החזר מס על חיפושי נפט - לא מה שחשבת


לפחות פעם בשנה, אני נתקל באתרים כלכליים ובמוספי העיתונים המודפים, במאמרים בנושא "החזר מס על חיפושי נפט וגז".
במאמרים הללו, אשר נכתבים לעיתים על ידי מומחי מיסוי בכירים, יש הטעייה לא מכוונת של הציבור.
כלומר, לא כל המידע מובא לידיעת הקוראים ולעיתים, הכותב אינו שולט בנושא אותו הוא מביא לידיעת הציבור.
כולם יודעים ש:
מס ההכנסה קבע שכל מי שמחזיק בתום יום המסחר האחרון של שנה כלשהי, יחידות השתתפות של שותפויות לחיפושי נפט(מניות, לא אופציות!), חייב במס על הרווחים של השותפויות בגין אותה שנה או זכאי לניכוי בגין ההפסדים של השותפויות באותה שנה.
פחות ידוע ש:
מי שמגיש למס הכנסה בקשה לניכוי הוצאות בגין יחידות השתתפות, מתחייב למעשה בפני המדינה, לשלם מס שולי ולא מס רווח הון (20%), אם וכאשר יתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים :
  1. השותפות רווחית (למשל לאחר מציאת נפט/גז) והמחזיק הינו מחזיק זכאי.
  2. המחזיק ימכור ברווח, יחידות השתתפות שברשותו.
ההכנסות מהתמלוגים ואו הרווח של המחזיק, במקרה כזה, חייבים במס שולי, כלומר הם מצורפים להכנסה הפירותית האקטיבית של המחזיק (פירותית אקטיבית היא למשל הכנסה ממשכורת).
מי שמחזיק יחידות השתתפות לטווח ארוך, כדאי לו מאד לחשוב פעמיים לפני הגשת בקשה להחזר כזה, מכיוון שהוא עלול לשלם סכום גבוה מאד במקרה של מכירה יחידות ברווח.
לעיתים, מספרים כותבי המאמרים ש: "...אפילו שכיר זכאי להטבה זאת..." ומתעלמים מהעובדה שלעיתים, זאת לא הטבה, אלא הכרה של מס ההכנסה בחלקו היחסי של המשקיע בהוצאות השותפות, לצרכי תשלום המס של המשקיע ובמקרה של רווח, "ההטבה" הזאת תמוסה במס שולי גבוה, בהתאם להכנסה של המשקיע.
מאמר זה עוסק במיסוי מכירה ברווח של יחידות השתתפות בחיפושי נפט.
ערכנו מחקר ופנינו לארבעה מומחי מס וכולם מסכימים על העובדה שרווח כזה ימוסה מס שולי, אבל דיעותיהם חלוקות לגבי השאר.
אז הנה קצת תיאוריה, דוגמא אחת וכמה מסקנות :
בחישוב הרווח במכירת יחידות השתתפות, יש להתחשב בעלות הרכישה לצורכי מס, "כאן" יש הבדל בין מניה "רגילה" ובין יחידת השתתפות.

עלות יחידות השתתפות לצורכי מס, הינה הסכום ששילמתם עבורן בעת הרכישה, פחות הסכומים שהותרו לכם בניכוי כמחזיקים זכאים בשנים קודמות כתוצאה מהפסדי השותפות ועוד הסכומים שנכללו בהכנסות השותפות ונזקפו "לזכותכם" בשנים קודמות.
חישוב זה, גם אם הוא מיטיב אתכם, לא יעשה על ידי הבנק, אלא רק לאחר שתגישו דוח שנתי 1301 ותצרפו אליו טופס החזר מס על חיפושי נפט (טופס 858) ממולא כראוי.
ועכשיו נגיע לעניין (2 נקודות למי שיודע מאיזה מערכון של הגשש, לקוח המשפט הנ"ל...).
הבעיה: מומחי המס חלוקים בדיעותיהם לגבי גובה המס שאותו תשלמו במכירת יחידות ברווח.
נתחיל עם הנוסח של פקודת מס הכנסה (נוסח "חדש"):
על אף הוראות סעיפים קטנים (א), (ב) ו-(ב1), במכירת יחידת השתתפות בשותפות נפט ..., חלק רווח ההון הריאלי בגובה ניכוי אזילה, בגובה ניכוי הוצאות חיפוש ופיתוח ..., שהותרו בתקנות לפי סעיפים 20, 31 ו-98, לפי הענין, יחויב במס כאמור בסעיף 121 - לגבי יחיד, ובשיעור הקבוע בסעיף 126(א) - לגבי חבר-בני-אדם.

