החזר מס על חיפושי נפט - לא מה שחשבת


לפחות פעם בשנה, אני נתקל באתרים כלכליים ובמוספי העיתונים המודפים, במאמרים בנושא "החזר מס על חיפושי נפט וגז".
במאמרים הללו, אשר נכתבים לעיתים על ידי מומחי מיסוי בכירים, יש הטעייה לא מכוונת של הציבור.
כלומר, לא כל המידע מובא לידיעת הקוראים ולעיתים, הכותב אינו שולט בנושא אותו הוא מביא לידיעת הציבור.
כולם יודעים ש:
מס ההכנסה קבע שכל מי שמחזיק בתום יום המסחר האחרון של שנה כלשהי, יחידות השתתפות של שותפויות לחיפושי נפט(מניות, לא אופציות!), חייב במס על הרווחים של השותפויות בגין אותה שנה או זכאי לניכוי בגין ההפסדים של השותפויות באותה שנה.
פחות ידוע ש:
מי שמגיש למס הכנסה בקשה לניכוי הוצאות בגין יחידות השתתפות, מתחייב למעשה בפני המדינה, לשלם מס שולי ולא מס רווח הון (20%), אם וכאשר יתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים :
  1. השותפות רווחית (למשל לאחר מציאת נפט/גז) והמחזיק הינו מחזיק זכאי.
  2. המחזיק ימכור ברווח, יחידות השתתפות שברשותו.
ההכנסות מהתמלוגים ואו הרווח של המחזיק, במקרה כזה, חייבים במס שולי, כלומר הם מצורפים להכנסה הפירותית האקטיבית של המחזיק (פירותית אקטיבית היא למשל הכנסה ממשכורת).
מי שמחזיק יחידות השתתפות לטווח ארוך, כדאי לו מאד לחשוב פעמיים לפני הגשת בקשה להחזר כזה, מכיוון שהוא עלול לשלם סכום גבוה מאד במקרה של מכירה יחידות ברווח.
לעיתים, מספרים כותבי המאמרים ש: "...אפילו שכיר זכאי להטבה זאת..." ומתעלמים מהעובדה שלעיתים, זאת לא הטבה, אלא הכרה של מס ההכנסה בחלקו היחסי של המשקיע בהוצאות השותפות, לצרכי תשלום המס של המשקיע ובמקרה של רווח, "ההטבה" הזאת תמוסה במס שולי גבוה, בהתאם להכנסה של המשקיע.
מאמר זה עוסק במיסוי מכירה ברווח של יחידות השתתפות בחיפושי נפט.
ערכנו מחקר ופנינו לארבעה מומחי מס וכולם מסכימים על העובדה שרווח כזה ימוסה מס שולי, אבל דיעותיהם חלוקות לגבי השאר.
אז הנה קצת תיאוריה, דוגמא אחת וכמה מסקנות :
בחישוב הרווח במכירת יחידות השתתפות, יש להתחשב בעלות הרכישה לצורכי מס, "כאן" יש הבדל בין מניה "רגילה" ובין יחידת השתתפות.

עלות יחידות השתתפות לצורכי מס, הינה הסכום ששילמתם עבורן בעת הרכישה, פחות הסכומים שהותרו לכם בניכוי כמחזיקים זכאים בשנים קודמות כתוצאה מהפסדי השותפות ועוד הסכומים שנכללו בהכנסות השותפות ונזקפו "לזכותכם" בשנים קודמות.
חישוב זה, גם אם הוא מיטיב אתכם, לא יעשה על ידי הבנק, אלא רק לאחר שתגישו דוח שנתי 1301 ותצרפו אליו טופס החזר מס על חיפושי נפט (טופס 858) ממולא כראוי.
ועכשיו נגיע לעניין (2 נקודות למי שיודע מאיזה מערכון של הגשש, לקוח המשפט הנ"ל...).
הבעיה: מומחי המס חלוקים בדיעותיהם לגבי גובה המס שאותו תשלמו במכירת יחידות ברווח.
נתחיל עם הנוסח של פקודת מס הכנסה (נוסח "חדש"):
על אף הוראות סעיפים קטנים (א), (ב) ו-(ב1), במכירת יחידת השתתפות בשותפות נפט ..., חלק רווח ההון הריאלי בגובה ניכוי אזילה, בגובה ניכוי הוצאות חיפוש ופיתוח ..., שהותרו בתקנות לפי סעיפים 20, 31 ו-98, לפי הענין, יחויב במס כאמור בסעיף 121 - לגבי יחיד, ובשיעור הקבוע בסעיף 126(א) - לגבי חבר-בני-אדם.

