם בקשה להחזר מס על חיפושי נפט (טופס 858), אתם חייבים להגיש בשנים העוקבות ולדווח למס ההכנסה על הרווח שלכם.
יש משקיעים שאינם יודעים זאת, או "שוכחים", אבל מס הכנסה לא שוכח...
אני בטוח שיש ביניכם לפחות אחד שאומר :"איזה שטויות, אני מגיש כבר שנים וגם כשהיה לי רווח, שילמתי רק 20% (דרך הבנק) ואין שום בעיה..., תמיד קיבלתי החזר... "
הדבר,כמובן,ידוע לנו, אבל יש סיכוי שפקידי השומה "יתעוררו" פתאום ויפלו עליכם או שמחשב מס הכנסה יגריל את השם שלכם ואז מלאכת חיפוש הטפסים,המסמכים,האישורים ואיתורם, תהיה מאד לא נעימה, שלא לדבר על כך שמס הכנסה יכול לטעון שאי ההגשה שלכם הייתה מכוונת, כלומר שידעתם שצריך, ולמרות זאת, התחמקתם ולא הגשתם.
מה תעשו אז ? -אנחנו ממליצים לשמור על החוק.
יש לזכור גם שאי ידיעת החוק, אינה פוטרת...
אם אתם שכירים, שימו לב עוד יותר,אם כדאי ... זה נראה מאד קורץ, אבל זהירות, זהירות, זהירות!!!
סיכום: אם וכאשר תגיעו לדיון כזה מול מס הכנסה (כן מס שולי, לא מס שולי, רווח הון וכולי),
זכרו שיש על מה לדבר, זה לא שחור ולבן. יועצי המס טוענים שהחוק אינו חד משמעי.

בהצלחה.

אגב, קראתם כבר את הבלוג של מאיה?

עוד סירטונים

קטגוריה: שרית חדד
נושא תאריך
שרית חדד - שתי דקות 20/11/2019
קטגוריה: שערי מטבע
נושא תאריך
אקסל - שליפת שערי מטבע של שש השנים האחרונות ועד היום. שימוש ב Power Query ל - חלק א 20/11/2019
אקסל - שליפת שערי מטבע של שש השנים האחרונות ועד היום. שימוש ב Power Query ל - חלק ב 20/11/2019
קטגוריה: רשת ב
נושא תאריך
מהדורת חדשות היסטורית עם סיום שידורי רשת ב' 20/11/2019
קטגוריה: שריפה
נושא תאריך
שריפה בבניין באשדוד 20/11/2019
קטגוריה: שירי
נושא תאריך
אליהו שירי שידור חי הכח הטמון המוח 19.11.19 20/11/2019
קטגוריה: שרון גיל
נושא תאריך
אף פעם לא הייתי נינג'ה! #9 20/11/2019
קטגוריה: שס
נושא תאריך
למה לא לבחור שס הרב אמנון יצחק שליט"א בחירות 2019 20/11/2019
קטגוריה: רקטות
נושא תאריך
אין ממשלה. אין זמן. אין גשם. יש אבק .יש רקטות .יש כיפות. ההתנחלויות חוקיות . סוד השבטים. 20/11/2019
קטגוריה: שריפה במבשרת ציון
נושא תאריך
השריפה ביער במבשרת ציון 20/11/2019
השריפה ליד מוצא מבשרת 20/11/2019
שריפת חורש מבשרת ציון 20/11/2019
מבט - שריפה במבשרת ציון: במכבי האש תולים את ההגעה המאוחרת בכניסה היחידה לעיר 20/11/2019
שריפה משתוללת במבשרת ציון המשטרה מפנים תושבים מבתיהם 20/11/2019
שריפה משתוללת ליד מבשרת ציון תושבים פונו 20/11/2019
שריפה במבשרת ציון 20/11/2019
שרפה במבשרת ציון 20/11/2019
קטגוריה: טופס 135
נושא תאריך
לייב מיינקראפט שרת פרטי כנסו בלי טופס 20/11/2019
קטגוריה: סלקום
נושא תאריך
