החזר מס על חיפושי נפט - לא מה שחשבת


לפחות פעם בשנה, אני נתקל באתרים כלכליים ובמוספי העיתונים המודפים, במאמרים בנושא "החזר מס על חיפושי נפט וגז".
במאמרים הללו, אשר נכתבים לעיתים על ידי מומחי מיסוי בכירים, יש הטעייה לא מכוונת של הציבור.
כלומר, לא כל המידע מובא לידיעת הקוראים ולעיתים, הכותב אינו שולט בנושא אותו הוא מביא לידיעת הציבור.
כולם יודעים ש:
מס ההכנסה קבע שכל מי שמחזיק בתום יום המסחר האחרון של שנה כלשהי, יחידות השתתפות של שותפויות לחיפושי נפט(מניות, לא אופציות!), חייב במס על הרווחים של השותפויות בגין אותה שנה או זכאי לניכוי בגין ההפסדים של השותפויות באותה שנה.
פחות ידוע ש:
מי שמגיש למס הכנסה בקשה לניכוי הוצאות בגין יחידות השתתפות, מתחייב למעשה בפני המדינה, לשלם מס שולי ולא מס רווח הון (20%), אם וכאשר יתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים :
  1. השותפות רווחית (למשל לאחר מציאת נפט/גז) והמחזיק הינו מחזיק זכאי.
  2. המחזיק ימכור ברווח, יחידות השתתפות שברשותו.
ההכנסות מהתמלוגים ואו הרווח של המחזיק, במקרה כזה, חייבים במס שולי, כלומר הם מצורפים להכנסה הפירותית האקטיבית של המחזיק (פירותית אקטיבית היא למשל הכנסה ממשכורת).
מי שמחזיק יחידות השתתפות לטווח ארוך, כדאי לו מאד לחשוב פעמיים לפני הגשת בקשה להחזר כזה, מכיוון שהוא עלול לשלם סכום גבוה מאד במקרה של מכירה יחידות ברווח.
לעיתים, מספרים כותבי המאמרים ש: "...אפילו שכיר זכאי להטבה זאת..." ומתעלמים מהעובדה שלעיתים, זאת לא הטבה, אלא הכרה של מס ההכנסה בחלקו היחסי של המשקיע בהוצאות השותפות, לצרכי תשלום המס של המשקיע ובמקרה של רווח, "ההטבה" הזאת תמוסה במס שולי גבוה, בהתאם להכנסה של המשקיע.
מאמר זה עוסק במיסוי מכירה ברווח של יחידות השתתפות בחיפושי נפט.
ערכנו מחקר ופנינו לארבעה מומחי מס וכולם מסכימים על העובדה שרווח כזה ימוסה מס שולי, אבל דיעותיהם חלוקות לגבי השאר.
אז הנה קצת תיאוריה, דוגמא אחת וכמה מסקנות :
בחישוב הרווח במכירת יחידות השתתפות, יש להתחשב בעלות הרכישה לצורכי מס, "כאן" יש הבדל בין מניה "רגילה" ובין יחידת השתתפות.

עלות יחידות השתתפות לצורכי מס, הינה הסכום ששילמתם עבורן בעת הרכישה, פחות הסכומים שהותרו לכם בניכוי כמחזיקים זכאים בשנים קודמות כתוצאה מהפסדי השותפות ועוד הסכומים שנכללו בהכנסות השותפות ונזקפו "לזכותכם" בשנים קודמות.
חישוב זה, גם אם הוא מיטיב אתכם, לא יעשה על ידי הבנק, אלא רק לאחר שתגישו דוח שנתי 1301 ותצרפו אליו טופס החזר מס על חיפושי נפט (טופס 858) ממולא כראוי.
ועכשיו נגיע לעניין (2 נקודות למי שיודע מאיזה מערכון של הגשש, לקוח המשפט הנ"ל...).
הבעיה: מומחי המס חלוקים בדיעותיהם לגבי גובה המס שאותו תשלמו במכירת יחידות ברווח.
נתחיל עם הנוסח של פקודת מס הכנסה (נוסח "חדש"):
על אף הוראות סעיפים קטנים (א), (ב) ו-(ב1), במכירת יחידת השתתפות בשותפות נפט ..., חלק רווח ההון הריאלי בגובה ניכוי אזילה, בגובה ניכוי הוצאות חיפוש ופיתוח ..., שהותרו בתקנות לפי סעיפים 20, 31 ו-98, לפי הענין, יחויב במס כאמור בסעיף 121 - לגבי יחיד, ובשיעור הקבוע בסעיף 126(א) - לגבי חבר-בני-אדם.

