החזר מס על חיפושי נפט - לא מה שחשבת


לפחות פעם בשנה, אני נתקל באתרים כלכליים ובמוספי העיתונים המודפים, במאמרים בנושא "החזר מס על חיפושי נפט וגז".
במאמרים הללו, אשר נכתבים לעיתים על ידי מומחי מיסוי בכירים, יש הטעייה לא מכוונת של הציבור.
כלומר, לא כל המידע מובא לידיעת הקוראים ולעיתים, הכותב אינו שולט בנושא אותו הוא מביא לידיעת הציבור.
כולם יודעים ש:
מס ההכנסה קבע שכל מי שמחזיק בתום יום המסחר האחרון של שנה כלשהי, יחידות השתתפות של שותפויות לחיפושי נפט(מניות, לא אופציות!), חייב במס על הרווחים של השותפויות בגין אותה שנה או זכאי לניכוי בגין ההפסדים של השותפויות באותה שנה.
פחות ידוע ש:
מי שמגיש למס הכנסה בקשה לניכוי הוצאות בגין יחידות השתתפות, מתחייב למעשה בפני המדינה, לשלם מס שולי ולא מס רווח הון (20%), אם וכאשר יתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים :
  1. השותפות רווחית (למשל לאחר מציאת נפט/גז) והמחזיק הינו מחזיק זכאי.
  2. המחזיק ימכור ברווח, יחידות השתתפות שברשותו.
ההכנסות מהתמלוגים ואו הרווח של המחזיק, במקרה כזה, חייבים במס שולי, כלומר הם מצורפים להכנסה הפירותית האקטיבית של המחזיק (פירותית אקטיבית היא למשל הכנסה ממשכורת).
מי שמחזיק יחידות השתתפות לטווח ארוך, כדאי לו מאד לחשוב פעמיים לפני הגשת בקשה להחזר כזה, מכיוון שהוא עלול לשלם סכום גבוה מאד במקרה של מכירה יחידות ברווח.
לעיתים, מספרים כותבי המאמרים ש: "...אפילו שכיר זכאי להטבה זאת..." ומתעלמים מהעובדה שלעיתים, זאת לא הטבה, אלא הכרה של מס ההכנסה בחלקו היחסי של המשקיע בהוצאות השותפות, לצרכי תשלום המס של המשקיע ובמקרה של רווח, "ההטבה" הזאת תמוסה במס שולי גבוה, בהתאם להכנסה של המשקיע.
מאמר זה עוסק במיסוי מכירה ברווח של יחידות השתתפות בחיפושי נפט.
ערכנו מחקר ופנינו לארבעה מומחי מס וכולם מסכימים על העובדה שרווח כזה ימוסה מס שולי, אבל דיעותיהם חלוקות לגבי השאר.
אז הנה קצת תיאוריה, דוגמא אחת וכמה מסקנות :
בחישוב הרווח במכירת יחידות השתתפות, יש להתחשב בעלות הרכישה לצורכי מס, "כאן" יש הבדל בין מניה "רגילה" ובין יחידת השתתפות.

עלות יחידות השתתפות לצורכי מס, הינה הסכום ששילמתם עבורן בעת הרכישה, פחות הסכומים שהותרו לכם בניכוי כמחזיקים זכאים בשנים קודמות כתוצאה מהפסדי השותפות ועוד הסכומים שנכללו בהכנסות השותפות ונזקפו "לזכותכם" בשנים קודמות.
חישוב זה, גם אם הוא מיטיב אתכם, לא יעשה על ידי הבנק, אלא רק לאחר שתגישו דוח שנתי 1301 ותצרפו אליו טופס החזר מס על חיפושי נפט (טופס 858) ממולא כראוי.
ועכשיו נגיע לעניין (2 נקודות למי שיודע מאיזה מערכון של הגשש, לקוח המשפט הנ"ל...).
הבעיה: מומחי המס חלוקים בדיעותיהם לגבי גובה המס שאותו תשלמו במכירת יחידות ברווח.
נתחיל עם הנוסח של פקודת מס הכנסה (נוסח "חדש"):
על אף הוראות סעיפים קטנים (א), (ב) ו-(ב1), במכירת יחידת השתתפות בשותפות נפט ..., חלק רווח ההון הריאלי בגובה ניכוי אזילה, בגובה ניכוי הוצאות חיפוש ופיתוח ..., שהותרו בתקנות לפי סעיפים 20, 31 ו-98, לפי הענין, יחויב במס כאמור בסעיף 121 - לגבי יחיד, ובשיעור הקבוע בסעיף 126(א) - לגבי חבר-בני-אדם.