ועוד נוסח לגבי תיקון 147 (תקף לאחר ינואר 2006,אבל לא כולם מסכימים עימו...) :
לגבי מכירת יחידת השתתפות בנפט או בסרטים בידי מחזיק זכאי (סעיף 91(ב2))- יש לפצל את רווח ההון כדלקמן: על חלק רווח ההון הריאלי בגובה הוצאות חיפוש ופיתוח וניכוי אזילה, שהותרו לנישום, יחולו שיעורי מס לפי סעיפים 121 ו-126 לפקודה. על יתרת רווח ההון הריאלי יחול שיעור מס של עד 20% או שיעור אחר, אם היחידה נרכשה לפני המועד הקובע(ינואר 2006). אם היחידות נרכשו לפני ינואר 2006, יוטל מס שולי על יתרת הרווח ואם היחידות נרכשו לאחר מכן, יוטל מס של 20% על יתרת הרווח.
ותרגום לאלה מכם שאינם דוברים מס-הכנסית : מס שולי יוטל על הרווח ואולי רק על חלק ממנו ועל השאר יוטל מס רווחי הון 20% ואולי לא.
וברצינות, הנה שתי הדעות של המומחים :
  1. על כל הרווח יוטל מס שולי מלא בהתאם להכנסתו של המשקיע.
  2. על החלק בגובה הניכוי שהותר בעבר למשקיע, יוטל מס שולי ועל השאר מס "רגיל" של 20%.
שימו לב: הויכוח בין שתי האסכולות הוא האם מס הכנסה יקח מכם הרבה כסף או המון כסף...
השילוב של שני הנוסחים מיטיב עם המשקיעים ושלושה מתוך ארבעת מומחי המיסוי שפניתי אליהם, מסכימים עם הנוסח המשלב, אך המומחה הרביעי, שבעברו היה גם מפקח במס הכנסה, טוען שמשלמים מס שולי מלא על כל הרווח וכשסיפרתי לו על עמדתם של שלושת המומחים האחרים, אמר(ציטוט מדויק) :
"לדעתי העמדה שלי, היא העמדה המשקפת את תפישת רשות המיסים. ברור שכאשר יעמוד מקרה קונקרטי ניתן יהיה לערוך את תכנון המס המיטבי."
חשוב לדעת: מי שאינו חייב להגיש את הבקשה להחזר עבור חיפושי נפט, מומלץ שישקול את כדאיות ההגשה, כל שנה מחדש בהתאם להוצאות וההכנסות השנתיות.
כדאי מאד להיעזר ביועץ מס שבאמת בקיא בנושא, אחרת אתם עלולים לשלם מחיר יקר, תרתי משמע.

נבחן את הנושא בעזרת דוגמא:
אברהם,יצחק ויעקב הם שלושה שכירים המרוויחים(כ"א) 15,000 שקלים בחודש(ברוטו) בשנת 2009 ( - מדרגת המס שלהם היא 30%).
בשנת 2009 קנה כל אחד מהם, יחידות השתתפות בשותפות חיפושי נפט ב-40,000 שקל.
בשנת 2010 הועלתה משכורתם החודשית ל- 19,000 (- מדרגת המס 33%).
במהלך שנת 2010 הגישו אברהם ויצחק (כל אחד בנפרד...) בקשה להחזר מס עבור שנת 2009 בגין חיפושי נפט(טופס 858) וקיבלו ניכוי מס של 20,000 שקלים שמשמעותם - החזר מס של 6,000 שקלים לכל אחד מהם.
יעקב החליט לא להגיש בקשה להחזר מס.
בשנת 2010, בעקבות שמועות על מציאת נפט (שלא נמצא בסופו של דבר...), קפצו שערי היחידות ושלושתם מכרו את היחידות בשער הגבוה ב-600% משער הקנייה, כלומר רווח ההון הוא 240,000 שקל לכל אחד מהם ( 40,000 כפול 6 ).
למעשה, הרווח לצרכי מס של אברהם ויצחק, הוא גבוה יותר מ-240,000.