ועוד נוסח לגבי תיקון 147 (תקף לאחר ינואר 2006,אבל לא כולם מסכימים עימו...) :
לגבי מכירת יחידת השתתפות בנפט או בסרטים בידי מחזיק זכאי (סעיף 91(ב2))- יש לפצל את רווח ההון כדלקמן: על חלק רווח ההון הריאלי בגובה הוצאות חיפוש ופיתוח וניכוי אזילה, שהותרו לנישום, יחולו שיעורי מס לפי סעיפים 121 ו-126 לפקודה. על יתרת רווח ההון הריאלי יחול שיעור מס של עד 20% או שיעור אחר, אם היחידה נרכשה לפני המועד הקובע(ינואר 2006). אם היחידות נרכשו לפני ינואר 2006, יוטל מס שולי על יתרת הרווח ואם היחידות נרכשו לאחר מכן, יוטל מס של 20% על יתרת הרווח.
ותרגום לאלה מכם שאינם דוברים מס-הכנסית : מס שולי יוטל על הרווח ואולי רק על חלק ממנו ועל השאר יוטל מס רווחי הון 20% ואולי לא.
וברצינות, הנה שתי הדעות של המומחים :
  1. על כל הרווח יוטל מס שולי מלא בהתאם להכנסתו של המשקיע.
  2. על החלק בגובה הניכוי שהותר בעבר למשקיע, יוטל מס שולי ועל השאר מס "רגיל" של 20%.
שימו לב: הויכוח בין שתי האסכולות הוא האם מס הכנסה יקח מכם הרבה כסף או המון כסף...
השילוב של שני הנוסחים מיטיב עם המשקיעים ושלושה מתוך ארבעת מומחי המיסוי שפניתי אליהם, מסכימים עם הנוסח המשלב, אך המומחה הרביעי, שבעברו היה גם מפקח במס הכנסה, טוען שמשלמים מס שולי מלא על כל הרווח וכשסיפרתי לו על עמדתם של שלושת המומחים האחרים, אמר(ציטוט מדויק) :
"לדעתי העמדה שלי, היא העמדה המשקפת את תפישת רשות המיסים. ברור שכאשר יעמוד מקרה קונקרטי ניתן יהיה לערוך את תכנון המס המיטבי."
חשוב לדעת: מי שאינו חייב להגיש את הבקשה להחזר עבור חיפושי נפט, מומלץ שישקול את כדאיות ההגשה, כל שנה מחדש בהתאם להוצאות וההכנסות השנתיות.
כדאי מאד להיעזר ביועץ מס שבאמת בקיא בנושא, אחרת אתם עלולים לשלם מחיר יקר, תרתי משמע.

נבחן את הנושא בעזרת דוגמא:
אברהם,יצחק ויעקב הם שלושה שכירים המרוויחים(כ"א) 15,000 שקלים בחודש(ברוטו) בשנת 2009 ( - מדרגת המס שלהם היא 30%).
בשנת 2009 קנה כל אחד מהם, יחידות השתתפות בשותפות חיפושי נפט ב-40,000 שקל.
בשנת 2010 הועלתה משכורתם החודשית ל- 19,000 (- מדרגת המס 33%).
במהלך שנת 2010 הגישו אברהם ויצחק (כל אחד בנפרד...) בקשה להחזר מס עבור שנת 2009 בגין חיפושי נפט(טופס 858) וקיבלו ניכוי מס של 20,000 שקלים שמשמעותם - החזר מס של 6,000 שקלים לכל אחד מהם.
יעקב החליט לא להגיש בקשה להחזר מס.
בשנת 2010, בעקבות שמועות על מציאת נפט (שלא נמצא בסופו של דבר...), קפצו שערי היחידות ושלושתם מכרו את היחידות בשער הגבוה ב-600% משער הקנייה, כלומר רווח ההון הוא 240,000 שקל לכל אחד מהם ( 40,000 כפול 6 ).
למעשה, הרווח לצרכי מס של אברהם ויצחק, הוא גבוה יותר מ-240,000.