ועוד נוסח לגבי תיקון 147 (תקף לאחר ינואר 2006,אבל לא כולם מסכימים עימו...) :
לגבי מכירת יחידת השתתפות בנפט או בסרטים בידי מחזיק זכאי (סעיף 91(ב2))- יש לפצל את רווח ההון כדלקמן: על חלק רווח ההון הריאלי בגובה הוצאות חיפוש ופיתוח וניכוי אזילה, שהותרו לנישום, יחולו שיעורי מס לפי סעיפים 121 ו-126 לפקודה. על יתרת רווח ההון הריאלי יחול שיעור מס של עד 20% או שיעור אחר, אם היחידה נרכשה לפני המועד הקובע(ינואר 2006). אם היחידות נרכשו לפני ינואר 2006, יוטל מס שולי על יתרת הרווח ואם היחידות נרכשו לאחר מכן, יוטל מס של 20% על יתרת הרווח.
ותרגום לאלה מכם שאינם דוברים מס-הכנסית : מס שולי יוטל על הרווח ואולי רק על חלק ממנו ועל השאר יוטל מס רווחי הון 20% ואולי לא.
וברצינות, הנה שתי הדעות של המומחים :
  1. על כל הרווח יוטל מס שולי מלא בהתאם להכנסתו של המשקיע.
  2. על החלק בגובה הניכוי שהותר בעבר למשקיע, יוטל מס שולי ועל השאר מס "רגיל" של 20%.
שימו לב: הויכוח בין שתי האסכולות הוא האם מס הכנסה יקח מכם הרבה כסף או המון כסף...
השילוב של שני הנוסחים מיטיב עם המשקיעים ושלושה מתוך ארבעת מומחי המיסוי שפניתי אליהם, מסכימים עם הנוסח המשלב, אך המומחה הרביעי, שבעברו היה גם מפקח במס הכנסה, טוען שמשלמים מס שולי מלא על כל הרווח וכשסיפרתי לו על עמדתם של שלושת המומחים האחרים, אמר(ציטוט מדויק) :
"לדעתי העמדה שלי, היא העמדה המשקפת את תפישת רשות המיסים. ברור שכאשר יעמוד מקרה קונקרטי ניתן יהיה לערוך את תכנון המס המיטבי."
חשוב לדעת: מי שאינו חייב להגיש את הבקשה להחזר עבור חיפושי נפט, מומלץ שישקול את כדאיות ההגשה, כל שנה מחדש בהתאם להוצאות וההכנסות השנתיות.
כדאי מאד להיעזר ביועץ מס שבאמת בקיא בנושא, אחרת אתם עלולים לשלם מחיר יקר, תרתי משמע.

נבחן את הנושא בעזרת דוגמא:
אברהם,יצחק ויעקב הם שלושה שכירים המרוויחים(כ"א) 15,000 שקלים בחודש(ברוטו) בשנת 2009 ( - מדרגת המס שלהם היא 30%).
בשנת 2009 קנה כל אחד מהם, יחידות השתתפות בשותפות חיפושי נפט ב-40,000 שקל.
בשנת 2010 הועלתה משכורתם החודשית ל- 19,000 (- מדרגת המס 33%).
במהלך שנת 2010 הגישו אברהם ויצחק (כל אחד בנפרד...) בקשה להחזר מס עבור שנת 2009 בגין חיפושי נפט(טופס 858) וקיבלו ניכוי מס של 20,000 שקלים שמשמעותם - החזר מס של 6,000 שקלים לכל אחד מהם.
יעקב החליט לא להגיש בקשה להחזר מס.
בשנת 2010, בעקבות שמועות על מציאת נפט (שלא נמצא בסופו של דבר...), קפצו שערי היחידות ושלושתם מכרו את היחידות בשער הגבוה ב-600% משער הקנייה, כלומר רווח ההון הוא 240,000 שקל לכל אחד מהם ( 40,000 כפול 6 ).
למעשה, הרווח לצרכי מס של אברהם ויצחק, הוא גבוה יותר מ-240,000.


