החזר מס על חיפושי נפט - לא מה שחשבת


לפחות פעם בשנה, אני נתקל באתרים כלכליים ובמוספי העיתונים המודפים, במאמרים בנושא "החזר מס על חיפושי נפט וגז".
במאמרים הללו, אשר נכתבים לעיתים על ידי מומחי מיסוי בכירים, יש הטעייה לא מכוונת של הציבור.
כלומר, לא כל המידע מובא לידיעת הקוראים ולעיתים, הכותב אינו שולט בנושא אותו הוא מביא לידיעת הציבור.
כולם יודעים ש:
מס ההכנסה קבע שכל מי שמחזיק בתום יום המסחר האחרון של שנה כלשהי, יחידות השתתפות של שותפויות לחיפושי נפט(מניות, לא אופציות!), חייב במס על הרווחים של השותפויות בגין אותה שנה או זכאי לניכוי בגין ההפסדים של השותפויות באותה שנה.
פחות ידוע ש:
מי שמגיש למס הכנסה בקשה לניכוי הוצאות בגין יחידות השתתפות, מתחייב למעשה בפני המדינה, לשלם מס שולי ולא מס רווח הון (20%), אם וכאשר יתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים :
  1. השותפות רווחית (למשל לאחר מציאת נפט/גז) והמחזיק הינו מחזיק זכאי.
  2. המחזיק ימכור ברווח, יחידות השתתפות שברשותו.
ההכנסות מהתמלוגים ואו הרווח של המחזיק, במקרה כזה, חייבים במס שולי, כלומר הם מצורפים להכנסה הפירותית האקטיבית של המחזיק (פירותית אקטיבית היא למשל הכנסה ממשכורת).
מי שמחזיק יחידות השתתפות לטווח ארוך, כדאי לו מאד לחשוב פעמיים לפני הגשת בקשה להחזר כזה, מכיוון שהוא עלול לשלם סכום גבוה מאד במקרה של מכירה יחידות ברווח.
לעיתים, מספרים כותבי המאמרים ש: "...אפילו שכיר זכאי להטבה זאת..." ומתעלמים מהעובדה שלעיתים, זאת לא הטבה, אלא הכרה של מס ההכנסה בחלקו היחסי של המשקיע בהוצאות השותפות, לצרכי תשלום המס של המשקיע ובמקרה של רווח, "ההטבה" הזאת תמוסה במס שולי גבוה, בהתאם להכנסה של המשקיע.
מאמר זה עוסק במיסוי מכירה ברווח של יחידות השתתפות בחיפושי נפט.
ערכנו מחקר ופנינו לארבעה מומחי מס וכולם מסכימים על העובדה שרווח כזה ימוסה מס שולי, אבל דיעותיהם חלוקות לגבי השאר.
אז הנה קצת תיאוריה, דוגמא אחת וכמה מסקנות :
בחישוב הרווח במכירת יחידות השתתפות, יש להתחשב בעלות הרכישה לצורכי מס, "כאן" יש הבדל בין מניה "רגילה" ובין יחידת השתתפות.

עלות יחידות השתתפות לצורכי מס, הינה הסכום ששילמתם עבורן בעת הרכישה, פחות הסכומים שהותרו לכם בניכוי כמחזיקים זכאים בשנים קודמות כתוצאה מהפסדי השותפות ועוד הסכומים שנכללו בהכנסות השותפות ונזקפו "לזכותכם" בשנים קודמות.
חישוב זה, גם אם הוא מיטיב אתכם, לא יעשה על ידי הבנק, אלא רק לאחר שתגישו דוח שנתי 1301 ותצרפו אליו טופס החזר מס על חיפושי נפט (טופס 858) ממולא כראוי.
ועכשיו נגיע לעניין (2 נקודות למי שיודע מאיזה מערכון של הגשש, לקוח המשפט הנ"ל...).
הבעיה: מומחי המס חלוקים בדיעותיהם לגבי גובה המס שאותו תשלמו במכירת יחידות ברווח.
נתחיל עם הנוסח של פקודת מס הכנסה (נוסח "חדש"):
על אף הוראות סעיפים קטנים (א), (ב) ו-(ב1), במכירת יחידת השתתפות בשותפות נפט ..., חלק רווח ההון הריאלי בגובה ניכוי אזילה, בגובה ניכוי הוצאות חיפוש ופיתוח ..., שהותרו בתקנות לפי סעיפים 20, 31 ו-98, לפי הענין, יחויב במס כאמור בסעיף 121 - לגבי יחיד, ובשיעור הקבוע בסעיף 126(א) - לגבי חבר-בני-אדם.