ועוד נוסח לגבי תיקון 147 (תקף לאחר ינואר 2006,אבל לא כולם מסכימים עימו...) :
לגבי מכירת יחידת השתתפות בנפט או בסרטים בידי מחזיק זכאי (סעיף 91(ב2))- יש לפצל את רווח ההון כדלקמן: על חלק רווח ההון הריאלי בגובה הוצאות חיפוש ופיתוח וניכוי אזילה, שהותרו לנישום, יחולו שיעורי מס לפי סעיפים 121 ו-126 לפקודה. על יתרת רווח ההון הריאלי יחול שיעור מס של עד 20% או שיעור אחר, אם היחידה נרכשה לפני המועד הקובע(ינואר 2006). אם היחידות נרכשו לפני ינואר 2006, יוטל מס שולי על יתרת הרווח ואם היחידות נרכשו לאחר מכן, יוטל מס של 20% על יתרת הרווח.
ותרגום לאלה מכם שאינם דוברים מס-הכנסית : מס שולי יוטל על הרווח ואולי רק על חלק ממנו ועל השאר יוטל מס רווחי הון 20% ואולי לא.
וברצינות, הנה שתי הדעות של המומחים :
  1. על כל הרווח יוטל מס שולי מלא בהתאם להכנסתו של המשקיע.
  2. על החלק בגובה הניכוי שהותר בעבר למשקיע, יוטל מס שולי ועל השאר מס "רגיל" של 20%.
שימו לב: הויכוח בין שתי האסכולות הוא האם מס הכנסה יקח מכם הרבה כסף או המון כסף...
השילוב של שני הנוסחים מיטיב עם המשקיעים ושלושה מתוך ארבעת מומחי המיסוי שפניתי אליהם, מסכימים עם הנוסח המשלב, אך המומחה הרביעי, שבעברו היה גם מפקח במס הכנסה, טוען שמשלמים מס שולי מלא על כל הרווח וכשסיפרתי לו על עמדתם של שלושת המומחים האחרים, אמר(ציטוט מדויק) :
"לדעתי העמדה שלי, היא העמדה המשקפת את תפישת רשות המיסים. ברור שכאשר יעמוד מקרה קונקרטי ניתן יהיה לערוך את תכנון המס המיטבי."
חשוב לדעת: מי שאינו חייב להגיש את הבקשה להחזר עבור חיפושי נפט, מומלץ שישקול את כדאיות ההגשה, כל שנה מחדש בהתאם להוצאות וההכנסות השנתיות.
כדאי מאד להיעזר ביועץ מס שבאמת בקיא בנושא, אחרת אתם עלולים לשלם מחיר יקר, תרתי משמע.

נבחן את הנושא בעזרת דוגמא:
אברהם,יצחק ויעקב הם שלושה שכירים המרוויחים(כ"א) 15,000 שקלים בחודש(ברוטו) בשנת 2009 ( - מדרגת המס שלהם היא 30%).
בשנת 2009 קנה כל אחד מהם, יחידות השתתפות בשותפות חיפושי נפט ב-40,000 שקל.
בשנת 2010 הועלתה משכורתם החודשית ל- 19,000 (- מדרגת המס 33%).
במהלך שנת 2010 הגישו אברהם ויצחק (כל אחד בנפרד...) בקשה להחזר מס עבור שנת 2009 בגין חיפושי נפט(טופס 858) וקיבלו ניכוי מס של 20,000 שקלים שמשמעותם - החזר מס של 6,000 שקלים לכל אחד מהם.
יעקב החליט לא להגיש בקשה להחזר מס.
בשנת 2010, בעקבות שמועות על מציאת נפט (שלא נמצא בסופו של דבר...), קפצו שערי היחידות ושלושתם מכרו את היחידות בשער הגבוה ב-600% משער הקנייה, כלומר רווח ההון הוא 240,000 שקל לכל אחד מהם ( 40,000 כפול 6 ).
למעשה, הרווח לצרכי מס של אברהם ויצחק, הוא גבוה יותר מ-240,000.