ועוד אחת "בקטנה": בעקבות דיווח ממס הכנסה, "התעורר" המחשב של הביטוח הלאומי בשנת 2011 ודרש מאברהם ויצחק, תוספת תשלום עבור הגדלת ההכנסה שלהם בשנת 2010.
יעקב כמובן לא נדרש להוסיף לביטוח הלאומי אפילו שקל אחד...
כפי שניתן להבין מהטבלה, אברהם ויצחק תלויים בטיעונים של יועץ המס שלהם ובפקיד השומה שעליו הם "יפלו" ואילו יעקב, שלא הגיש בקשה להחזר, ישלם פחות מס משניהם.
חשוב לדעת: אם בעבר הגשתם בקשה להחזר מס על חיפושי נפט (טופס 858), אתם חייבים להגיש בשנים העוקבות ולדווח למס ההכנסה על הרווח שלכם.
יש משקיעים שאינם יודעים זאת, או "שוכחים", אבל מס הכנסה לא שוכח...
אני בטוח שיש ביניכם לפחות אחד שאומר :"איזה שטויות, אני מגיש כבר שנים וגם כשהיה לי רווח, שילמתי רק 20% (דרך הבנק) ואין שום בעיה..., תמיד קיבלתי החזר... "
הדבר,כמובן,ידוע לנו, אבל יש סיכוי שפקידי השומה "יתעוררו" פתאום ויפלו עליכם או שמחשב מס הכנסה יגריל את השם שלכם ואז מלאכת חיפוש הטפסים,המסמכים,האישורים ואיתורם, תהיה מאד לא נעימה, שלא לדבר על כך שמס הכנסה יכול לטעון שאי ההגשה שלכם הייתה מכוונת, כלומר שידעתם שצריך, ולמרות זאת, התחמקתם ולא הגשתם.
מה תעשו אז ? -אנחנו ממליצים לשמור על החוק.
יש לזכור גם שאי ידיעת החוק, אינה פוטרת...
אם אתם שכירים, שימו לב עוד יותר,אם כדאי ... זה נראה מאד קורץ, אבל זהירות, זהירות, זהירות!!!
סיכום: אם וכאשר תגיעו לדיון כזה מול מס הכנסה (כן מס שולי, לא מס שולי, רווח הון וכולי),
זכרו שיש על מה לדבר, זה לא שחור ולבן. יועצי המס טוענים שהחוק אינו חד משמעי.

בהצלחה.

אגב, קראתם כבר את הבלוג של מאיה?