ועוד אחת "בקטנה": בעקבות דיווח ממס הכנסה, "התעורר" המחשב של הביטוח הלאומי בשנת 2011 ודרש מאברהם ויצחק, תוספת תשלום עבור הגדלת ההכנסה שלהם בשנת 2010.
יעקב כמובן לא נדרש להוסיף לביטוח הלאומי אפילו שקל אחד...
כפי שניתן להבין מהטבלה, אברהם ויצחק תלויים בטיעונים של יועץ המס שלהם ובפקיד השומה שעליו הם "יפלו" ואילו יעקב, שלא הגיש בקשה להחזר, ישלם פחות מס משניהם.
חשוב לדעת: אם בעבר הגשתם בקשה להחזר מס על חיפושי נפט (טופס 858), אתם חייבים להגיש בשנים העוקבות ולדווח למס ההכנסה על הרווח שלכם.
יש משקיעים שאינם יודעים זאת, או "שוכחים", אבל מס הכנסה לא שוכח...
אני בטוח שיש ביניכם לפחות אחד שאומר :"איזה שטויות, אני מגיש כבר שנים וגם כשהיה לי רווח, שילמתי רק 20% (דרך הבנק) ואין שום בעיה..., תמיד קיבלתי החזר... "
הדבר,כמובן,ידוע לנו, אבל יש סיכוי שפקידי השומה "יתעוררו" פתאום ויפלו עליכם או שמחשב מס הכנסה יגריל את השם שלכם ואז מלאכת חיפוש הטפסים,המסמכים,האישורים ואיתורם, תהיה מאד לא נעימה, שלא לדבר על כך שמס הכנסה יכול לטעון שאי ההגשה שלכם הייתה מכוונת, כלומר שידעתם שצריך, ולמרות זאת, התחמקתם ולא הגשתם.
מה תעשו אז ? -אנחנו ממליצים לשמור על החוק.
יש לזכור גם שאי ידיעת החוק, אינה פוטרת...
אם אתם שכירים, שימו לב עוד יותר,אם כדאי ... זה נראה מאד קורץ, אבל זהירות, זהירות, זהירות!!!
סיכום: אם וכאשר תגיעו לדיון כזה מול מס הכנסה (כן מס שולי, לא מס שולי, רווח הון וכולי),
זכרו שיש על מה לדבר, זה לא שחור ולבן. יועצי המס טוענים שהחוק אינו חד משמעי.

בהצלחה.

אגב, קראתם כבר את הבלוג של מאיה?