ועוד אחת "בקטנה": בעקבות דיווח ממס הכנסה, "התעורר" המחשב של הביטוח הלאומי בשנת 2011 ודרש מאברהם ויצחק, תוספת תשלום עבור הגדלת ההכנסה שלהם בשנת 2010.
יעקב כמובן לא נדרש להוסיף לביטוח הלאומי אפילו שקל אחד...
כפי שניתן להבין מהטבלה, אברהם ויצחק תלויים בטיעונים של יועץ המס שלהם ובפקיד השומה שעליו הם "יפלו" ואילו יעקב, שלא הגיש בקשה להחזר, ישלם פחות מס משניהם.
חשוב לדעת: אם בעבר הגשתם בקשה להחזר מס על חיפושי נפט (טופס 858), אתם חייבים להגיש בשנים העוקבות ולדווח למס ההכנסה על הרווח שלכם.
יש משקיעים שאינם יודעים זאת, או "שוכחים", אבל מס הכנסה לא שוכח...
אני בטוח שיש ביניכם לפחות אחד שאומר :"איזה שטויות, אני מגיש כבר שנים וגם כשהיה לי רווח, שילמתי רק 20% (דרך הבנק) ואין שום בעיה..., תמיד קיבלתי החזר... "
הדבר,כמובן,ידוע לנו, אבל יש סיכוי שפקידי השומה "יתעוררו" פתאום ויפלו עליכם או שמחשב מס הכנסה יגריל את השם שלכם ואז מלאכת חיפוש הטפסים,המסמכים,האישורים ואיתורם, תהיה מאד לא נעימה, שלא לדבר על כך שמס הכנסה יכול לטעון שאי ההגשה שלכם הייתה מכוונת, כלומר שידעתם שצריך, ולמרות זאת, התחמקתם ולא הגשתם.
מה תעשו אז ? -אנחנו ממליצים לשמור על החוק.
יש לזכור גם שאי ידיעת החוק, אינה פוטרת...
אם אתם שכירים, שימו לב עוד יותר,אם כדאי ... זה נראה מאד קורץ, אבל זהירות, זהירות, זהירות!!!
סיכום: אם וכאשר תגיעו לדיון כזה מול מס הכנסה (כן מס שולי, לא מס שולי, רווח הון וכולי),
זכרו שיש על מה לדבר, זה לא שחור ולבן. יועצי המס טוענים שהחוק אינו חד משמעי.

בהצלחה.

אגב, קראתם כבר את הבלוג של מאיה?