ועוד נוסח לגבי תיקון 147 (תקף לאחר ינואר 2006,אבל לא כולם מסכימים עימו...) :
לגבי מכירת יחידת השתתפות בנפט או בסרטים בידי מחזיק זכאי (סעיף 91(ב2))- יש לפצל את רווח ההון כדלקמן: על חלק רווח ההון הריאלי בגובה הוצאות חיפוש ופיתוח וניכוי אזילה, שהותרו לנישום, יחולו שיעורי מס לפי סעיפים 121 ו-126 לפקודה. על יתרת רווח ההון הריאלי יחול שיעור מס של עד 20% או שיעור אחר, אם היחידה נרכשה לפני המועד הקובע(ינואר 2006). אם היחידות נרכשו לפני ינואר 2006, יוטל מס שולי על יתרת הרווח ואם היחידות נרכשו לאחר מכן, יוטל מס של 20% על יתרת הרווח.
ותרגום לאלה מכם שאינם דוברים מס-הכנסית : מס שולי יוטל על הרווח ואולי רק על חלק ממנו ועל השאר יוטל מס רווחי הון 20% ואולי לא.
וברצינות, הנה שתי הדעות של המומחים :
  1. על כל הרווח יוטל מס שולי מלא בהתאם להכנסתו של המשקיע.
  2. על החלק בגובה הניכוי שהותר בעבר למשקיע, יוטל מס שולי ועל השאר מס "רגיל" של 20%.
שימו לב: הויכוח בין שתי האסכולות הוא האם מס הכנסה יקח מכם הרבה כסף או המון כסף...
השילוב של שני הנוסחים מיטיב עם המשקיעים ושלושה מתוך ארבעת מומחי המיסוי שפניתי אליהם, מסכימים עם הנוסח המשלב, אך המומחה הרביעי, שבעברו היה גם מפקח במס הכנסה, טוען שמשלמים מס שולי מלא על כל הרווח וכשסיפרתי לו על עמדתם של שלושת המומחים האחרים, אמר(ציטוט מדויק) :
"לדעתי העמדה שלי, היא העמדה המשקפת את תפישת רשות המיסים. ברור שכאשר יעמוד מקרה קונקרטי ניתן יהיה לערוך את תכנון המס המיטבי."
חשוב לדעת: מי שאינו חייב להגיש את הבקשה להחזר עבור חיפושי נפט, מומלץ שישקול את כדאיות ההגשה, כל שנה מחדש בהתאם להוצאות וההכנסות השנתיות.
כדאי מאד להיעזר ביועץ מס שבאמת בקיא בנושא, אחרת אתם עלולים לשלם מחיר יקר, תרתי משמע.

נבחן את הנושא בעזרת דוגמא:
אברהם,יצחק ויעקב הם שלושה שכירים המרוויחים(כ"א) 15,000 שקלים בחודש(ברוטו) בשנת 2009 ( - מדרגת המס שלהם היא 30%).
בשנת 2009 קנה כל אחד מהם, יחידות השתתפות בשותפות חיפושי נפט ב-40,000 שקל.
בשנת 2010 הועלתה משכורתם החודשית ל- 19,000 (- מדרגת המס 33%).
במהלך שנת 2010 הגישו אברהם ויצחק (כל אחד בנפרד...) בקשה להחזר מס עבור שנת 2009 בגין חיפושי נפט(טופס 858) וקיבלו ניכוי מס של 20,000 שקלים שמשמעותם - החזר מס של 6,000 שקלים לכל אחד מהם.
יעקב החליט לא להגיש בקשה להחזר מס.
בשנת 2010, בעקבות שמועות על מציאת נפט (שלא נמצא בסופו של דבר...), קפצו שערי היחידות ושלושתם מכרו את היחידות בשער הגבוה ב-600% משער הקנייה, כלומר רווח ההון הוא 240,000 שקל לכל אחד מהם ( 40,000 כפול 6 ).
למעשה, הרווח לצרכי מס של אברהם ויצחק, הוא גבוה יותר מ-240,000.