עוד סירטונים

קטגוריה: 012 סמייל
נושא תאריך
שירות הווידאו צ'אט של 012 סמייל 22/10/2020
קטגוריה: 1
נושא תאריך
Beyoncé - 1+1 (Video) 22/10/2020
Stickman Jailbreak 1 & 6 By (Dmitry Starodymov) & Escape the Prison By (Ber Ber) Games 22/10/2020
1 КЛАСС VS 11 КЛАСС 1 КЛАСС ПРОТИВ 11 КЛАССА 22/10/2020
Sonic the Hedgehog International Trailer #1 (2020) Movieclips Trailers 22/10/2020
It Trailer #1 (2017) Movieclips Trailers 22/10/2020
Sonic the Hedgehog Trailer #1 (2019) Movieclips Trailers 22/10/2020
Learn Number coloring and drawing Learn Colors for kids 1 to 20 Jolly Toy Art 22/10/2020
Stickman Jailbreak 1 & 2 By (Starodymov) 22/10/2020
Танкосмотр2019 #39. Китай. Легкие танки (веткa WZ-132-1) World of Tanks 22/10/2020
+1 Official Trailer #1 (2013) - Rhys Wakefield Thriller HD 22/10/2020
קטגוריה: )
נושא תאריך
Spongebob Worst to Best! - Season 1 Bracket [Round 2] 22/10/2020
Sport Mod STL-style Racing Bracket #1 - Sep. 10 2017 - Trigger King R/C Monster Trucks 22/10/2020
Best Pixar Movie Bracket! 22/10/2020
L Brackets: Two Minute Tips with David Bergman 22/10/2020
Carriere® SLX Self-Ligating Bracket System 22/10/2020
DISNEY vs PIXAR: Bracket Challenge! - Jon Solo 22/10/2020
Colocación Indirecta de Brackets. 22/10/2020
11 TRUCOS PARA QUIENES TIENEN BRACKETS - Tutoriales belen 22/10/2020
A Gisele le ponen brackets o le quitan 2 dientes... ItarteVlogs 22/10/2020
קטגוריה: ]
נושא תאריך
MAKING GIANT SLIME BUBBLES!!!! 22/10/2020
Don't Choose the Wrong Glove Slime Challenge!!! 22/10/2020
TRYING 11 Easy Beauty Life Hacks By 123 GO! Bright Like a Diamond! 22/10/2020
The Alphabet Adventure With Alice and Shawn the Train - FULL CARTOON - (Learn letters and words) 22/10/2020
Cyanide &amp Happiness Compilation - #5 22/10/2020
Toy Story 4 Official Teaser Trailer 22/10/2020
FORTNITE DANCE CHALLENGE IN REAL LIFE (WITH SISTER) 22/10/2020
קטגוריה: Antoni van Leeuwenhoek
נושא תאריך
Het Antoni van Leeuwenhoek in vogelvlucht 22/10/2020
Wij zijn het Antoni van Leeuwenhoek 22/10/2020
The remarkable discovery of microbial life 22/10/2020
Leeuwenhoek and Microscopic Life 22/10/2020
Seeing the Invisible: van Leeuwenhoek's first glimpses of the microbial world 22/10/2020
Anton Van Leeuwenhoek contribution to microbiology in Hindi 22/10/2020
קטגוריה: Apple
נושא תאריך
Apple's 2019 iPhone Event In 12 Minutes 22/10/2020
Apple in 2020: What to expect? 22/10/2020
iPhone 11 Pro Apple 22/10/2020
Introducing MacBook Pro 16-inch Apple 22/10/2020
Introducing iPhone 11 Pro Apple 22/10/2020
September Event 2019 Apple 22/10/2020
Wonderful tools Apple 22/10/2020
Introducing iPhone 11 Apple 22/10/2020
קטגוריה: Arrival
נושא תאריך
Arrival Trailer (2016) - Paramount Pictures 22/10/2020
Arrival Lyric Video - Hillsong Worship 22/10/2020
Arrival [HD] 22/10/2020
ARRIVAL (2016) Ending + Creature EXPLAINED 22/10/2020
ARRIVAL Official Trailer 22/10/2020
Arrival: A Response To Bad Movies 22/10/2020
Arrival full movie in hd in hindi 22/10/2020
קטגוריה: Asos
נושא תאריך
HUGE ASOS Men&#39 s Clothing Haul &amp Try-On Summer 2019 (£350+) 22/10/2020
I BOUGHT $1000 WORTH OF ASOS CLOTHING AND... YIKES 22/10/2020
ASOS HAUL 20 PIECE CAPSULE WARDROBE I Covet Thee 22/10/2020
ASOS TRY ON Haul! New In! 22/10/2020
I SPENT £600 ON ASOS... WTF DID I EVEN BUY!? 22/10/2020
I BOUGHT THE WEIRDEST CLOTHING ITEMS ON ASOS... WTF! 22/10/2020
ASOS HAUL & TRY ON // BLACK FRIDAY 2019 // Fashion Mumblr 22/10/2020