עוד סירטונים

קטגוריה: ביטוח דירה
נושא תאריך
בטוחים שאתם מבינים בביטוחים?? ביטוחים אלמנטריים-ביטוח דירה מבנה ביטוח חובה ביטוח מקיף צד ג-פרק 1 18/01/2022
ביטוח דירה - ביטוח צד ג&#39 לדירה 18/01/2022
קטגוריה: הריסה
נושא תאריך
Miley Cyrus - Wrecking Ball (Official Video) 18/01/2022
קטגוריה: הכשרת עובדים לעבודה בגובה
נושא תאריך
רועי בן שושן- בוגר קורס בדיקות תוכנה במרכז האקריו 18/01/2022
בוגרת ממליצה: אולגה גוזמין על בדיקות תוכנה ב-HackerU 18/01/2022
בוגר ממליץ: אליזבת ג&#39 רזל על בדיקות תוכנה ב-HackerU 18/01/2022
הרצאה בדיני עבודה- תקציר מתוך יום עיון 18/01/2022
בוגר ממליץ: איגור ורוני על בדיקות תוכנה ב-HackerU 18/01/2022
יהב ביטון מצא עבודה בהייטק דרך HackerU- עוד לפני סיום קורס ניהול רשתות 18/01/2022
ראיון עם פרופ' חיים הררי חבר האקדמיה 18/01/2022
בוגר ממליץ: אבידן איזקס על בדיקות תוכנה ב-HackerU 18/01/2022
The Future of War and How It Affects YOU (Multi-Domain Operations) - Smarter Every Day 211 18/01/2022
קטגוריה: הכשרת קרקע לבניה
נושא תאריך
הכשרה מעשית אלקטרה בניה - טיח גבס 18/01/2022
עבודות הכשרת שטח 18/01/2022
שלומי טהורי - פרויקטים של שלומי טהורי ו/או פרשקובסקי 18/01/2022
תשדיר רדיו- מכירת קרקע חקלאית 18/01/2022
נמשכות עבודות הכשרת השטח 18/01/2022
קל קר בונים עתיד ירוק - ESB 18/01/2022
קטגוריה: הלחמה
נושא תאריך
המדריך המלא להלחמה - שימוש במלחם 18/01/2022
מה זה חידוש הלחמה קרה? ואיך יודעים שצריך לחדש הלחמה 18/01/2022
אלקטרוניקה למתחילים - איך לבנות קיט וגם להצליח הלחמה של שעון 6 ספרות how to build 6 digits clock 18/01/2022
קטגוריה: הלחמת צנרת
נושא תאריך
HDPE צנרת גיבריט - הדגמת חיתוך והלחמה 18/01/2022
מבער גז / ראש מלחם דו קני להלחמות - ל.י גזגז בע&quot מ (אלקטרוגז) 18/01/2022
How to Solder Copper Pipe The CORRECT Way GOT2LEARN 18/01/2022
HDPE butt welding הדרכה להלחמת צינור גיבריט 18/01/2022
קטגוריה: אמבטיות
נושא תאריך
אמבטית קורנפלקס ענקית!!! (שברתי שיא גינס!!) 18/01/2022
ציפוי אמבטיה כל התהליך מהרגע הראשון חובה לצפות - צחי אמבטיות 18/01/2022
הלבשת אמבטיה חדשה על אמבטייה קיימת - צחי אמבטיות 18/01/2022
הלבשת אמבטיה - חידוש אמבטיה 18/01/2022
הלבשת אמבטיה - אמבטיות זאב - הלבשת אמבטיות 18/01/2022
אמבטיות רגילות וFree Standing שיפוצים פלוס 18/01/2022
הלבשת אמבטיה החל מ- 1 399 ש&quot ח 30 שנות מוניטין R.A חידוש אמבטיה. 18/01/2022
קטגוריה: אנרגיה סולארית
נושא תאריך
איך עובדת אנרגיה סולארית - SunStation 18/01/2022
תחנת הכוח התרמו-סולארית הגדולה בעולם - בישראל 18/01/2022
הקמת מערכת סולארית באיצטדיון טדי ירושלים - ענבר אנרגיה סולארית Inbar Solar Energy 18/01/2022
מה עוצר אותנו מלבצע השקעה כלכלית מעולה? על פאנלים סולאריים וקבלת החלטות 18/01/2022
איך מפיקים חשמל מהשמש? אנרגיה סולרית עם מור וייס מהטכנודע 18/01/2022
מערכת אנרגיה סולארית עם &#39 סאן-סיטי&#39 - הכתבה מערוץ 2 18/01/2022
קטגוריה: אספקת דלתות
נושא תאריך
איך לקצר את הרוחב של דלת מתקפלת אקורדיון 18/01/2022
איך לשמן צירים של דלת ולמנוע חריקות ורעשים אחרים וליהנות משקט בבית 18/01/2022
רימאס - אספקת חומרי בניין והובלות - מודיעין - b144 18/01/2022
בקרת כניסה דלתות ומחסומים אוטומטיים למכוני כושר בנייני משרדים בריכות 18/01/2022
איך להחליף ציר דלת של מכונת כביסה במקום לקנות מכונה חדשה 18/01/2022
איך להתקין דלת מתקפלת אקורדיון לבד ללא ידע מוקדם 18/01/2022
איך לסדר דלת עץ שלא נסגרת היטב ע"י חיזוק הברגים שמחברים את המשקוף לקיר 18/01/2022
איך לתקן ציר של דלת שיצא ממקומו תוך שימוש בדבק אפוקסי 18/01/2022
עוז דלתות - דלתות אש דלתות פלדה ודלתות ביטחון OzDlatot.co.il 18/01/2022