ועוד אחת "בקטנה": בעקבות דיווח ממס הכנסה, "התעורר" המחשב של הביטוח הלאומי בשנת 2011 ודרש מאברהם ויצחק, תוספת תשלום עבור הגדלת ההכנסה שלהם בשנת 2010.
יעקב כמובן לא נדרש להוסיף לביטוח הלאומי אפילו שקל אחד...
כפי שניתן להבין מהטבלה, אברהם ויצחק תלויים בטיעונים של יועץ המס שלהם ובפקיד השומה שעליו הם "יפלו" ואילו יעקב, שלא הגיש בקשה להחזר, ישלם פחות מס משניהם.
חשוב לדעת: אם בעבר הגשתם בקשה להחזר מס על חיפושי נפט (טופס 858), אתם חייבים להגיש בשנים העוקבות ולדווח למס ההכנסה על הרווח שלכם.
יש משקיעים שאינם יודעים זאת, או "שוכחים", אבל מס הכנסה לא שוכח...
אני בטוח שיש ביניכם לפחות אחד שאומר :"איזה שטויות, אני מגיש כבר שנים וגם כשהיה לי רווח, שילמתי רק 20% (דרך הבנק) ואין שום בעיה..., תמיד קיבלתי החזר... "
הדבר,כמובן,ידוע לנו, אבל יש סיכוי שפקידי השומה "יתעוררו" פתאום ויפלו עליכם או שמחשב מס הכנסה יגריל את השם שלכם ואז מלאכת חיפוש הטפסים,המסמכים,האישורים ואיתורם, תהיה מאד לא נעימה, שלא לדבר על כך שמס הכנסה יכול לטעון שאי ההגשה שלכם הייתה מכוונת, כלומר שידעתם שצריך, ולמרות זאת, התחמקתם ולא הגשתם.
מה תעשו אז ? -אנחנו ממליצים לשמור על החוק.
יש לזכור גם שאי ידיעת החוק, אינה פוטרת...
אם אתם שכירים, שימו לב עוד יותר,אם כדאי ... זה נראה מאד קורץ, אבל זהירות, זהירות, זהירות!!!
סיכום: אם וכאשר תגיעו לדיון כזה מול מס הכנסה (כן מס שולי, לא מס שולי, רווח הון וכולי),
זכרו שיש על מה לדבר, זה לא שחור ולבן. יועצי המס טוענים שהחוק אינו חד משמעי.

בהצלחה.

אגב, קראתם כבר את הבלוג של מאיה?