עוד סירטונים

קטגוריה: IHERB
נושא תאריך
IHERB на осень 02/07/2020
ЛУЧШЕЕ на IHERB за 2 года! Что заказать? 02/07/2020
НОВИНКИ c iHERB! ШИКАРНЫЕ АРОМАТЫ и КОСМЕТИКА АЙХЕРБ 02/07/2020
#اجواء_ديسمبر مشترياتي من اي هيرب iHerb haul UNBOXING 02/07/2020
iHerb ОЖИДАНИЕ РЕАЛЬНОСТЬ Что стоит и не стоит покупать на айхерб / Распаковка iherb ВОТ ЭТО ЦЕНА 02/07/2020
Family Essentials Unboxing with iHerb Supplements Healthy Snacks 02/07/2020
TOP 15 СУПЕРКЛАССНЫХ ФАВОРИТОВ с iHerb на ЛЕТО 2019! 02/07/2020
Inside iHerb.com&#39 s E-Fulfillment Center featuring Goods-to-Person Technology Perfect Pick 02/07/2020
קטגוריה: ivory מחשבים
נושא תאריך
בונים מחשב גיימינג חדש ב3500 שקלים ל Fortnite 02/07/2020
מחשב גיימינג ב7000 שקל!! 02/07/2020
סרטון סטאפ 2019! [ SETUP Video 2019!] 02/07/2020
אנבוקסינג למחשב גיימינג 02/07/2020
ממשיכים לשבור שיאים - מחשב גיימינג בפחות מ- 2500 ש&quot ח ! 02/07/2020
סקירה למארז מחשב NZXT H700i 02/07/2020
קטגוריה: Love wood - עבודות עץ
נושא תאריך
גדר לגינה - רעיונות ועיצובים 02/07/2020
קטגוריה: he
נושא תאריך
he roll 02/07/2020
Pacman found Big Treasure on PAM City as he Drive a Super car and Meet a Surprise Friends Fun 02/07/2020
he fly 02/07/2020
Jai Paul - He 02/07/2020
he 10 hours 02/07/2020
he (1 hour) 02/07/2020
He&#39 s Soo Cute Video Song - Lyrical Sarileru Neekevvaru Mahesh Babu Rashmika Anil Ravipudi DSP 02/07/2020
Annoying Orange - He Will Mock You 02/07/2020
קטגוריה: juicer
נושא תאריך
5 Best Juicer - The Best Slow Juicer Reviews 02/07/2020
Best Philips Juicer machine 02/07/2020
Which Juicer Should I Buy? It May Not Be the One You Think 02/07/2020
PURE JUICER // HYDRAULIC COLD PRESS JUICER 02/07/2020
Portable USB Electric Juicer 02/07/2020
Breville JE98XL Juice Fountain Plus 850-Watt Juice Extractor Review 02/07/2020
TOP 5: Best Juicer 2019 02/07/2020
קטגוריה: Justin Bieber
נושא תאריך
Justin Bieber - I&#39 ll Show You (Official Video) 02/07/2020
Justin Bieber - Never Say Never ft. Jaden Smith (Official Music Video) 02/07/2020
Justin Bieber - Sorry (PURPOSE : The Movement) 02/07/2020
#BIEBER2020 02/07/2020
Justin Bieber - What Do You Mean? (Official Music Video) 02/07/2020
Justin Bieber and his little sister Jazmyn (Jazzy) Best Funny & Cute Moments 2009 2014 02/07/2020
קטגוריה: ivanka trump
נושא תאריך
Inside Ivanka and Melania Trump's complicated relationship 02/07/2020
Ivanka Trump Transformation From 1 To 36 Years Old 02/07/2020
Dodging Giuliani Question Ivanka Trump Channels De Niro From 'The Irishman' The 11th Hour MSNBC 02/07/2020
Ivanka Trump says impeachment "energized" her father 02/07/2020
Ivanka Trump on president's mood over impeachment Giuliani's credibility 02/07/2020
The Truth About Ivanka Trump's Marriage 02/07/2020
What exactly does Ivanka Trump do? 02/07/2020
Ivanka Trump Defends Father Donald Trump Says 'He Speaks From the Heart' 02/07/2020
Ivanka Trump reacts to impeachment inquiry for the first time 02/07/2020
קטגוריה: Kanye West
נושא תאריך
Kanye West Airpool Karaoke 02/07/2020
Kanye West - Follow God 02/07/2020
Kanye West&#39 s Sunday Service Choir - That&#39 s How The Good Lord Works (Lyrics) (Jesus Is Born) 02/07/2020
Kanye West - Closed On Sunday 02/07/2020
Kanye West&#39 s Sunday Service Choir - Paradise (Lyrics) (Jesus Is Born) 02/07/2020
Kanye West Sunday Service Choir - &quot How Excellent Is Thy Name&quot 02/07/2020
Kanye West &amp Lil Pump ft. Adele Givens - &quot I Love It&quot (Official Music Video) 02/07/2020