ועוד אחת "בקטנה": בעקבות דיווח ממס הכנסה, "התעורר" המחשב של הביטוח הלאומי בשנת 2011 ודרש מאברהם ויצחק, תוספת תשלום עבור הגדלת ההכנסה שלהם בשנת 2010.
יעקב כמובן לא נדרש להוסיף לביטוח הלאומי אפילו שקל אחד...
כפי שניתן להבין מהטבלה, אברהם ויצחק תלויים בטיעונים של יועץ המס שלהם ובפקיד השומה שעליו הם "יפלו" ואילו יעקב, שלא הגיש בקשה להחזר, ישלם פחות מס משניהם.
חשוב לדעת: אם בעבר הגשתם בקשה להחזר מס על חיפושי נפט (טופס 858), אתם חייבים להגיש בשנים העוקבות ולדווח למס ההכנסה על הרווח שלכם.
יש משקיעים שאינם יודעים זאת, או "שוכחים", אבל מס הכנסה לא שוכח...
אני בטוח שיש ביניכם לפחות אחד שאומר :"איזה שטויות, אני מגיש כבר שנים וגם כשהיה לי רווח, שילמתי רק 20% (דרך הבנק) ואין שום בעיה..., תמיד קיבלתי החזר... "
הדבר,כמובן,ידוע לנו, אבל יש סיכוי שפקידי השומה "יתעוררו" פתאום ויפלו עליכם או שמחשב מס הכנסה יגריל את השם שלכם ואז מלאכת חיפוש הטפסים,המסמכים,האישורים ואיתורם, תהיה מאד לא נעימה, שלא לדבר על כך שמס הכנסה יכול לטעון שאי ההגשה שלכם הייתה מכוונת, כלומר שידעתם שצריך, ולמרות זאת, התחמקתם ולא הגשתם.
מה תעשו אז ? -אנחנו ממליצים לשמור על החוק.
יש לזכור גם שאי ידיעת החוק, אינה פוטרת...
אם אתם שכירים, שימו לב עוד יותר,אם כדאי ... זה נראה מאד קורץ, אבל זהירות, זהירות, זהירות!!!
סיכום: אם וכאשר תגיעו לדיון כזה מול מס הכנסה (כן מס שולי, לא מס שולי, רווח הון וכולי),
זכרו שיש על מה לדבר, זה לא שחור ולבן. יועצי המס טוענים שהחוק אינו חד משמעי.

בהצלחה.

אגב, קראתם כבר את הבלוג של מאיה?