עוד סירטונים

קטגוריה: אופציות
נושא תאריך
מסחר באופציות 08/03/2021
קטגוריה: חברות בנייה
נושא תאריך
לגו חברות- פיצה מושלמת - עונה 2- פרק 45 08/03/2021
דוקותיים הטורקי שבונה את תל אביב 08/03/2021
לגו חברות- בלוז על הגלשן - פרק 3 08/03/2021
4 חברות בנייה מקבוצת בן גלים מבקשות הקפאת הליכים 08/03/2021
בשנים הבאות תהיה קטסטרופה בנדלן חברות בנייה יקרסו ספקים קבלני משנה וחברות יזמיות צפויים להיפגע 08/03/2021
המומחים בנגב - חברות בנייה- באר שבע - b144 08/03/2021
מבט - הקבלנים נגד הבאת חברות בניה זרות לישראל כאן 11 לשעבר רשות השידור 08/03/2021
מבט- שוק הנדלן פורח אבל יותר מעשר חברות בנייה קרסו בשנה וחצי האחרונות. כאן 11 לשעבר רשות השידור 08/03/2021
קטגוריה: אורין שפלטר
נושא תאריך
כל הסיבות לבחור ללמוד יעוץ ושיווק פנסיוני עם אורין שפלטר 08/03/2021
לימודי ניהול תיקים במכללת אורין שפלטר - הסבר על המסלול 08/03/2021
קורס אתיקה ודיני ניירות ערך - שיעור לדוגמה במכללת אורין שפלטר 08/03/2021
קורס כלכלה - שיעור לדוגמה - מכללת אורין שפלטר 08/03/2021
ראיון ב"על הדרך" על השאלה מה כדאי ללמוד? (עם אורין שפלטר) 08/03/2021
קורס חשבונאות - שיעור לדוגמה במכללת אורין שפלטר 08/03/2021
קורס יסודות הביטוח - שיעור לדוגמה במכללת אורין שפלטר 08/03/2021
היכן תוכלו לעבוד מהיום הראשון במכללת אורין שפלטר 08/03/2021
קטגוריה: איטום
נושא תאריך
סרטון- איטום גג 08/03/2021
איטום גגות - גאקופלקס - אחריות ל-25 שנים - איטום גג בשיטה חדשנית 08/03/2021
קטגוריה: איטום גגות
נושא תאריך
ממה להיזהר באיטום גגות 08/03/2021
איך לאטום גג לפני החורף עם חומר אקרילי/פולימרי וליהנות מבית יבש וחמים 08/03/2021
איטום גגות באמצעות טופ-גג 08/03/2021
קטגוריה: איטום ובידוד
נושא תאריך
איטום ובידוד גגות מרתפים ומרפסות יריעות ביטומניות זפת חם. 08/03/2021
איטום ובידוד גגות קבוצת גילי 30 שנות נסיון יריעות ביטומניות זפת חם. 08/03/2021
קטגוריה: איטום חדרים רטובים
נושא תאריך
שיפוץ חדר אמבטיה - חלק 1 - אינסטלציה ואיטום עם סיקה - כנסו עכשיו. 08/03/2021
קטגוריה: איטום מרפסות
נושא תאריך
איטום מרפסת מרוצפת בראשון לציון. פתיחת ריצוף. איטום ביריעות ביטומניות http://aliagroup.co.il 08/03/2021
איך מבצעים איטום מרפסת מקצועי? 08/03/2021
קטגוריה: אורנג
נושא תאריך
מבט - תם עידן אורנג מהיום פרטנר כאן 11 לשעבר רשות השידור 08/03/2021
מבט עם יעקב אילון - פרטנר נפרדת מהמותג אורנג&#39 כאן 11 לשעבר רשות השידור כאן 11 לשעבר רשות השידור 08/03/2021
Orange Four MTB Review 08/03/2021
קטגוריה: חברות ניקיון
נושא תאריך
חברת ניקיון בתים בחיפה 04-3740210 התקשר עכשיו 08/03/2021
חברת ניקיון בחיפה 04-3740210 ליעוץ והזמנות חייג עכשיו 08/03/2021
חברת ניקיון - איך לבחור נכון שירותי ניקיון 08/03/2021
שלא תיפלו בפח - חברות ניקיון בפיקוח אתר המקצוענים 08/03/2021
חברת ניקיון בנתניה התקשרו עכשיו 050-8865652 08/03/2021
קטגוריה: אופק
נושא תאריך
אופק אדנק טן טן טן Ofek adank - Tan tan tan 08/03/2021
Ofek Adanek Ft. Shanty- Hey Gyal אופק אדנק עם שאנטי - היי גיאל 08/03/2021
אופק אדנק - המצב של היום 08/03/2021
אופק יצאה ליום צילומים ראשון אבל היו מי שדאגו להרוס את הכל 08/03/2021
היום המדהים שאופק לא תשכח בחיים 08/03/2021
שש שנות חרם - הסיפור המטלטל של אופק בת ה-13 08/03/2021
Ofek adank ft lil benny - position אופק אדנק וליל בני - פוזישנס 08/03/2021
אופק אדנק - בואי בובה \ ofek adanek - boi buba 08/03/2021
חרם על ילדה בת 13 שנמשך 6 שנים 08/03/2021
קטגוריה: גלקסי s
נושא תאריך
Galaxy S10: Official Introduction 08/03/2021
קטגוריה: אזעקות
נושא תאריך
אזעקות לפי יישוב: מהפכת ההתרעות של צה"ל 08/03/2021
קטגוריה: אחזקת גינה
נושא תאריך
אחזקת גינות - חיים שטיין גינון ואחזקה 08/03/2021
קטגוריה: איטום גגות בירושלים
נושא תאריך
איטום גגות במודיעין ירושלים ת"א והדרום 0526779539 נטו זיפות ואיטום 08/03/2021
קטגוריה: אזעקה לבית
נושא תאריך