עכשיו בסלקום tv הסדרות והסרטים מהטובים בעולם. הצטרפו עכשיו רק ב-69 ש״ח לחודש לחצי שנה 20/11/2019
קטגוריה: מבחן דרכים
נושא תאריך
סאנגיונג קוראנדו - מבחן דרכים (השקה עולמית) 20/11/2019
קטגוריה: פסולת
נושא תאריך
ישראל מייצרת זבל בכמויות - והרשויות קוברות אותו באדמה 20/11/2019
קטגוריה: פיתוח
נושא תאריך
מאחורי הקלעים של פיתוח דגם 4735 Oxidian 20/11/2019
קטגוריה: עבודות במבוק
נושא תאריך
בניית דק במבוק בהתקנה נסתרת דק צף דק על אדמה 20/11/2019
קטגוריה: עמודי שיש
נושא תאריך
מוטורנט - אופנועים באילת מסלול עמודי עמרם Motornet - Motorcycle tours in Eilat amram pillers 20/11/2019
קטגוריה: קירות מסך
נושא תאריך
קמינים חיפוי קירות חיפוי קיר לטלוויזיה קירות מסך קירות חוצצים 20/11/2019
קטגוריה: חשמל לבנייה חדשה
נושא תאריך
איך מתקינים בידה חשמלי - סרטון התקנה 20/11/2019
קטגוריה: חיפוי
נושא תאריך
חיפוי קירות - עשו זאת בעצמכם! 20/11/2019
קטגוריה: סוכני ביטוח
נושא תאריך
לשכת סוכני ביטוח - כנס אלמנטר 2019 - טקס הפתיחה 20/11/2019
קטגוריה: חתונה
נושא תאריך
קליפ החתונה של טלי וזאבי Tali & Zevi The Wedding אולמי הדר דימול 20/11/2019
קטגוריה: מחירון רכב חדש
נושא תאריך
מעולם לא היה יפה יותר? שברולט חושפת בלייזר חדש - יגיע גם אלינו 20/11/2019
קטגוריה: מסעדות
נושא תאריך
מבקרת אוכל חושפת: כך אני מדרגת מסעדות 20/11/2019
קטגוריה: עיצוב גינה
נושא תאריך
עיצוב גינה פרטית בסגנון מודרני אנגלי - סיור וירטואלי 20/11/2019
קטגוריה: פוליש ווקס
נושא תאריך
פוליש ווקס לרכב NANO PRO שחור SONAX 20/11/2019
קטגוריה: ניקוי חלונות
נושא תאריך
דוד קלין ניקוי חלונות 20/11/2019
קטגוריה: משרד הבריאות
נושא תאריך
פתרונות מערכות מידע גאוגרפיות של חברת ESRI בהם משתמש משרד הבריאות 20/11/2019
קטגוריה: פלפון
נושא תאריך
דניאל גימינג 13 פלפון גימינג 20/11/2019
3 מישפרי פלפון לא להיתקשר אליהם והבוקר חוסל בכיר של ההיסלמים וזה אומר... 20/11/2019
קטגוריה: כרטיסי טיסה
נושא תאריך
וולוג טיסה // הוולוג שהשתבש..? מה קרה לנו בחול? 20/11/2019
קטגוריה: צעירות
נושא תאריך
דוקותיים המקעקעת הכי צעירה בישראל 20/11/2019
קטגוריה: יס
נושא תאריך
יס מן אלברט וחנוך מתגעגעים לאבות שלהם 20/11/2019
קטגוריה: מי שבע
נושא תאריך
מי שבע אנגלית - MEY 7 english 20/11/2019
קטגוריה: חיות
נושא תאריך
להציל את חיות הבר הזיקית והשלדג 20/11/2019
קטגוריה: מאיה בורסה
נושא תאריך
קצרים על הדוח מאיה 20/11/2019
קטגוריה: מתכון
נושא תאריך
מרק עדשים ואטריות - מתכון קל בריא וטעים! 20/11/2019
קטגוריה: ניו יורק
נושא תאריך
אביב חרזי - ניו יורק סיטי (NYC) קאבר 20/11/2019
קטגוריה: כדורגל
נושא תאריך