Kanye West - Runaway (Video Version) ft. Pusha T 02/07/2020
קטגוריה: Israel
נושא תאריך
Merry Christmas from Israel! 02/07/2020
Christian pilgrims flock to Bethlehem - ILTV Israel news - Dec. 25 2019 02/07/2020
What to do for Christmas in Israel - ILTV Israel news - in English 02/07/2020
PM Netanyahu takes cover in rocket strike - ILTV Israel news - Dec. 26 2019 02/07/2020
Netanyahu rushed from campaign event during rocket attack in Israel 02/07/2020
Benjamin Netanyahu rushed offstage as rocket fired from Gaza into Israel 02/07/2020
Your News From Israel - Dec. 25 2019 02/07/2020
קטגוריה: Jpost
נושא תאריך
JPOST Israel News 16-07-14 02/07/2020
JPost News: April 27 02/07/2020
Grzegorz Braun nie powiedział jeszcze ostatniego słowa a &quot JPost&quot już się krzywi! - Michalkiewicz 02/07/2020
JPost TV: May 10 02/07/2020
JPost News: February 5th 02/07/2020
JPost News January 20 02/07/2020
JPost News Son of Hamas: 'Time to expose Muhammad' 02/07/2020
Son of Hamas Commander - full speech @ JPost Conference 02/07/2020
קטגוריה: Jagdish Chandra Bose
נושא תאריך
Jagdish Chandra Bose Biography in English 02/07/2020
JC BOSE 02/07/2020
JC Bose Part 2 02/07/2020
Mars &amp Beyond - Jagadish Chandra Bose: The first modern Indian Scientist 02/07/2020
Jagdish Chandra Bose Google Doodle QPT 02/07/2020
Jagdish Chandra Bose Biography In Hindi Experiment And Inventions 02/07/2020
Jagdish Chandra Bose Great Indian scientist story of invention of radio and wave communication. 02/07/2020
קטגוריה: Last Tango in Paris
נושא תאריך
Bertolucci over Maria Schneider 02/07/2020
Last Tango in Paris - Entrevista Bertolucci 02/07/2020
Last Tango in Paris (1972) Marlon Brando Maria Schneider Maria Michi Movies 02/07/2020
קטגוריה: Jenna Jameson
נושא תאריך
Fleetwood x Ducati James - &quot Jenna Jameson&quot (ft. Pornstars Jesse Jane &amp Olivia Austin) #YLFRLFR 02/07/2020
Jenna Jameson's Dramatic Weight Loss Transformation 02/07/2020
My IVF journey Part 1 02/07/2020
My Sober Journey 4 Years Later... 02/07/2020
Day in the life in Hawaii E1 02/07/2020
קטגוריה: Kim Kardashian
נושא תאריך
Kim Kardashian Chats About Kylie Jenner's Relationship with Travis Scott 02/07/2020
Show Me Your Phone w/ Kim Kardashian West 02/07/2020
Kim Kardashian West Reacts to Kendall Jenner's Parental Rankings 02/07/2020
73 Questions With Kim Kardashian West (ft. Kanye West) Vogue 02/07/2020
Kim Kardashian West and Chrissy Teigen Team Up for the Last Day of 12 Days! 02/07/2020
Kim Kardashian West Photoshopped North into the Family Holiday Card 02/07/2020
Timothée Chalamet Spills Details on Epic Dinner with Kanye and Kim Kardashian West 02/07/2020
Kim Kardashian West Sets the Record Straight About Moving to Wyoming 02/07/2020
Kim Kardashian's Hairstyle Casual Style Street Style & Outfits 2018 02/07/2020
קטגוריה: John Glenn
נושא תאריך
Remembering John Glenn: See Footage of His Legendary First Orbit of the Earth National Geographic 02/07/2020
John Glenn In 1998 TODAY Interview: ‘I Don't Think I'm That Different' Flashback TODAY 02/07/2020
John Glenn the first American to orbit the Earth dies at 95 02/07/2020
John Glenn Dead at 95 Remembering the First American To Orbit Earth 02/07/2020
John Glenn Returns to Space in 1998 ARCHIVAL VIDEO 02/07/2020
Astronaut and Senator John Glenn dead at 95 02/07/2020
50th Anniversary: John Glenn and Friendship 7 02/07/2020
John Glenn Documentary Short Version 02/07/2020
The John Glenn Story 02/07/2020