אזעקה לבית - מתקין אזעקות מסביר איזה גלאים הכי מומלצים 08/03/2021
קטגוריה: גלקסי
נושא תאריך
Galaxy A9 פתיחת קופסה וסקירה 08/03/2021
קטגוריה: גולף
נושא תאריך
Volkswagen Golf 2020 ultimate review: the full truth about the 'new' MK8! 08/03/2021
קטגוריה: חברות השמה
נושא תאריך
Niloosoft - ממשק ישיר חברות השמה 08/03/2021
חברות השמה ומיקור חוץ בענף ההיי-טק 08/03/2021
נירית גלר ג&#39 מילי - חברת השמה- כל מה שחשוב לדעת 08/03/2021
חיפוש ומציאת עבודה 11 - טעויות נפוצות בהתנהלויות מול חברות השמה 08/03/2021
חיפוש ומציאת עבודה 9 - בחירת חברות השמה מתאימות 08/03/2021
קטגוריה: אופציות בינאריות
נושא תאריך
תשעים וחמישה אחוזי הפסד- תעשיית האופציות הבינאריות בישראל 08/03/2021
אופציות בינאריות עדות של עובד לשעבר 08/03/2021
קטגוריה: אופר
נושא תאריך
כשאתה תקוע עם אמא במדבר הישרדות ילדים יואבי והאמא הנדחפת עופר ומאור 08/03/2021
אופר בארה"ב 08/03/2021
חיי האופר- שבוע אחרון 08/03/2021
אופר מי כדורסל 08/03/2021
אופר בארה"ב תמונות מהשנה הטובה בחיי 08/03/2021
פתיחת כל תיבות הספיישל אופר בשווי 200 ש''ח!!! כמה לגנדרים נקבל?!? 08/03/2021
מאיה אופרית מישראל מספרת על החוויה שלה 08/03/2021
עליתי לארנה 10! קונה את הספיישל אופר ופותחים לגנדרי צסט! - קלאש רויאל 08/03/2021
קטגוריה: חברים של נאור
נושא תאריך
החברים של נאור עונה 4 פרק 10 סכנה צמחונים 08/03/2021
החברים של נאור עונה 4 פרק 7 אני יודע איך אתה חושב 08/03/2021
החברים של נאור עונה 4 פרק 8 וזה לא מובן מאליו 08/03/2021
החברים של נאור - עונה 1 - פרק 12 חבר חדש 08/03/2021
החברים של נאור עונה 1 פרק 5 08/03/2021
החברים של נאור עונה 1 פרק 11 המלא! 08/03/2021
החברים של נאור - עונה 1 - פרק 1 מעלים ידידים 08/03/2021
קטגוריה: אורנג שירות לקוחות
נושא תאריך
שיחה עם נציגת שירות לקוחות סלקום. החבילה קפצה פתאום מ-99 ש&quot ח ל-116 ש&quot ח 08/03/2021
שירות לקוחות - 3 קריטריונים לשירות לקוחות מצוין 08/03/2021
orange גדול!!! אורנג' שרות לקוחות 08/03/2021
קטגוריה: אורגיות
נושא תאריך
מצלמה נסתרת ברמות שאי אפשר לתאר 08/03/2021
Sacred Sex 4of6 ניסים אמון - מין מקודש + # five was banned by YouTube... 08/03/2021
כאן יציאה החרדי לשעבר שמנהל את מסיבות האהבה של גילי מוסינזון 08/03/2021
פורנו טוב לחיי המיין ומשפר את הסקס 08/03/2021
מיקס מטורף לבעלי לב חזק mix 08/03/2021
מקום לדאגה האורגיה 08/03/2021
קטגוריה: אטרקציות
נושא תאריך
ברלין ב-2 דקות: אטרקציות ומקומות שווים לבילוי 08/03/2021
קטגוריה: אורןהמנעולן
נושא תאריך
החלפת צילינדר רב בריח בירושלים 058-63-007-07 מנעולן בירושלים - אורן המנעולן 007 08/03/2021
הדר מציעה את אורן המנעולן חייגו 053-63-007-07 מנעולן בירושלים 08/03/2021
התקנת מערכת אינטרקום ירושלים 058-63-007-07 מנעולן בירושלים - אורן המנעולן 08/03/2021
פורץ מנעולים 24 שעות בירושלים - אורן המנעולן 007 08/03/2021
מנעולן במעלה אדומים 058-63-007-07 אורן המנעולן 007 08/03/2021
מנעולן בנחלאות 058-63-007-07 מנעולן בירושלים - אורן המנעולן 007 08/03/2021
התקנת מערכת אינטרקום בירושלים - אורן המנעולן 007 08/03/2021
מערכות אבטחה - אורן המנעולן 007 08/03/2021
קטגוריה: אורן המנעולן
נושא תאריך
מנעולן במרכז העיר ירושלים 058-63-07-07 אורן המנעולן 007 08/03/2021
מנעולן בבית הכרם 058-63-007-07 מנעולן בירושלים - אורן המנעולן 007 08/03/2021
קטגוריה: אורן ציוד חימום
נושא תאריך
בריכה מחוממת בעזרת משאבת חום - כל היתרונות 08/03/2021
אורן ציוד חימום - תערוכת בילדינג 2016 08/03/2021
חיסכון בעלויות חימום הבית - כל השיטות 08/03/2021
אורן ציוד חימום - סרטון משאבות חום וחימום תת-רצפתי 08/03/2021
חימום מים לרחצה -חיסכון של פי 4 בעלויות צפו בסרטון 08/03/2021
תכנון מערכות חימום בבית - איך להימנע מטעויות יקרות 08/03/2021
אורן ציוד חימום - פרוייקט &quot מלונות דן&quot 08/03/2021
קטגוריה: חברות שילוח
נושא תאריך
חברת יש-ליין שילוח בינלאומי בהופעה של יהודה פוליקר עם 80 עובדי החברה 08/03/2021