כדורגל ישראלי מאבק אליפות משולש בסיום עונה 6 עם מ.ס דימונה פרק 47 20/11/2019
כדורגל ישראלי חזרתו של אוראל ברדה + הפלייאוף העליון פרק 46 20/11/2019
קטגוריה: פרו בילדר
נושא תאריך
לייב פורטנייט/טריו בקליללל/ מדריפ משתמש כל 10 סאבים!!!/ קישור לתרומות בתיאור$ 20/11/2019
קטגוריה: מוצארט
נושא תאריך
Mozart: Ave verum corpus K.618 20/11/2019
קטגוריה: סאן קונטרול
נושא תאריך
משחקי שליטה במרתף! תכירו את קונטרול 20/11/2019
קטגוריה: סוגרים הכל לדירה
נושא תאריך
קנייה קבוצתית למוצרי חשמל - סוגרים הכל לדירה 20/11/2019
קנייה קבוצתית למוצרי חשמל - סוגרים הכל לדירה המלצות 20/11/2019
קטגוריה: פרשת השבוע
נושא תאריך
סיון רהב מאיר השיעור השבועי פרשת חיי שרה תש"פ (עברית) 20/11/2019
קטגוריה: טו בשבט
נושא תאריך
כך הולכים השותלים - יש לי חג עם רינת וחברים ט&quot ו בשבט 20/11/2019
קטגוריה: עורך דין גירושין
נושא תאריך
חמש טעויות שיש להמנע מהן בהליכי גירושין - עורכת דין רות דיין-וולפנר 20/11/2019
קטגוריה: חותרים למגע
נושא תאריך
טייכר וזרחוביץ׳ - חותרים למגע - זהבי עצבני 20/11/2019
קטגוריה: חינוכית
נושא תאריך
ילדי בית העץ כל הפרקים ב-60 שניות 20/11/2019
קטגוריה: לולי
נושא תאריך
פנדה לב - בננות - ערוץ לולי 20/11/2019
גורגורים - זמן שינה - ערוץ לולי 20/11/2019
קטגוריה: מתכונים
נושא תאריך
פסטה עם פטריות ובצל - 10 דקות הכנה מתכון מנצח! 20/11/2019
קטגוריה: סבא טוביה
נושא תאריך
סבא טוביה - מסיבה ביער - הצב והארנב 20/11/2019
קטגוריה: סמי הכבאי‎
נושא תאריך
סמי הכבאי - גלגל הזיקוקים - 0821 20/11/2019
קטגוריה: טיפ
נושא תאריך
טיפ לחינוך הילדים - הרב יגאל כהן HD - מסר עוצמתי! 20/11/2019
להתחיל מחדש טיפ מס' 38 20/11/2019
קטגוריה: טבעוני
נושא תאריך
בטטה מוקרמת - טבעוני - ללא גלוטן - ללא שמן 20/11/2019
קטגוריה: חלבונים
נושא תאריך
פנקייק חלבונים בריא!! 20/11/2019
קטגוריה: פיפא
נושא תאריך
הדרך לטופ 100 בפוט צמפיונס ממשיכה!!! פיפא 20 THE ROAD TO TOP100 IN FUT CHAMPIONS! FIFA 20 20/11/2019
קטגוריה: ענבל אור
נושא תאריך
ענבל אור: ניתוח - שפת גוף במקום העבודה 20/11/2019
קטגוריה: טראמפ
נושא תאריך
טראמפ: מלניה פחדה שעברתי התקף לב 20/11/2019
קטגוריה: מאליס
נושא תאריך
&quot השתמשתי בקרם הזה אחרי הלידה של הבת שלי - ואחרי חודש אחד בלבד כל סימני המתיחה שלי נעלמו!&quot 20/11/2019
קטגוריה: יולי מאנה
נושא תאריך
איפור ערב מעושן ( גם למתחילות ) 20/11/2019
קטגוריה: מסעדות באירופה
נושא תאריך
מדוע הולך ופוחת קצב הילודה בעולם? 20/11/2019
קטגוריה: ערוץ 2
נושא תאריך
התחנה 2 פרק 4 המלא ! 20/11/2019
קטגוריה: נתן גושן
נושא תאריך