W2S and FREEZY Do My Asos Shop 22/10/2020
HUGE Asos Men's Clothing Haul & Try On Autumn 2019 (£300+) 22/10/2020
קטגוריה: Best Buy
נושא תאריך
Top 10 Best Buy Black Friday 2019 Deals 22/10/2020
קטגוריה: Ballon D Or 2016
נושא תאריך
Ballon d'Or 2016 Messi vs Ronaldo Argument On Stage!* 22/10/2020
Ronaldo Neymar and Messi in FIFA Best Award 2017 22/10/2020
FIFA BEST PLAYER RAP BATTLE 2016! Messi vs Ronaldo vs Griezmann! (PARODY Ballon d'Or Rap) 22/10/2020
THE BEST FIFA MEN&#39 S PLAYER 2016 - Cristiano Ronaldo WINNER 22/10/2020
Cristiano Ronaldo Wins Ballon d'Or 2016 France Football 22/10/2020
Cristiano Ronaldo wins FIFA Ballon d'Or 2014 22/10/2020
The Best FIFA Football Awards 2016 FULL TV SHOW 22/10/2020
Cristiano Ronaldo tilldelas Ballon d&#39 Or 2016: &quot Stor ra&quot - TV4 Sport 22/10/2020
Cristiano Ronaldo All Ballon d'Or Awards (2008 2013 2014 2016 2017) 22/10/2020
קטגוריה: Britney Spears
נושא תאריך
Britney Spears - Overprotected 22/10/2020
Britney Spears - (You Drive Me) Crazy 22/10/2020
Britney Spears - ...Baby One More Time 22/10/2020
Britney Spears - Oops!...I Did It Again (Official Video) 22/10/2020
Britney Spears - Toxic (Official Music Video) 22/10/2020
קטגוריה: Arsenal
נושא תאריך
Bournemouth vs Arsenal LIVE Watchalong ft Bhav Curtis and Harvey 22/10/2020
Bournemouth Vs Arsenal Match Preview Arteta's Time!! Coaching Team Named 22/10/2020
Chelsea 6-0 Arsenal Record Win In Wenger&#39 s 1000th Game Premier League Classic Highlights 22/10/2020
Bournemouth V Arsenal Match Preview Excited For Arteta's First Game! 22/10/2020
INSIDE TRAINING Mikel Arteta leads the session! 22/10/2020
BOURNEMOUTH v ARSENAL - THE START OF THE MIKEL ARTETA ERA - PREVIEW &amp PREDICTED LINE UP 22/10/2020
Bournemouth vs Arsenal Ian wright preview 'CLEAN SLATE FOR MESUT OZIL' 22/10/2020
Bournemouth vs Arsenal - Preview 22/10/2020
ARSENAL IN FOR £55M KOULIBALY DAILY TRANSFER UPDATE 22/10/2020
קטגוריה: Australian Open
נושא תאריך
Novak Djokovic vs Rafael Nadal Highlights Australian Open 2019 Final Eurosport 22/10/2020
Novak Djokovic vs Rafael Nadal Australian Open 2012 Final AO Classics 22/10/2020
Stefanos Tsitsipas vs Roger Federer Australian Open 2019 R4 Highlights 22/10/2020
Naomi Osaka vs Petra Kvitova Australian Open 2019 Final AO Classics 22/10/2020
Novak Djokovic vs Rafael Nadal Full Match Australian Open 2012 Final 22/10/2020
Novak Djokovic vs Rafael Nadal Australian Open 2019 Final Highlights 22/10/2020
Denis Istomin v Roger Federer match highlights (1R) Australian Open 2019 22/10/2020
Novak Djokovic vs Hyeon Chung Australian Open 2018 4R AO Classics 22/10/2020
Roger Federer vs Rafael Nadal Australian Open 2017 Final AO Classics 22/10/2020
קטגוריה: Australian Open Live
נושא תאריך
Australian Open 2020 Wildcard Play-Off Day 2 Court 8 22/10/2020
Australian Open 2020 Wildcard Play-off Day 3 Court 7 22/10/2020
Camila Giorgi takes the second set (3R) Australian Open 2019 22/10/2020
Australian Open 2020 Wildcard Play-Off Day 4 Court 8 22/10/2020
Australian Open 2020 Wildcard Play-Off Day 7 Court 8 22/10/2020
Australian Open 2020 Wildcard Play-Off Day 5 Court 8 22/10/2020
Australian Open 2020 Wildcard Play-Off Day 3 Court 8 22/10/2020
Australian Open 2020 Wildcard Play-Off Day 6 Court 8 22/10/2020
קטגוריה: Beyonce
נושא תאריך
Beyoncé - 7/11 22/10/2020
Beyoncé - Crazy In Love ft. JAY Z 22/10/2020
Beyoncé - Love On Top (Video Edit) 22/10/2020