עוד סירטונים

קטגוריה: בנק הפועלים
נושא תאריך
UpCard בנק הפועלים 18/06/2019
בנק הפועלים - הפקדת צ&#39 ק 18/06/2019
רעולי פנים גונבים את הכספומט מסניף בנק הפועלים בשכונת אם המושבות בפ"ת 18/06/2019
קטגוריה: אופק
נושא תאריך
רק רוצים לרקוד עונה 1 פרק 10 אופק וסימור Vs נופר ושיינה 18/06/2019
אופק ליאון חולה עליך 18/06/2019
חזון ותודעת גל אופק אשכנזי 18/06/2019
עדי (אופק ליאון) מילים ולחן בר ששת 18/06/2019
אופק בר מצווה 13.6.19 2 18/06/2019
אופק נעלם - שאול גרוס 18/06/2019
אופק ניסנוב - שחקן הפועל תל אביב נגד מ.ס. באר שבע ילדים ב גביע עונת 18-19 18/06/2019
קטגוריה: כללית
נושא תאריך
רופאי ילדים און-ליין חמוד&#39 יס וגור אלפי כללית מקאן אריקסון 18/06/2019
המערך לכירורגיה כללית הקריה הרפואית רמב"ם 18/06/2019
כללית סמייל - ד&quot ר אורה זלצמן מנהלת רפואית מרחב דרום ומנהלת רפואית במרפאת קרית אונו 18/06/2019
"עטרת שלמה" מציגה 'כללית': אלפי עמלי התורה נועלים את זמן חורף בשיאים של שטייגען והתמדה 18/06/2019
קטגוריה: חתונה ממבט ראשון
נושא תאריך
בול פגיעה - חתונה ממבט ראשון &quot איך משקרים עלינו בעיניים&quot 18/06/2019
ריקאפ חתונה ממבט ראשון - פרק 3 18/06/2019
המשחק סודויו בסדרה "חתונה ממבט ראשון" 18/06/2019
ריקאפ חתונה ממבט ראשון - פרק 8 18/06/2019
קטגוריה: שופרסל
נושא תאריך
שופרסל המותג הפרטי סרט אספרסו קפסולות + שוקולד כשרים לפסח 18/06/2019
קטגוריה: רפי פרץ
נושא תאריך
חג השבועות הרב רפי פרץ הרבצ"ר Rafi peretz 18/06/2019
הרב רפי פרץ - יומעיון פורים תשע&quot ט 18/06/2019
פרשת קדושים מאת תא"ל הרב רפי פרץ 18/06/2019
הרב רפי פרץ לאחר המדגם 18/06/2019
הרב רפי פרץ - בן הציונות הדתית . 18/06/2019
פרשת וירא - הרב רפי פרץ - הרבצ&quot ר 18/06/2019
'אבנים עם לב אדם' מאת תא"ל הרב רפי פרץ הרב הראשי לצה"ל 18/06/2019
Grand Rabbin de Tsahal Rafi Peretz - רב ראשי צה&quot ל - רפי פרץ 18/06/2019
תובנות - הרב פרץ איינהורן: כשהאויב הגדול של התורה הופיע בבית הכנסת 18/06/2019
פרשת בא - הרב רפי פרץ - הרבצ&quot ר 18/06/2019
הרב רפי פרץ כנס למלאות 4 שנים למבצע עופרת יצוקה 18/06/2019
רפי פרץ שר החינוך 18/06/2019
פרשת לך לך - הרב רפי פרץ - הרבצ&quot ר 18/06/2019
פרשת תרומה הרב רפי פרץ הרבצ"ר Rafi peretz talks about the Weekly Torah Portion 18/06/2019
פרשת נשא הרב רפי פרץ הרבצ"ר Rafi peretz talks about the Weekly Torah Portion 18/06/2019
הרב רפי פרץ אחרי הפגישה עם נתניהו 18/06/2019
הרב רפי פרץ פתיחת קמפיין. 11.3.19 18/06/2019
הרב רפי פרץ על מינויו לשר החינוך 18/06/2019
הרב רפי פרץ בהרמת כוסית 18/06/2019
חבר הכנסת הרב רפי פרץ - ישיבת מרכז הרב - יום ירושלים תשע&#39 &#39 ט 18/06/2019
קטגוריה: וואלה!
נושא תאריך
אליה והב - וואלה מארה + אבעת לי ג&#39 וואב + ג&#39 ית בוואתק יום הולדת ליחצ&quot ן ליאור מיכאל 18/06/2019
קטגוריה: פייסבוק
נושא תאריך
משה פייגלין יו&quot ר &#39 זהוּת&#39 - פייסבוק לייב 28/2/19 18/06/2019
קטגוריה: Bella Thorne
נושא תאריך
Bella Thorne Answers the Web's Most Searched Questions WIRED 18/06/2019
20 People Bella Thorne Has Dated 18/06/2019
Bella Thorne Gets ULTIMATE Revenge On Hacker 18/06/2019
Bella Thorne - Pussy Mine (Official SEX TAPE) 18/06/2019
BELLA THORNE - Before They Were Famous - Outta My Hair 18/06/2019
Bella Thorne - B*TCH I&#39 M BELLA THORNE (Music Video) 18/06/2019
Bella Thorne - Call It Whatever (Official Video) 18/06/2019
Bella Thorne difunde sus imágenes desnuda para responder a un hacker 18/06/2019
17 People Bella Thorne Has "Dated" 18/06/2019
Bella Thorne Plays Question Or Confession 18/06/2019
BELLA THORNE AND TANA MONGEAU MOMENTS 18/06/2019
Bella Thorne - Walk With Me (Charlie&#39 s Song) [Lyrics Video] [from &quot Midnight Sun Soundtrack&quot ] 18/06/2019