קטגוריה: אספקת חול
נושא תאריך
ניסים בס - עבודות שופל ומשאיות בכל הארץ! 18/01/2022
גיל תייר אספקת חול ואחזקת גנים בע&quot מ - שנה טובה לכולםםםםם 18/01/2022
גיל תייר אספקת חול ואחזקת גנים בע"מ 18/01/2022
גיל תייר אספקת חול בע-מ 18/01/2022
קטגוריה: אספקת מצעים
נושא תאריך
Fiber Coat Gel חיזוק ציפורן טבעית חלשה ב 18/01/2022
איך לעבוד עם אקריל? עושים בנית פרנץ אקווריום עם אקריל PRESTIGE MAGNETIC 18/01/2022
כורסת יחיד נפתחת למיטה - חלומות מיטות ומזרונים 18/01/2022
ספה נפתחת דגם תהילה - חלומות מיטות ומזרונים 18/01/2022
הפרדה יהודית -חדרי שינה הפרדה לדתיים 1-800-305-306 .wmv 18/01/2022
בניית אקריל קצרה עם החומרים של מגנטיק 18/01/2022
קטגוריה: אפוקסי
נושא תאריך
הדרכת אפוקסי 18/01/2022
איך לעשות דלפק שולחן בשימוש אפוקסי ננו אפקט 18/01/2022
יציקת שולחן אפוקסי 18/01/2022
אפוקסי שקוף קריסטלי ליציקה ודקורציה - הדרכה לציפוי שולחן צוות גדרון 18/01/2022
הסבר איך ליצוק שולחן אפוקסי 18/01/2022
ריצוף אפוקסי ננו אפקט שלב אחר שלב 18/01/2022
קטגוריה: ארונות
נושא תאריך
סיור בית בקשי! הארון החדש שלי 18/01/2022
קטגוריה: ארונות חשמל
נושא תאריך
ארונות חשמל - התקנת ארון חשמל 18/01/2022
קטגוריה: גדרות לגינה
נושא תאריך
גדר לגינה - רעיונות ועיצובים 18/01/2022
קטגוריה: הלבשת אמבטיה
נושא תאריך
הלבשת אמבטיה בקלות ובמהירות ArtBath · 1800-100-018 18/01/2022
הלבשת אמבטיה חדשה "YouTube" 18/01/2022
קטגוריה: אלקטרה מזגנים
נושא תאריך
תפעול שלט מזגן הסבר על שלט למזגנים - אולימפוס טכנאי מזגנים 18/01/2022
ניקוי מזגן אלקטרה קלאסיק Electra Classic - קוּלינג 053-6663111 18/01/2022
אלקטרה מזגנים זהירות ! (קראו את התאור) 18/01/2022
קטגוריה: אנטי וירוס
נושא תאריך
האם צריך אנטי וירוס במק (ובווינדוז גם)? תגובות מוכנות מראש 18/01/2022
התקנת האנטי וירוס eset מעודכן ל-2018 18/01/2022
אנטי וירוס מומלץ - על מה אסור לוותר באנטי וירוס 18/01/2022
12 תוכנות חינמיות מומלצות למחשב החדש שלכם ! 18/01/2022
קטגוריה: אסלות
נושא תאריך
סוגי אסלות- המרכז לחיסכון בבניה ושיפוצים 18/01/2022
אסלות בידה חכם - התקנה - AXENT ONE Installation 18/01/2022
אסלות- איך בוחרים? 18/01/2022
קטגוריה: אפקטים בצבע
נושא תאריך
צביעת קירות - אפקטים בצבע 18/01/2022
צביעת קיר בצבע אפקט ספארי - טמבור 18/01/2022
סהרה BRUSH - אפקט דקורטיבי עדין במראה סופת חול 18/01/2022
אפקטים בצבע - אפקט קשמיר 18/01/2022
אפקטים בצבע - פרסומת טמבור 18/01/2022
סדרת אפקטים בצבע - קיר אחד והבית מעוצב 18/01/2022
קלאסיקה בהירה - אפקט ספארי פנינה - טמבור 18/01/2022
אפקטים בצבע- צביעת קיר באפקט יוטה - טמבור 18/01/2022
אפקט סוויד - אפקט בצבע לקירות של טמבור 18/01/2022
קטגוריה: אפייה
נושא תאריך
עוגת גבינה ומנגו ללא אפייה 18/01/2022
Best Recipes for JULY Cakes Cupcakes and More Yummy Dessert Recipes by So Yummy 18/01/2022
קורס אפייה של קרין גורן 18/01/2022
טארט שוקולד מריר ללא אפייה 18/01/2022
שברתי את המטבח החדש!! (אתגר אפייה שהסתבך) 18/01/2022
אתגר אפייה בעיניים עצומות עם אור בן אוליאל 18/01/2022
עוגת שוקולד ללא אפיה 18/01/2022
עוגת מילקי שוקולד קצפת מהירה ללא אפייה עם תוספות שאוהבים-בקלי קלות-ליהי קרויץ 18/01/2022
איך מכינים עוגת שמרים? מתכון מדויק ב - 2.5 דקות מתוך סדנת אפייה של אייל מאפים טובים 18/01/2022
קטגוריה: ביובית בתל אביב
נושא תאריך
שאיבה ביובית בתל אביב 037305412 או 054-3032225 ביובית בתל אביב 24 שעות ב... 18/01/2022
שאיבה ביובית בתל אביב 0543831352 או 054-3032225 ביובית בתל אביב 24 שעות ב... 18/01/2022
עבודות ביובית בתל אביב 18/01/2022
ביובית בתל אביב והסביבה 18/01/2022
ביובית בתל אביב - 052-868-93-75 18/01/2022