מתגעגעת - נתן גושן - שרים קריוקי 20/11/2019
קטגוריה: נועה קירל
נושא תאריך
דולי ופן - מאושרים עם לירן דנינו ונועה קירל אקוסטי 20/11/2019
קטגוריה: יוחננוף
נושא תאריך
She Used To Be Mine - Waitress (Cover) / ענבר יוחננוף Inbar Yohananof 20/11/2019
קטגוריה: פיגוע בירושלים
נושא תאריך
מעצר של מחבל שניסה לעשות פיגוע דקירה בעיר העתיקה בירושלים 20/11/2019
הטבח בבית כנסת בירושלים הכוורת מסכמת יום דמים 18.11.14 20/11/2019
קטגוריה: סביון תרגומים
נושא תאריך
מחילה - מאחורי הקלעים - 26.9 בקולנוע 20/11/2019
קטגוריה: סוריה
נושא תאריך
״על הגדר״ פרק 1 - סוריה צה״ל 20/11/2019
קטגוריה: רחוב דן ירושלים
נושא תאריך
מלון אייל ירושלים - הוטלס 20/11/2019
קטגוריה: רון בן ישי
נושא תאריך
מסר חריג לטהרן דמשק ומוסקבה: פרשנות של רון בן ישי 20/11/2019
קטגוריה: סדר ביעור חמץ
נושא תאריך
פסח הלכה ואגדה ביעור חמץ halacha veagada pesach removal of leavened bread 20/11/2019
קטגוריה: כאן שידור חי
נושא תאריך
ערב ערב 19.11.19: השר אוקוניס - השיחות עם ליברמן חיוביות 20/11/2019
ליברמן: "אין שום סיכוי שאצטרף לממשלה צרה או ממשלת מיעוט" 20/11/2019
קטגוריה: פיקה
נושא תאריך
התחנה 2 - פיקה נדלקת על חבר של בוזי הצצה לפרק 4 20/11/2019
קטגוריה: נינגה ישראל
נושא תאריך
לא להאמין: מה אתם מספיקים לעשות ב90 שניות? 20/11/2019
קטגוריה: פליקס סיבוני
נושא תאריך
מיוחד! מאות יהודים בתפילת שחרית עם הרב שמואל אליהו בצפת 20/11/2019
קטגוריה: נסרין קדרי
נושא תאריך
אלבי מעאק - נסרין קדרי - שרים קריוקי 20/11/2019
קטגוריה: יובל לוי
נושא תאריך
הרצאת אינטרנט: יובל לוי מרצה על סין האחרת חבל יונאן והמיעוטים בסין. 20/11/2019
קטגוריה: רחובות
נושא תאריך
רחובות מתפתחת מזרחה 20/11/2019
קטגוריה: סיגד
נושא תאריך
סיגד תשע&quot ח - ראש הישיבה הרב חיים דרוקמן שליט&quot א 20/11/2019
מיוחד לרגל חג ה&#39 סיגד&#39 שיחה שבועית: מסורת מסורתיות ושליחות - הרב מתניה שטרנברג 20/11/2019
קטגוריה: ליברמן
נושא תאריך
ליברמן בהצהרה: נראה שאנחנו בדרך לעוד מערכת בחירות 20/11/2019
ליברמן: "אנחנו בדרך לבחירות נוספות נתניהו וגנץ אשמים" 20/11/2019
יו&quot ר סיעת יהדות התורה: &quot נאום ליברמן - הכי קרוב לאנטישמי&quot 20/11/2019
קטגוריה: נתניהו
נושא תאריך
צפו: בני גנץ הגיע לפגישה עם בנימין נתניהו 20/11/2019
צפו: שיירת ראש הממשלה נתניהו בכניסה לבית הנשיא 20/11/2019
ריבלין נועד עם נתניהו ונזף בו על הצגת הח"כים הערבים כ"איום קיומי" 20/11/2019
קטגוריה: עופרה
נושא תאריך
Im Nin&#39 Alu - Ofra Haza 20/11/2019
קטגוריה: ישראל זיו
נושא תאריך
צוקוש סייפר (אלבז אריאל מדהלה פרידום זיו שביט ופלוסיו) 20/11/2019