As POLÊMICAS sobre BELLA THORNE 18/06/2019
9 Things You Don't Know About Bella Thorne 18/06/2019
Bella Thorne Instagram Stories Week of Jun 2 2019 18/06/2019
Bella Thorne Eats an Onion 18/06/2019
Bella Thorne Does THIS To Help Fan Come Out At Pride Event! 18/06/2019
RIDE Official Trailer (2018) Bella Thorne Jessie T. Usher Thriller Movie HD 18/06/2019
Mod Sun Says Bella Thorne Owes Him Hella Money TMZ TV 18/06/2019
Zendaya or Bella Thorne? 18/06/2019
'Midnight Sun' star Bella Thorne on showing the world who she really is 18/06/2019
Bella Thorne on poetry thruples Disney Channel expectations boyfriends and more 18/06/2019
Removing BELLA THORNE'S Plastic Surgery 18/06/2019
Something To Dance For/TTYLXOX Mash Up (from "Shake It Up: Live 2 Dance") 18/06/2019
Tana Mongeau - Hefner ft. Bella Thorne (Official Music Video) 18/06/2019
Bella Thorne Posts Nude Pics to Thwart Hacker The View 18/06/2019
The Harsh Reality Of Bella Thorne's Childhood Stardom 18/06/2019
Are Tana Mongeau and Bella Thorne BACK TOGETHER?? 18/06/2019
Reading Hate Comments About Our Relationship ft. Bella Thorne 18/06/2019
Steve Aoki - Do Not Disturb feat. Bella Thorne (Official Video) [Ultra Music] 18/06/2019
Bella Thorne Reads Her Instagram Comments While Eating a Hot Dog Most Extra MTV 18/06/2019
Bella Thorne And Tana Mongeau Confirm BREAKUP 18/06/2019
Nach Hack: Bella Thorne veröffentlicht ihre Nudes selbst! 18/06/2019
Receipts that Tana Mongeau and Bella Thorne Back Together! 18/06/2019
Top 5: Pel culas de Bella Thorne 18/06/2019
why everyone HATES Bella Thorne (WORST MOMENTS EXPOSED) 18/06/2019
What happened to BELLA THORNE... 18/06/2019
Mod Sun Says Bella Thorne Owes Him Money Talks eBay Joke TMZ 18/06/2019
Bella Thorne & Ex Mod Sun FEUD + Tana Mongeau Response! 18/06/2019
Bella Thorne - Burn so Bright (from the Midnight Sun Original Motion Picture Soundtrack) 18/06/2019
Bella Thorne Fact Checks Beauty Tutorials on YouTube Glamour 18/06/2019
Borgore feat Bella Thorne - Salad Dressing [Official Music Video] 18/06/2019
Bella Thorne Siblings From Oldest To Youngest 18/06/2019
Bella Thorne's Ex Mod Sun Breaks Down the Passport Situation TMZ 18/06/2019
Mod Sun Says He Will Always Love Bella Thorne Despite Breakup TMZ 18/06/2019
Bella Thorne Speaks On Her Book "The Life of a Wannabe Mogul: A Mental Disarray" 18/06/2019
קטגוריה: אונס ילדה בת 7
נושא תאריך
פועל ערבי ״פלסטיני״ מנוול אונס בעזרת חבריו המנוולים ילדה בת 7 והעולם שותק 18/06/2019
סדר יום עם קרן נויבך - איזו הכשרה עובר עיתונאי כדי לשאול שאלות ילדה שעברה אונס קבוצתי? 18/06/2019
הטיפול בתקיפות מיניות בחברה החרדית 18/06/2019
מבט- חשד לאונס במלון בהרצליה 18/06/2019
משרד הרווחה הפקיר ילדה חוסה לאונס והתעללות 18/06/2019
Aaj Ka Mudda: 12 years old rape victim is 7 months pregnant due to negligence of the system 18/06/2019
מבט - חשד לחטיפה ותקיפה מינית של ילדה בת 7 כאן 11 לשעבר רשות השידור 18/06/2019
סיפורה של ילדה שהוצאה בכפיה מביתה ומשפחתה 18/06/2019
אונס הילדה: נורמות מוסריות פסולות 18/06/2019
חמש עם רשף אלי לוי נער בן 13 שאנס כבר אשה בת 38 ונכנס למוסד 28/7/15 18/06/2019
ילדה בת 7 הלכה למטפלת וקיבלה טיפול מהבעל. 18/06/2019
מבט - חשד לתקיפה מינית של ילדה בת 7 בפנימיה באזור ירושלים כאן 11 לשעבר רשות השידור 18/06/2019
בני 16 חשודים בהתעללות מינית ופיזית בחבריהם לפנימייה 18/06/2019
מבט עם יעקב אילון - חשד שנערים ביצעו אונס בנערה וצילמו את המעשים כאן 11 לשעבר רשות השידור 18/06/2019